Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Nová kniha o.s. Antikomplex - SUDETSKÉ OSUDY

Titulní stránka Sudetských osudůObčanské sdružení Antikomplex se v posledních letech zabývalo především poválečnými proměnami krajiny českého pohraničí a mohlo by se zdát, že jsme zapomněli na ty, kteří tuto krajinu po roce 1945 obývají. Na lidi, kteří se tu narodili i na ty, kteří sem přišli. Knížku, která bude hotová již zhruba za měsíc, proto věnujeme právě jim.V knize Sudetské osudy se formou rozhovorů setkáte se sedmnácti příběhy lidí, jejichž životní dráhu poznamenala specifická historie českého pohraničí ve 20. století. Prvních několik rozhovorů představí ty, kteří se narodili ještě ve starých, předválečných Sudetech. Jsou mezi nimi Němci, Češi i lidé ze všelijak promíchaných rodin. Druhou skupinu tvoří lidé, kteří do Sudet po válce přišli z východních zemí. Jde o poměrně málo známé osudy volyňských Čechů, reemigrantů z Rumunska nebo třeba řeckých komunistů. Třetí skupinu pak tvoří Češi, kteří do Sudet po válce buď přišli z českého vnitrozemí nebo se tady již narodili. V knize sudetské osudy se tak nesetkáte jen s vyprávěním z dávných dob. Promlouvají zde rovněž lidé z generace, která aktivně ovlivňuje Sudety v nejžhavější současnosti.

O hledání identity, pocitu domova a kořenech, které byly vyvráceny a které lidé musí pracně nalézat, bylo již sepsáno mnoho teoretických studií. Tato kniha nechává právě o takovém hledání promlouvat lidi, jejichž životní příběhy vydávají výmluvné svědectví o tom, že pocit domova nelze vyprodukovat jako výrobky z betonu a železa. Sedmnáct příběhů jistě nemůže reprezentovat širokou paletu osudů, které se po roce 1945 tak či onak dotkly Sudet. Může nám ale napovědět mnohé o rozmanitosti a rozporuplnosti společnosti, která po odsunu většiny původních obyvatel osídlila tento krásný kraj.

Knihu můžete zakoupit od 10. 12. v knihkupectvích. Nebo na dobírku objednat přes [email protected]

Nebo osobně vyzvednout každé pondělí v Praze 8 - Karlín v restaurantu Charleston.

Diskuse

[1]  Václav Janovský, mail

V Respektu jsem se dočetl o Vaší iniciativě a jsem jí nadšen. něco takového jsme potřebovali. Čtu jen ''Sudetendeutsche Zeitung'' na www.sudeten.de ,kde je jen pohled z německé strany./Zdá se mi,že usilují o to,dostat Sudety zpět do své správy..../ A proto tak vítám zájem z české strany.Domnívám se,že se v pohraničí už udělalo hodně práce z naší strany.Máte kontakt na ''Gemeinschaft'' ? Jak hodnotí Váš zájem a činnost?Stojí o spolupráci v rámci ''Versöhnung'' ?

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA