Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Josef Pilz: Nadace Křížová cesta

Nadace Křížový vrch (Kreuzbergstiftung, podle dokladů obce).
Jako zelený předvoj se Křížový vrch tlačí až k městským domům, nahoře na čele nese
jako diadém vysoký železný kříž. Dnes je Křížový vrch a jeho park nejdeckým klenotem, před osmdesáti lety (v době J. Pilze) byl však téměř pustým Střeleckým vrchem (Schießberg) řídce porostlou strání, která, jak se říká, pražádného zisku obci nepřinášela a byla oceněna na 250 zl. konvenční měny.
V roce 1840 zemřela nejdecká občanka vdova Anna Häcklová a nezanechala žádné přímé příbuzné. Svůj majetek ve výši 28 000 zl. vídeňské měny proto věnovala ve prospěch stavby čtrnácti zastavení na křížové cestě na Střeleckém vrchu. Z tohoto fondu byly pořízeny nádherné stavby na Křížovém vrchu, pro věřící duše pak místo povznesení. Přesto je však tento bohulibý fond čistě světskou záležitostí, protože církvi nedává žádná práva ani povinnosti. Proto byla jeho správa výnosem krajského úřadu 25. ledna 1856 přidělena městu. Budiž mu proto vzhledem k jeho náboženskému charakteru věnována podrobnější pozornost právě v této kapitole.
Tehdejší městský soudce Franc Waldöstl byl dárkyní pověřen vykonavatelem její závěti a byl zplnomocněn uskutečnit její poslední vůli. Waldöstl začal vyjednávat nejprve s obcí. Ta tehdy neměla peněz nazbyt, protože stavěla radnici a reorganizovala magistrát. Získal od ní pro Nadaci křížová cesta pozemek zvaný Střelecký vrch o rozloze 11 jiter 537 sáhů (asi 3,3 ha) za 2000 zl. konvenční měny. Zemská správa prodej povolila. Z kapitálu nadace bylo vybudováno: serpentinovitá cesta až na vrchol, terasové zdi, odvodňovací kanály, čtrnáct kapliček, kříž, nahoře ve skále mříž a nakonec Olivetskou kapli (Oelbergkapelle) a kapli pod křížem na vrcholu. Byla taká vysázena alej stromů..
Stavba pomalu pokračovala. Začala v roce 1851 (pozůstalí se marně ohrazovali proti závěti zemřelé) a do konce prosince 1858 bylo podle obecního výkazu dokončeno čtrnáct kapliček bez luceren, 810 sáhů (asi 1,44 km) cesty, 739 sáhů (asi 1,31 km) zdí, osm kamenných valů, bylo vysázeno 238 stromků, schody ke kříži - 19 stupňů, postaven kříž a instalována mříž, bylo vybudováno 58 sáhů (asi 103 m) pěšinek, odstraněno asi 100 sáhů (asi 178 m) skály a nakonec vybudovány postranní příkopy ve skále. Dne 24. října 1858 byly kapličky slavnostně vysvěceny.
Roku 1860 byla před prvním zastavením postavena Olivetská kaple. Sošky v ní s letopočtem 1731 byly předtím v balkónové stavbě na skále pod věží nad deskou básníka Friedricha Schillera pod skalním nosem. Balkón přesahoval nad silnici a ze strany domu čp. 178 (tam, co nyní stojí dům čp. 412) k němu vedlo několik schodů (viz kresbu J. W. Goetha). V ještě dnes existujícím výklenku pod ním byla dřevěná socha „Kristus ve vězení“, která byla také přemístěna do výklenku ve skále pod vrcholem Křížového vrchu.
Stavba kostelíku na Křížovém vrchu, který shora zbožně hleděl do údolí a který měl pod oltářem „Kristův hrob“, začala roku 1862 a byla dokončena roku 1863. Zvonek na střeše padl roku 1917 za oběť sběru kovů pro válečné účely. (Pozn. př.: kostelík zanikl v osmdesátých letech 20. století).
Na údržbu těchto nadačních staveb bylo uloženo 2200 zl. k. m. neboli 2310 zlatých rakouské měny. Anna Häcklová si Nadací křížové cesty postavila nádherný pomník a zajistila si tak čestnou památku. Dřevěný kříž na vrcholu* časem sešel a roku 1897 byl na podnět tehdejšího ředitele válcoven pana J. H. Kompa nahrazen dnešním sedmimetrovým železným křížem o váze 21 centýřů (asi 1,3 t). V roce 1913 bylo padesátileté výročí kostelíku na Křížovém vrchu oslaveno procesím a slavnostní mší, která se konala uvnitř kostelíku.

(Viz fotogalerie).

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA