Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Muzeum v Kraslicích.ANO či Ne?

Dne 22.4.2008 proběhla debata a vernisáž fotografií památek Kraslicka v přízemí ZUŠ v Kraslicích.
Na tuto akci se dostavilo mnoho členů spolku Přátel města Kraslice,ale i mezi nimi se našlo plno lidí,kteří přišli jenom ze zájmu.
Když se všichni usadili a prohlédli si vernisáž,mohla začít debata o budoucnosti muzea v Kraslicích.Nejprve se představil kronikář Kraslic Václav Kotěšovec,který seznámil hosty místní se stručnou historií Kraslicka a především kraslických památek a udělal publiku představu o tom,jak to chodilo v době po odsunu.Potom přešla řeč na hosty.
Jako první se slova ujala ředitelka Krajského muzea Dr.Dittertová,která poreferovala o struktuře muzejnictví a programu muzeí v Karlovarském kraji.Dr.Dittertová pracovala původně v okresním muzeu v Chebu.Dnes již několik let vykonává post předsedkyně galerií ČR a předsednictví v Krajském muzeu.Zároveň si také posteskla nad slučováním okresních muzeí do krajských a další zbytečné organizační řízení s tím spojené.Jako zajímavost se publikum dozvědělo že muzeum v Kraslicích které bylo založeno v roce 1867 je(bohužel bylo) nejstarší v kraji.Veškerý inventář byl díky místním obyvatelům po válce zničen.Důležitost bývalého Kraslického muzea nasvědčuje i to,že v něm byl uložen přibližně 2000let starý sarkofág z Egypta,ale samozřejmě nechyběly ani předměty týkající se místní historie.
Jako druhý se představil ING.Roman Procházka z pobočky NPÚ v Lokti,který nás poučil o práci a struktuře NPÚ v ČR.Zároveň také poznamenal,že v ČR proběhlo známkování stavu památek od 1 do 5(stav 5 znamená zaniklá památka) z čehož Karlovarský kraj vyšel s průměrem 3,5 což není moc uspokojivé.Průměr pro celou ČR je 2,8-3.
Po představení nastal čas pro otázky obecenstva.Na otázku zda-li je možné udělat muzeum v Kraslicích odpověděla Dr.Dittertová,že to není vyloučeno a krajské muzeum je připravené pomoci např.:metodickou pomocí či partnerským vztahem.Dále se také vyjádřila na dotaz o exponátech,které by tvořily náplň muzea.Většina starých a vzácných hudebních nástrojů je buďto v Amati-Denak Kraslice s.r.o. a nebo jsou "potupně" naházeny v bednách na půdě místní SŠŽ,tudíž v nevyhovujícím stavu.Krajské muzeum se nabídlo,že by sestavilo expozici a zrestaurovalo by místní exponáty.
Několik dotazů také padlo na úkor místní hrázděnky,která potřebuje okamžitou pomoc,o níž spolek Přátel Města Kraslice požádal město.město bohužel dalo od tohoto vážného tématu ruce pryč a tudíž je veškerá práce v současné době pouze na spolku a dalších dobrodincích.ING.Procházka právě hovořil k tomuto tématu a dalšího které se tohoto také týká.Dále také zodpověděl na otázku,že je možné provést další archeologický výzkum na místě bývalého hradu Hauseberg nad městem.

Cílem této akce bylo seznámit obyvatelstvo s historií Kraslic a hlavně upozornit na problém s historickou hrázděnkou a budoucností muzea,které by v ní sídlilo.

Za spolek Přátel města Kraslice
Filip Beneš

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA