Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Antonín Klíma z Nejdku - cesta z Volyně do Sudet /Antonín Klíma aus Neudeck - der Weg aus Ukraine nach Sudetenland

Pan Antonín Klíma pochází z Volyně.

Od roku 1864 tam žila jeho rodina. Všichni odjeli v roce 1947. Bydleli u Lubna v obci Lutcharda. Velmi intenzivně pěstovali zemědělství. Na Volyni zažili perzekuci bolševiků při zakládání kolchozů. Také zažili Ukrajinskou a německou nadvládu před a během války. V rozhovoru pan Klíma vypráví krásný příběh, jak jeho tatínek zachránil jednoho ruského důstojníka za pecen chleba.

Příběh se dál vine k vyslyšení prosby československého státu k návratu Čechů do Sudet. Po transportu do Čech, ztrávila rodina Klímova dva roky na Moravě u Zábřeha. Teprve po vystudování odešel pan Klíma do Nejdku.

Pan Klíma umí krásně vyprávět a dokáže hezky popsat dobu a života na Volyni a také poměry, jaké panovaly v Nejdku v 50. letech, v době povodně z roku 1961. Popsal také jak bývalý volyňští Češi se jezdí dívat zpět na Volyň a sledují nové majitele domů. Jak vzpomínají na svůj život zde. Je to vlastně velmi podobné pocitům sudetských Němců, nemyslíte?

Představení Antonína Klímy.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

 

Povídání o prarodičích, kteří se vystěhovali z Čech na Volyň.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

 

Jak probíhala a jak jste se na Volyni bránili kolektivizaci.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Bývalý život na Volyni, válka a důvody pro odchod do Čech.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Příběh, jak otec pana Klímy zachránil ruského důstojníka.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Co vše jste si s sebou mohli z Volyně vzít do Čech, jak probíhal přesun?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jak probíhal transport volyňských Čechů do Čech, kam jste přijeli a jak jste se nakonec dostal do Nejdku?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jak se ostatní osídlenci v ČSR chovali k volyňským Čechům?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jak na vás zapůsobila hornatá a lesnatá krajina Krušnohoří?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Kolik dalších volyňských Čechů je na Nejdecku a kdo jsou to Slezáci?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jakou víru máte a jak se Vám ji podařilo udržet v komunistickém Československu?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

 

Práce pro jáchymovské uranové doly

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Radioaktivní povodeň v Nejdku v roce 1963

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jezdíte se dívat na Volyň do svého rodiště?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

 

Diskuse

[1]  Tomáš Cuhra, mail

Velmi hodnotím takovéto využití prostředů EU, podle mého je tato reportáž i historicky cenná a protože pana KLÍMU dobře znám, a přátelíme s s celou jeho rodinou i krásný zážitek . Znal jsem z jeho života jen pár podrobností týkající se životní cesty jeho rodiny. Opravdu jsem rád za toto dílo a mohu tak doplnit k hezkému vztahu s ním,ještě tolik informací. Šťastná volba ! Zajímám se o rodokmeny a i zutoho hlediska vysoce hodnotím jak tvůrce, tak pana Klímu, musím poděkovat... Tomáš Cuhra

[2]  Karel klíma, mail

Vážení milí čtenáři,děkuji všem kdo se podíleli na tomto díle mého otce,bohužel se zármutkem musím oznámit, že jeden z posledních pamětníku odešel dne 30.10.2015 do věčného nebe ve věku nedožitých 85let. Děkuji všem za tichou vzpomínku. syn Karel.

[3]  Helena Šubrtová , mail

Je mi velkou ctí, že jsem mohla znovu slyšet hlas a vzpomínky mého strýce, Antonína Klímy. Rozená, po matce Klímová, mám mnoho hezkých vzpomínek na tohoto skromného a laskavého muže. Naplňuje mě úctou a obdivem slyšet, nebo číst o životě svých předků. Je důležité vnímat jejich odvahu, zkušenosti a odhodlání. Vzít si příklad z jejich nezlomného ducha a víry za zachování morálních hodnot. Vrátit se ke svým kořenům mi dává sílu vyrovnávat se s tlaky současnosti, náročností každodenního života. Naplňuje mě to láskou a pokorou. Díky, strýčku Antoníne! neteř - Helena Šubrtová Děkuji také autorům těchto stránek, kteří to umožnili.

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA