Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

4. ročník Svatováclavského setkání, 25.9.2010 v místě bývalého kostela Sv. Václava v Ryžovně

Svatováclavské setkání

25. září pořádá Občanské sdružení Abertamy a Krušnohorský spolek z Breitenbrunnu již
4. ročník Svatováclavského setkání v místě bývalého kostela Sv. Václava v Ryžovně, kde budou mimo jiné k vidění tradiční krušnohorská řemesla. Krušnohorskou hudbu nám představí Stefan Gerlach a František Severa. Dalším letošním tématem setkání je i příroda v našem okolí. A nebude chybět ani Svatováclavská mše. Pro návštěvníky bude zajištěno občerstvení, možnost zakoupení knih s krušnohorskou tématikou, výrobky řezbářů, paličkářek, floristika aj.

Program:
11:00 - 12:00 hod. Zahájení a představení 10. let činnosti Občanského sdružení
Abertamy
12:00 - 13:00 hod. Polední přestávka s hudbou
13:00 - 14:00 hod. Přednáška - Vojtěch Glaser „ Příroda v okolí“
14:00 - 15:00 hod. Svatováclavská mše, Mgr. Marek Bonaventura Hric
15:00 - …………. Volná zábava, hudba, diskuse

A jak to všechno začalo?
Myšlenka setkávání přátel a příznivců Krušných hor a široké veřejnosti vznikla v Květnu 2004 na Česko - Saském setkání, které uspořádal Krušnohorský spolek z Breitenbrunnu u příležitosti vstupu ČR do EU na hraničním přechodu Mílov. Dalším krokem bylo nalézt vhodné místo a čas setkávání. Nakonec zvítězilo fascinující místo bývalého kostela Sv. Václava v Ryžovně. V roce 2006 jsme začali s kultivací tohoto místa. V rámci projektu „Domov bez hranic“ se této činnosti zúčastnili i děti z dětských domovů v Karlových Varech a Markersbachu (Sasko). Projekt byl ukončen slavnostním odhalením pamětní tabule. V roce 2007 byla postavena a odhalena pamětní mohyla a v rámci projektu „Staletími k budoucnosti - Ryžovna 1807 - 2007“, byla zmapována historie, současnost a budoucnost Ryžovny a uskutečnil se 1. ročník Svatováclavského setkání k 200. výročí postavení kostela Sv. Václava v Ryžovně. Toto místo se stalo celoročně vyhledávaným odpočinkovým místem cyklistů, turistů, návštěvníků Krušných Hor, což nás velice těší a i v dalších letech máme naplánováno společně s Krušnohorským spolkem ze Saského Breitenbrunnu toto fascinující místo nadále opečovávat a zkulturňovat.

Rudolf Löffler

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA