Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

SPOLUPRÁCE S NEJDECKÝMI RODÁKY ŽIJÍCÍMI V AUGSBURGU

SPOLUPRÁCE S NEJDECKÝMI RODÁKY ŽIJÍCÍMI V AUGSBURGU

Do našeho města často přijíždějí nejdečtí rodáci žijící v německém Augsburgu . Mezi ně patří pro mnohé z nás známí aktivní propagátoři, prohlubující dobré vztahy mezi oběma národy - paní Anita Dondererová, narozena v Nejdku a pan Herbert Götz, rodák bernovský. Obě jejich rodiny, které se dobře znaly, byly v červnu roku 1946, s mnoha jinými tehdejšími obyvateli našeho města, odsunuty vysídleneckým transportem právě do města Augsburg, kde mnozí našli práci v textilním průmyslu podobném jejich předchozímu zaměstnání v Nejdku.
Po dlouhých 45 letech, v roce 1991, do našeho města opět zavítali a od této doby doposud, na základě osobních kontaktů, vytvářejí podmínky pro sbližování obou národů, navzdory historii, která do těchto vztahů neblaze zasáhla. Pan Götz ve svých projevech často vyzývá k podpoře a zlepšení vzájemných kontaktů bez předsudků k současným nejdeckým obyvatelům. Dobré klima k usmiřování mezi oběma národy, podle jeho názoru, nemůže navodit pouze politická diskuze, ale především fakt, že na obou stranách žijí lidé.
Od roku 1991 paní Dondererová spolu s panem Götzem spolupracovali se starosty našeho města i s vedením města Augsburgu a zasloužili se o to, že spolupráce mezi oběma městy se stala oficiální. V rámci této spolupráce zorganizovali například několik fotbalových utkání augsburgského prominentního fotbalového klubu Datschiburger Kickers proti nejdeckému fotbalovému výběru a fotbalovému klubu v Karlových Varech, jejichž výtěžek byl věnován nejdeckým mateřským školám a vesničce SOS v Doubí. Významnou pomoc poskytli též místnímu Domovu důchodců, kterému obstarali hydraulická polohovací lůžka, invalidní vozíky a další hodnotné zdravotní pomůcky v celkové hodnotě 395000 Kč. V rámci „nejdeckého setkání“ v Augsburgu v roce 1994 umožnili nezapomenutelný zážitek všem přítomným s nejdeckým rodákem žijícím v USA, Prof. Dr. Heinzem Henischem, autorem knihy First Dance in Karlsbad (První tanec v Karlových Varech). Tohoto setkání se zúčastnil také tehdejší starosta pan Jiří Bydžovský a paní Berta Růžičková. Ing. Miroslav Holeček později přeložil tuto knihu do českého jazyka.
Paní Dondererová a pan Götz aktivně spolupracují též s občanským sdružením JoN a zasloužili se o finanční podporu obnovy křížové cesty v rámci mezivládní organizace Česko-německý fond budoucnosti. V květnu letošního roku ve spolupráci s Dr. Evou Habel, oběma městy a občanským sdružením JoN, zařadili v rámci augsburgské slavnosti letnic výstavu našich výtvarníků, manželů Koubových, jejichž stěžejní součástí byly reliéfy pana Kouby, které budou k příležitosti slavnostního otevření nejdecké křížové cesty v září 2008 instalovány do kapliček na Křížový vrch. Propagace tohoto díla v Augsburgu mnohé návštěvníky natolik nadchla, že se chystané slavnosti našeho města v příštím roce zúčastní.
Významné ocenění se paní Dondererové a panu Götzovi dostalo v roce 1995, kdy obdrželi, na základě svých několikaletých aktivit a dlouhodobé snahy o zlepšování německo-českých vztahů, dopis s poděkováním tehdejšího prezidenta republiky Václava Havla.

Iveta Drobná, místostarostka
Viz fotogalerie.

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA