Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

J.W. Goethe v Nejdku

Vážené dámy a vážení pánové,
na tomto místě mi dovolte, abych Vás všechny pozdravil při této významné události, v den, kdy došlo k znovuodhalení Goethovy pamětní desky.
Osobnost německého spisovatele a vědce světového formátu Johanna Wolfganga Goetha (1749–1832), myslím, že ani není třeba detailně představovat. Po pravdě řečeno, Goethe byl natolik všestrannou osobou, že lze jen stěží na tomto prostoru postihnout všechny rysy tohoto velikána. Jeho literární odkaz žije doposud. Zmíním jen díla jako román Utrpení mladého Werthera či drama Faust. Významný je jeho přínos v oblasti biologie, sbíral minerály, působil i jako právník. Jeho citáty nám sdělují důležité myšlenky i dnes, v 21. století. Velmi rád cestoval. Důležitou roli v jeho životě hrály pochopitelně také ženy.
Nejdek je s Goethem spojen dokonce dvěma cestami, které zde vykonal v srpnu 1786. Při cestě ze saského Schneebergu do Karlových Varů ho skála s věží upoutala natolik, že ji nakreslil. Své milence Charlottě Steinové napsal dva dopisy. V jednom z nich píše:
"Celý den pršelo a skálu s věží jsem bez pomoci duchů kreslil z naproti stojící kůlny. Mám velkou radost, že Ti kresbu mohu zaslat. Naneštěstí byl můj papír malý, a proto jde obrázkem rýha. Nechť Ti přesto udělá radost. Je to skutečně zajímavý motiv.\" Kresba byla posléze uložena ve výmarském muzeu.
Goethe byl nejdeckou skálou a věží skutečně fascinován, stejně tak jako dalšími přírodními krásami regionu západočeských lázní, v nichž strávil zhruba tři roky svého života. Místa, která Goethe navštívil, by jistě vydala na obsáhlý cestopis.
Dnes to však není poprvé, kdy Nejdek vzpomíná na svého návštěvníka. V neděli 28. srpna 1932 byl slavnostně odhalen Goethův kámen na zdejším Křížovém vrchu. Návrh reliéfu pocházel od kraslického akademického malíře Franze Grusse (1891 až 1979), absolventa Akademie výtvarných umění ve Vídni. Pomník, jenž stál vlevo od nástupu na křížovou cestu, nad dnešní mateřskou školou, byl odstraněn po 2. světové válce, tedy ve stejné době, kdy byla z nejdecké skály odstraněna pamětní deska Goethova přítele Friedricha Schillera. Mimochodem nejdecká skála byla později s Goethovou pamětní deskou nesprávně spojována, ačkoliv tam do června 1945 Schillerova deska skutečně byla. A co se stalo s původním Goethovým kamenem? To je tak trochu zahaleno tajemstvím. Nejspíše posloužil po roce 1947 pro tzv. Rajmanovu vyhlídku, která se nachází jen o několik desítek metrů výše na Křížovém vrchu. Právě na tomto místě rád sedával František Rajman, předseda Místní správní komise v Nejdku v letech 1945 a 1946, tedy představitel města.
Ještě se sluší dodat, že roku 1932 byla na Goethovu počest přejmenována Školní ulice na Goethovu ulici. Nyní jde o ulici Bratří Čapků.
Naše město se nemůže prokázat velkým počtem návštěvníků, rodáků či osobností, jež by byli celosvětové známí a uznávaní. Goethe však tuto osobnost zcela určitě naplňuje. Jeho dílo, myšlenky a stopa v dějinách přetrvají bezesporu i 21. století, neboť je v něm stále co objevovat.

Viz: https://www.youtube.com/watch?v=4Xyq01quW58

(adresu označit a potom pravým tlačítkem na myši kliknout)

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA