Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Nejdecká křížová cesta

Křížová cesta (Via dolorosa)

Cesta, kterou musel Ježíš Nazaretský projít po svém odsouzení Pilátem až na Golgotu k ukřižování, se nazývá křížová cesta. Podle křesťanské tradice vede tato cesta v Jeruzalémě z Antoniova hradu až k chrámu Božího hrobu. Podle již dříve praktikovaného obyčeje ožilo cvičení projít křížovou cestou spolu s Ježíšem opět zvláště v křižácké době. V pozdním středověku byla pod vlivem františkánů uvedena pobožnost křížové cesty na západ, a to v podobě řady zastavení v chrámové lodi nebo venku u okraje cesty. Každé zastavení bylo vyznačeno zpodobením určité události původní cesty, před nímž se účastníci modlili. V 15. století jich bylo sedm, od baroka čtrnáct a tento počet se udržel dodnes.
Zastavení jsou označována křížem a jsou věnována scénám popsaným v cestě na Kalvárii, z nichž hlavní jsou Kristus padající pod tíhou kříže (třikrát), setkání s jeho matkou, se Šimonem z Kyrény a s Veronikou. Po nich následují Kristus svlékaný ze šatů, přibíjení na kříž, ukřižování, Kristus spočívající na klíně své matky (výjev nazývaný v křesťanské tradici Pieta) a Kristův pohřeb.

Nejdecká křížová cesta

Nejdecká křížová cesta byla postavena v letech 1851 – 1858 Nadací křížové cesty v Nejdku na Křížovém vrchu (695 m.n.m.), tehdy Střeleckém vrchu. Podnět ke zřízení křížové cesty dala Anna Häcklová, vdova po bohatém nejdeckém měšťanovi, která odkázala v roce 1840 na zbudování tohoto díla 28 tisíc rýnských zlatých.
Slavnostní vysvěcení křížové cesty se odehrálo 24. října 1858. Pro svou atraktivní polohu a krásné výhledy na město byla hojně navštěvována turisty. I když nebyla nejdecká křížová cesta nikdy majetkem církve, věřící k ní putovali. Je zaznamenáno procesí z roku 1913, které se konalo u příležitosti 50. výročí postavení kostelíka na Křížovém vrchu. Po druhé světové válce nastal za známých okolností a s tichým souhlasem mocných rychlý úpadek cesty a tento nejdecký klenot zpustl.
Z iniciativy a péčí občanského sdružení JoN „Jde o Nejdek“ a jeho Nadačního fondu křížová cesta v Nejdku se nyní křížová cesta obnovuje. Její výtvarnou část navrhli a realizovali nejdečtí výtvarníci Heřman Kouba (reliéfy) a Stanislav Nádeníček (doplňky a zdobné prvky). V současné době je hotovo, odlito, patinováno a připraveno k instalaci na křížové cestě všech 14 reliéfů (zastavení č. I – XIV). Zbývá vyrobit a instalovat doplňky a zdobné prvky na zastavení č. I a II, opatřit nové reliéfy ochrannými skly s bezpečnostní fólii proti vandalům, vytvořit „donátorskou zeď“ s informačním a děkovným textem mecenášům a sponzorům a celou křížovou cestu elektrifikovat (veřejné osvětlení a kamerový systém).
Komplexní obnova nejdecké křížové cesty se má uskutečnit nejpozději do roku 2008 – k 150. výročí otevření této nejdecké pamětihodnosti.
Děkujeme předem za příspěvek na obnovu nejdecké křížové cesty. Číslo bankovního účtu Nadačního fondu křížová cesta v Nejdku u České spořitelny je: 803273379/0800

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA