Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Pozvání

Jménem města Nejdku a občanského sdružení JoN - „Jde o Nejdek“ si Vás dovolujeme pozvat na slavnost

150 LET NEJDECKÉ KŘÍŽOVÉ CESTY
(1858 – 2008)

Vysvěcení a otevření obnovené věhlasné křížové cesty

Pódium nad Mateřskou školkou na Křížovém vrchu v neděli 31. 8. 2008 v 10 hodin
"Najdi na mapě - klikni zde"

Program: 1. Uvítání čestných hostů z ČR a ze zahraničí
2. Projevy zástupců města, Karlovarského kraje, OS JoN a krajanů ze SRN
3. Msgr. František Radkovský, biskup plzeňský, vysvětí Nejdeckou křížovou
cestu s novými reliefy výtvarníka Heřmana Kouby

Účinkuje Karlovarský pěvecký sbor, sbormistr Miloš Bok

Ing. Vladimír Benda, Mgr. Milan Michálek
starosta města, předseda OS JoN

Nejdecká křížová cesta
"Viz pozvánka ve fotogalerie: O.S.- Jde o Nejdek, Kreuzberg". Zde klikni!

Věhlasná Nejdecká křížová cesta vznikla v letech 1851 – 1858 díky mecenášce Anně Häcklové (1752 – 1840, vykonavateli její poslední vůle městskému soudci Franzi Waldöstlovi (1791 – 1871) a Nadaci křížové cesty. Tato veliká galerie v přírodě je jedinečná svou délkou a smělostí projektu. Byla postavena na severozápadním příkrém svahu původně holého Střeleckého vrchu (690 m. n. m.), na mnoha místech je vedena po kamenných terasách a překonává po 1 600 m pohodlných serpentin výškový rozdíl 110 m. Sestává z tradičních 14 zastavení, zde v podobě kamenných kapliček, vysokých 3,5 m, do nichž byly vloženy dřevěné polychromované reliéfy neznámého řezbáře. Nejdecká křížová cesta byla poprvé vysvěcena 24. 10. 1858 a Střelecký vrch byl přejmenován na Křížový vrch. V r. 1860 byla před prvním zastavením postavena kaple Olivové hory, po níž dnes zbyly jen nepatrné stopy. Na konci NKC byla roku 1863 dokončena kaple Božího hrobu, z níž se dodnes dochovala jen ruina. Křížovému vrchu vévodil dřevěný kříž, který byl v r. 1897 nahrazen sedmimetrovým železným krucifixem.
Po skončení 2. světové války se na Nejdecké křížové cestě neprováděla vůbec žádná údržba, vandalové zničili nebo odcizili všechny dřevěné plastiky, poničeny byly zdobné prvky, osvětlení, z kaple Božího hrobu na vrcholu zbyly jen ruiny, kaple Olivové hory zmizela docela. Na začátku 90. let 20. stol. zbyly z křížové cesty jen kříž na vrcholu a holé kamenné kapličky, které odolaly vandalům jen díky své žulové podstatě a dokonalé práci krušnohorských kameníků.
Nad NKC začalo svítat v roce 1999, kdy bylo založeno občanské sdružení JoN – „Jde o Nejdek“, které se zavázalo, že obnoví uměleckou část křížové cesty ze sbírek občanů, z darů místních podnikatelů a z darů německých krajanů, jejichž předkové Nejdeckou křížovou cestu zbudovali. Dále přispěli: město Nejdek, Karlovarský kraj, Česko-německý fond budoucnosti, SWISS-FORM Nejdek, WITTE Nejdek, Sokolovská uhelná a jiní. „JoN“ zřídil Nadační fond křížová cesta v Nejdku, do nějž se nashromáždilo v letech 2002 – 2008 2 mil. 350 tis. Kč. Město Nejdek, vlastník NKC, nechalo opravit a odborně očistit kapličky a opravilo hlavní přístupovou cestu.
Nové umělecké reliéfy vytvořil nejdecký výtvarník Heřman Kouba (*1942), člen Unie výtvarných umělců. Reliéfy tradičně zobrazují poslední dny Kristova života. Kříže, rozety, hlavice a ornamentální vlysy vytvořil nejdecký výtvarník Stanislav Nádeníček (*1972).
Nejdecká křížová cesta nabízí návštěvníkům kromě duchovního obohacení také překrásné výhledy na město a údolí Rolavy z ptačí perspektivy a procházky v tichém a klidném prostředí.

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA