Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Občané za kvalitu života v Krušných horách, o.s. - POSLÁNÍ

Občané za kvalitu života v Krušných horách, o.s.

Naším cílem je získat co nejširší podporu, takže nadstranickou, aby členové či sympatizanti různých politických stran a proudů a všichni přátelé Krušných hor neměli zábrany se s námi seznámit a připojit se k Petici proti záměrům silniční tranzitní dopravy přes hřebeny Krušných hor na úkor kvality života místních občanů, proti zájmům rozvoje místních obcí a v rozporu s ochranou přírody a krajiny.

Vznik a důvody naší PETICE STRUČNĚ:

Za prvé: Především nechceme, stejně jako radní města Horní Blatná, aby se stavěl obchvat, protože by se tím Horní Blatná vymazala z mapy a přestala žít svými návštěvníky. Vzhledem ke klesajícímu počtu projíždějících vozidel je zapotřebí se naopak starat o zatraktivnění města – propagovat historickou architekturu, kostel, muzeum, galerii, informační centrum, blízkou věž na Blatenském vrchu, vyústění Blatenského příkopu do krásného koupališťátka, zlepšit místní komunikace, vybudovat lepší parkoviště se službami, zajistit napojení na cyklistické stezky a běžecké stopy, aby hotel, penziony a místní restaurace nebyly prázdné, aby místní prodejny a služby neskomíraly, aby obec měla peníze na záchranu místní školy a školky, aby místní lidé neviděli svoji budoucnost jinde a mohli se starat o své domy stejně dobře jako chalupáři. Obchvat na náspu vysokém až 7 metrů pro překonání železniční tratě nadjezdem by zničil horské louky a údolí Blatenského potoka, vytvořil by novou dominantu – při příjezdu autem do Horní Blatné od Perninku nebo při cestě vlakem k místnímu nádraží by stávající genius loci historického sídla byl nahrazen rozsáhlou inženýrskou síťovou stavbou. Přitom stávajícím počtem projíždějících vozidel je stavba obchvatu s cenou přes 100 miliónů Kč naprosto neodůvodnitelná, ani po otevření hraničního přejezdu ČR/SRN pro vozidla do 3,5 tun v sousední obci Potůčky se počet vozidel nezvýšil na stav z roku 2005 a nyní činí 1 tisíc aut denně oběma směry. Silnice ve stávající trase, včetně průjezdu Horní Blatnou, dosud vyhovovala všem vozidlům, nyní pro zásobování nových čerpacích stanic několikrát za týden projíždějí i velké cisterny, problémem je spíše rychlá jízda ve městě po prázdné silnici, umístění retardérů krajští úředníci dosud odmítali.

Za druhé: Když jsme uvedenými důvody argumentovaly úředníkům Krajského úřadu i hejtmanovi Karlovarského kraje, nemohli jsme zpočátku pochopit, proč na stavbě obchvatu pro neexistující dopravu trvají. Úředníci totiž stále tvrdili, že obchvatem pomohou místním lidem, že se zlepší ovzduší a dopravní situace ve městě. Teprve pod tlakem obtížně zjišťovaných důkazů náměstek hejtmana přiznal poprvé 1.10.2008 v re­gionálních zprávách ČT1 (a dále např. v MF DNES 13.10.2008 v pří­loze pro kraj Karlovarským, str.D1 a D2), že stavbou obchvatu spolu s dalšími novostavbami ve Pstruží a dalšími projektovanými stavbami ve volné horské přírodě se na silnici II/221 odstraňují tak zvané „technické překážky“, aby silnice vyhovovala evropským normám a mohlo být odstraněno omezení průjezdu vozidel na hraničním přejezdu v obci Potůčky. Tak by vznikla spojka mezi silniční sítí ČR a SRN, zkrácením dopravních vzdáleností úředníci předpokládají navedení 5 tisíc vozidel na tuto silnici, tranzitní dopravu bez omezení přes tento hřeben Krušných hor úředníci prosazují bez ohledu na kvalitu života místních obyvatel, bez ohledu na trvalé poškození přírody a krajiny.

Závěrem: Obchvat Horní Blatné by znamenal konec rozvoje tohoto města, přivedení tranzitní dopravy na silnici II/221 by vedlo k celkovému útlumu návštěvnosti a místních služeb tohoto regionu západních Krušných hor, postiženy by byly všechny krušnohorské obce na této silnici: Potůčky, Horní Blatná, Pernink, Pstruží, Merklín, Hroznětín.

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA