Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Významná a opomíjená osobnost Kraslicka-Richard Ritter von Dotzauer

V Kraslicích i jejich okolí se vyskytovalo mnoho(stovky) nositelů jména Dotzauer,ovšem pouze jeden nositel tohoto byl významný natolik,že by o něm měly psát učebnice dějepisu-Richard Ritter von Dotzauer.

Tato významná osobnost nejen Kraslicka,ale i celých Čech přišla na svět 25.6. roku 1816 v Kraslicích pod jménem Richard Jakub Dotzauer.
Střední školu vystudoval v Chebu a Plzni,později se učil ve Vídni v obchodě se smíšeným zbožím.Poté byl knihkupcem v Bratislavě,později se stal zástupcem vídeňského velkoobchodního domu Schöller.Během těchto povolání hodně cestoval a tudíž měl možnost poznat celou monarchii.V roce 1844 se v Praze oženil s Eleonorou,dcerou říšského rady,obchodníka Josefa Dotzauera,který pocházel též z Kraslic a byl pravděpodobně strýcem otce Richarda Jakuba Dotzauera.Brzy se Richard Dotzauer stal podílníkem svého tchána a dědicem jeho firmy.Zakrátko potom se stal nejpřednějším obchodníkem v Praze a jedním z nejbohatších můžu v monarchii.Působil jako ředitel Hypotékové banky,Pražského úřadu strojových staveb a Eskomptní banky.Richard Dotzauer se také hojně zúčastňoval veřejného života a v roce 1848 byl hejtmanem pražské národní gardy,stál při zakládání Obchodní a živnostenské komory kde byl v roce 1847 zvolen prezidentem.Do roku 1862 zasedal v českém sněmu,kde patřil mezi liberalisty.V letech 1861-1870 byl členem pražské městské rady.Byl předsedou stavební komise Rudolfina,držel záštitu nad mnoha spolky a mnoho dalšího..........

PŮSOBNOST RICHARDA RITTERA VON DOTZAUERA V KRASLICÍCH:
Po těchto vykonaných skutcích se také stal dobrodincem Kraslic.Podněcoval zakládání továren v Kraslicích a jeho zásluhou byla v Kraslicích zřízena hudebně-nástrojářská škola,v Lubech byla na jeho podnět postavena houslařská škola.U císařovny vyvolal zájem o paličkované krajky a s její podporou byla v Kraslicích zřízena Státní škola výšivek.Díky R.D. byla v roce 1875 postavena první měšťanská škola,v roce 1866 nechal založit spořitelní spolek,osobně se zasloužil o vznik městského muzea,do kterého přispěl cennými dary,založil starobince atd...K jeho největšímu přínosu pro městu se řadí jeho angažování pro stavbu tratě z Prahy do Chebu a potom ze Sokolova do Kraslic a z Chomutova do Vejprt!

Díky jeho zásluhám dostal mnoho ocenění a poct.Obchodní komora nechala pro něho razit pamětní mince,císař F.J. mu propůjčil řád Železné koruny a roku 1874 řád Františka Josefa.S tím bylo spojeno i povýšení do rytířského stavu.V Kraslicích se mu dostalo pocty ze strany sochy,pojmenování ulice a v zasedací místnosti radnice visel jeho obraz.Byla to velice uznávaná a uctívaná osobnost Kraslic.

Richard Ritter von Dotzauer zemřel v Praze 31.května 1887.jeho manželství s Eleonorou zůstalo bohužel bezdětné a tak se jeho jediným dědicem stal obchodník Vincenc Dotzauer sídlící ve španělském Bilbau....

Jen je škoda,že dnešní obyvatelé Kraslicka vůbec neví kdo to Richard Ritter von Dotzauer byl a ani si neuvědomují jak ovlivnil jejich dnešní životy.V dějepise se o něm nic neobjevuje,město se jeho jménem nikterak neangažuje i když by si zcela jistě takovou poctu zasloužil.Pomník,který stál před dnešní poštou byl po válce zničen(bronzová socha byla hozena do sběru,podstavec byl později obnoven jako pomník,,Republice1918-1968“) a na připomínky členů spolku nebyl bohužel dodnes pořízen,není po něm pojmenována ani jediná ulice.Bohužel radnice má jinačí zájmy než se zaobírat tímto velikánem či jinými památkami.Přednější je přeci vytěžit co nejvíce peněz z tankovací stanice a tržnice!?A proto jsem využil web znkr.cz a snažil jsem se R.R.v.D. představit všem přátelům Krušnohoří


Tímto článkem bych rád vzdal čest Richardu Ritterovi von Dotzauer a jeho památce.

Za SPMK napsal:
Filip Beneš

Diskuse

[1]  winfried dotzauer, mail

ich bin als sohn von max dotzauer in grasslitz geboren,09.09.1940. durch den krieg gingen alle unterlagen verloren. meine grosseltern hatten in zentrum ein haus mit musikinsrumentenwerkstatt.. ein anderes haus ausserhalb von grasslitz am silberbach gelegen. leider weiss ich nicht mehr von meiner vergangenheit meiner familie. der name reichsritter von dotzauer war bei uns in der familie ein fester begriff. selbst ein besuch 1990 in eger und grasslitz brachte mich nicht weiter. wer kann mir weiterhelfen ??

[2]  Lukas Smola, mail

Zajímavý článek, ale bohužel plný nepřesností. Např. "Pražský úřad strojových staveb" je zřejmě velmi svérázným překladem názvu "Prager Maschinenbau-Actien-Gesellschaft" a místo "Hypotékové banky" je lépe užít i dnes běžně užívané adjektivum "hypoteční". V roce 1847 ještě pražská OŽK neexistovala - byla založena až o tři roky pozdeji a prvním jejím předsedou (do r. 1857) byl jiný kraslický rodák, Dotzauerův příbuzný a konkurent Johann Bapt. Riedl von Riedenstein. Richard Dotzauer předsedal pražské OŽK až v letech 1874—1884. Mimochodem další vzdálený příbuzný a opět kraslický rodák O. Bischoff byl zase v letech 1861-1866 předsedou plzeňské OŽK.

[3]  Lukas Smola, mail

Jako datum narozeni Richarda Dotzauera se vetsinou uvadi 25. cervenec 1816. Tchan Richarda Dotzauera Josef Dotzauer (nar. 1794) byl pak spise bratrem nez strycem otce Johanna Floriana (1788-1851), kraslickeho lekarnika. Richard Dotzauer se tedy zrejme ozenil se svou sestrenici. http://starck.webpark.cz/html/fam/fam00045.html

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA