Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Dopis hraběte Czernina

Praha 24. února 1899

Vážený okresní výbore,

Na Váš dopis ze 13. tohoto měsíce si dovoluji odpovědět toto:
I když je pro správu panství Stružná velmi žádoucí, aby měla finanční prostředky na údržbu trosek hradu Andělská Hora, který z důvodů historických i z důvodu bezpečnostních stál v uplynulých letech značné finanční oběti, a i když je i žádoucí mít určitý fond na údržbu cesty vedoucí ke hradu na Zámecký vrch, přesto nebyly pro vstupné, mnou před několika lety zavedené, rozhodující hlavně finanční důvody. Neustále se totiž opakovaly stížnosti, že mládež tropí na Zámeckém vrchu různé nepřístojnosti, že na nově postavený kostel po rozsáhlém požáru města (17. 8. 1885) a na střechy domů pod kopcem házejí kameny. Navíc se v době kdy byl volný přístup na kopec stávalo, že různá pochybná individua se svévolně vydávala za „průvodce hradem“, přijíždějící cizince již dole u říšské silnice obtěžovala žádostmi o spropitné tvrdíce, že větší část těchto peněz musí odvádět panstvu. Protože správa panství neměla prostředky jak proti takovým podvodníkům zasáhnout, rozhodl jsem před několika lety v zájmu veřejného pořádku a bezpečnosti jakož i s ohledem na cizí návštěvníky hradu, opatřit jeho vstup mříží a bránu zamknout. Nechal jsem ustanovit důvěryhodnou osobu za průvodce, který za malé vstupné 30 kr., ze kterého mu přísluší polovina, cizincům otevírá a na jejich přání ukazuje trosky hradu a podává výklad o jeho okolí.
Mnou zavedená opatření se osvědčila, ačkoli jsem za to již delší dobu vystaven v tisku silné kritice. Farním úřadem v Andělské Hoře je konstatováno, že dřívější nepřístojnosti na Zámeckém vrchu přestaly, a ani počet cizích návštěvníků se nijak nesnížil. V posledních letech činil 600 až 800 osob za rok. Podotýkám, že místní obyvatelé jsou od placení vstupného na Zámecký vrch osvobozeni.
Kdybych měl vyhovět přání váženého okresního výboru a výběr vstupného zrušil, pak by nastaly opět dřívější poměry: správě panství by se snížily finanční prostředky na údržbu zříceniny hradu, cest a laviček; také turisté a lázeňští hosté by tím nic nezískali. Stali by se znovu obětmi nepovolaných průvodců a byli jimi využíváni, zatím co nyní nemusí kromě
30 kr. platit žádné další spropitné. Nemohu se proto v současné době cítit oprávněn od stávajících opatření ustoupit. Chtěl bych ponechat na dalším uvážení zda a jak dalece je cizinecký ruch tímto poškozen.
Protože vážený okresní výbor považuje za svůj úkol sám pečovat o bezpečnou komunikaci v každé části okresu, dovoluji si upozornit na mnohem účinnější způsob jak pozvednout turistický ruch a uspokojit hospodářské zájmy místního obyvatelstva. Mám na mysli vybudování cesty navazující na právě dokončenou okresní silnici do Andělské Hory, o připojení na starou neprůjezdnou nebo jen s nebezpečím průjezdnou “Kyselskou cestu“ (Sauerbrunnstrase) do Šemnice (Schömitz) a Sedlečka (Satelles) a v dalším navazující na Dubinu (Eichenhof) a Kyselku (cesta Giesshübel-Sauerbrunn; Stružná - Kyselka). Cizím návštěvníkům by se tím poskytla nádherná okružní projížďka z Karlových Varů přes Andělskou Horu, Šemnickou skálu (Schömitzstein) a zpět po silnici z Kyselky do Karlových Varů. Domácím by se splnila dlouho toužebně pociťovaná potřeba přípojné cesty, která je o to více žádoucí, že je to jediný kout okresu kterému vážený okresní výbor stanovil chválihodně prioritu, která však, bohužel, dosud přes četné žádosti a petice obyvatelstva nebyla uskutečněna.

V úctě (hrabě) Rudolf Czernin
v. r.
Poznámka:Originál dopisu je ve fotogalerii. Zveřejněno se souhlasem Státního okresního archivu Karlovy Vary.

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA