Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Zachráníme měšťanský dům v Kraslicích - poslední tradiční roubenou stavbu ve středu města ! ?

V tomto textu bych se rád zaměřil na problematiku v Kraslicích.
Článek je tvořen o historickém hrázděném dvojdomu v Kraslicích.Čp.217 bedněné,kdežto navazující čp.218 je postavené na způsob podstávky-spodní patro je roubené a horní hrázděné.

Problém o kterém Vám vyprávím se váže k historickému hrázděnému a bedněnému domu v ulici 5.května v Kraslicích.
Problém s tímto objektem začíná v 90.letech kdy byl přehazován mezi vlastníky jako „horký brambor".Po změně vlastníků se dostal do rukou P.A.,který neměl s tímto žádné úmysly a nechal ho svévolně pustnout.Dům se stal útočištěm bezdomovců a jako provizorní skládka odpadu.Později byli vyjmuty venkovní dveře a nahrazeny provizorními deskami.V tuto dobu již pokračovala destrukce rohové části domu,jelikož někdo z místních obyvatel "ukořistil" okap.Voda s dřevem a mrazem nešly moc dobře dohromady,a tudíž se začal roh rozpadat.Narušením patrového trámu došlo k rozrušení dřevěné hrázděné konstrukce ze které začalo pomalu vyjíždět celé okenní pole.Po několika letech destrukce začala rohová část ohrožovat kolemjdoucí.V roce 2006 bylo na radnici rozhodnuto a nouzovém řešení.Bohužel to bylo první a také poslední řešení co kraslická radnice podnikla.Došlo k zakrytí celé střechy a zadního traktu hrázděné části budovy plachtou.Vysouvající se roubení bylo podepřeno trámy a svázáno železnými pruty.

Bohužel později jsem si všiml(i mnoho dalších lidí),že tento zásah dělníků byl necitlivý a ukvapený.Podepřením byla narušena celá polovina konstrukce objektu a v dnešní době dochází k opětnému vychýlení podpěrných trámů.

Při bližším ohledání objektu jsem zjistil,že dělníci naprosto porušili status kulturní památky.Vzácná dřevěná okna byla ze zadní části provrtána mnoha šrouby a zabedněna,ač nevím k čemu.Mnohá okna skončila vyvrácena,nebo dokonce otevřena dokořán.K mému úžasu zmizela i velice vzácná malovaná truhla,která byla uvnitř spodní světnice.Zřejmě si jí někdo přivlastnil,jelikož jsem dlouho zjišťoval u mnoha lidí zda-li neví o jejím osudu(nikdo ovšem nic nevěděl).Dokonce jsem zjistil,že byly údajně zničeny jedny z původních dveří v hrázděné polovině objektu.Dokonce po zásahu dělníků zmizela původní litinová označovací tabulka,která vydržela ve vlhkém dřevě přes 60 let!Vypadávající okenní část hrázdění byla celá vybourána a zabedněna trámy.

Bohužel tento dvojdům dostal zásah i na počátku nového tisíciletí,kdy se prováděla generální oprava povrchu,lamp a inženýrských sítí v ulici 5.května,při níž byl vyříznut motorovou do ROUBENÉ části otvor skrz na skrz a byla tam vysunuta roura na napojení plynu!Toto otřesné nakládání s památkou případ jsem jakživ neviděl.Později byli zazděny i okna v hrázděné části domu a byl zbořen dřevěný přístavek,kde zůstal dodneška odkryt suchý záchod.Tyto destruktivní vlivy se kupodivu nedotkly vůbec druhé bedněné části,která zůstala NEPORUŠENA!

Nedávno jsem zjistil,že pod dnešní plechovou střechou se nalézají původní neporušené šindele.Vnitřek bedněné části je velice pěkný,jako v horské dvoupatrové chalupě.Strop je tvořen "záklopem" prken,část vnitřního zdiva v přízemí je zděné,nejstarší dřevěná část domu je dokonce opracována pouze ručně z valených trámů.Druhé patro bylo též velice hezké.Střešní část je tvořena dvěma půdičkami.Je zde vidět,na jaké vyspělé úrovni byli naši němečtí předkové na přelomu 18.-19.století a později i 20.století.Bohužel se mi nepodařilo zjistit to,jak vypadá rozmístění místností v hrázděné části,která není uvnitř nijak propojena...

V dnešní době je hrázděná část v ohrožení a bedněná část je ve stavu uspokojivém.S přístupem kraslické radnice dojde zřejmě k nejhoršímu-zřícení tohoto hodnotného objektu.
O přístupu místních svědčí i to,že zastupitelstvo nedoporučilo městu objekt ke koupi od majitele.Zřejmě je to pro ně špatná a nevýhodná investice než do městských pump a tržnice na Hraničné.Člen městské rady navíc "uklidnil" obyvatele tím,že prohlásil,že na městském úřadě mají moc práce.Chtěl tím zřejmě taktně naznačit,že opravdu nemají zájem něco opravovat natož se starat o nějaké granty.Je to opravdu smutné,když člověk musí přihlížet tomuto trapnému postoji radnice….
Naštěstí se tohoto plánu ujal Spolek přátel města Kraslice,který má v zájmu zbudovat v tomto objektu malé muzeum Kraslicka,výroby hudebních nástrojů a krajkářství.

Přeji si,aby nám historický dvojdům čp.217 a 218 alespoň ještě 2 roky vydržel,aby se mohla pro něj objevit záchrana v podobě nových trámů a nového využití v podobě muzea….

fotky objektu naleznete na odkazu znkr:http://www.znkr.cz/fotogalerie/album/593-historicky-dum-v-ulici-5-kvetna/

Za SPMK
Filip Beneš

Diskuse

[1]  Filip Beneš, mail

Pokud někoho tento článek zaujal a chtěl by nám v záchraně tohoto domu pomoct či vědět více,nechť napíše na email: [email protected] nebo se kontaktuje u dalších členů SPMK Filip Beneš

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA