Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Současnost a budoucnost stránek www.znovuobjevenekrusnohori.cz

Návrh projektu Mozaika krušnohorské kultury

Důvody pro vznik projektu

Tento projekt přináší profesionální řešení pro internetové stránky www.znovuobjevenekrusnohori.cz Tato databáze představuje webový systém, který zveřejňuje velké množství historických materiálů o Krušných horách. Každý návštěvník tak může zdarma nahlédnout do historie jeho obce, vyhledat písemné zdroje o dějinách a prohlédnout si i dnešní podobu nejkrásnějších míst Krušnohoří. Zveřejněný materiál mohou lidé využít pro inspiraci k rekonstrukcím domů, studenti zde naleznou materiál pro jejich práce a turista si může naplánovat pěkný poznávací výlet. Tyto internetové stránky také podporují základní cíl knihy a výstavy Znovuobjevené Krušnohoří, tedy propagaci Krušných hor v rámci celé České republiky a Spolkové republiky Německo. Celá internetová podoba projektu Znovuobjevené Krušnohoří má za úkol zveřejnit pokud možno všechny materiály, které se nevešly ani do knihy, ani na výstavu.

Do budoucna by měly tyto internetové stránky fungovat jako otevřený systém, který pomůže každému znovuobjevovat dávnou tvář krušnohorské krajiny a architektury a hlavně také každému umožní podílet se na tvorbě stránek. Do budoucna se tak z těchto stránek může stát centrum krušnohorské historie, krajiny a kultury. Lidé z německé strany hor celý projekt velmi uznávají, protože prý jde o první poválečný společný projekt všech obyvatel Krušnohoří. Cítí v tom velikou příležitost spojit tento region a více se seznámit s lidmi na druhé straně hranice.

Cíle navazujícího internetového projektu Mozaika krušnohorské kultury:

Prvním cílem projektu je aktivně spravovat webové stránky www.znovuobjevenekrusnohori.cz, které mají ve vínku shromažďování historických materiálů - fotografie, písemnosti, publikace, paměti, hudbu a rozhovory - z oblasti Krušnohoří. Financování projektu z prostředků fondu Interreg IIIa zajistí profesionální chod této činnosti. Nechceme se spoléhat pouze na pasivní získávání materiálů. Chceme jej aktivně vyhledávat. Veřejnost tak získá velmi cennou sbírku historických materiálů k regionu, kterou budou moci využívat v rámci veřejné služby všichni obyvatelé na české i saské straně hranice.

Druhým cílem projektu je spojit historii české a saské strany hor v jeden celek, který bude zobrazen na uvedených stránkách. Na bádání a zveřejňování historie kraje se budou podílet čeští i sasští sběratelé, postupně i mládež. Tato oboustrannost se promítne i do výstupní publikace. Výsledky bádání využijí školy na obou stranách a také turisté. Chceme, aby dlouhodobým výstupem z projektu bylo nastartování přeshraniční česko-německá spolupráce, která se bude rozvíjet i do budoucna.

Třetím cílem projektu je seřadit získaný materiál na webu tak, aby fungoval také jako účinná podpora turistického přeshraničního ruchu. Na stránkách bude fungovat diskusní fórum, kalendář akcí v Krušnohoří a pravidelné informování o novinkách na serveru. Návštěvníci si budou moci prohlédnou jednotlivé lokality a naplánovat si výlet. Samotné webové stránky budou fungovat jako otevřený systém, který umožní uživatelům uploadovat obsah a podílet se tak na stavbě stránek.  Registrovaní uživatelé stránek budou moci přidávat multimediální vstupy ( obrázky, texty, hudbu a videa ) Shromažďovat budeme také historii regionu v ústním podání. Budeme organizovat rozhovory s pamětníky a tato povídání zveřejňovat.

Čtvrtým výstupem projektu bude reprezentativní publikace o Krušných horách. V rámci navazujícího projektu vybereme pomocí veřejné ankety materiál pro průřezovou reprezentativní publikaci o Krušných horách, kterou vydáme. Obsahovat bude jak materiál z české, tak i ze saské strany.

Garanti projektu

Celý projekt doprovodí a rozšíří aktivity okolo výstavy a knihy Znovuobjevené Krušnohoří a prakticky tato zamýšlená aktivita vdechne život idejím knihy a výstavy. Myslíme si, že se nám podaří vytvořit bezprecedentní projekt veřejné služby, která bude sloužit všem návštěvníkům, který nemá v ČR a možná ani v SRN obdoby. Pokud se podaří záměr úspěšně uskutečnit, lze reálně zvolený koncept rozvinout i v dalších přeshraničních regionech v Evropě.

Garantem projektu je autor projektu Znovuobjevené Krušnohoří Mgr. Petr Mikšíček, obec Boží Dar a Nadační fond Klínovec. Tento projekt získal širokou oblibu mezi obyvateli, daří se ho velmi dobře medializovat a i u odborné veřejnosti získal dobré jméno. Je proto záhodno v obdobné aktivitě pokračovat. Autor má zkušenosti i s projektu Zmizelé Sudety, který mapoval proměny regionů v celé ČR. Více na www.zmizelesudety.cz a www.antikomplex.cz Autor také realizoval projektová vyučování s využitím eLearningu a ICT na základních a středních školách. Projekt se jmenuje Krajina za školou a dnes funguje na 70 školách v ČR. Pod názvem www.spurensuche.de projekt začíná fungovat i v SRN.

Technické zázemí projektu

Internetové stránky byl ke dni 24. 6. postaveny a experimentálně spuštěny na redakčním systému Drupal. Hlavním programátorem stránek je Marek Soták.

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA