Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Naučná stezka Děti dětem v Nejdku, Karlovarském kraji

Interaktivní stezka má 8 zastavení, je zaměřena na oblast Nejdku - rostliny, zvířata, horniny a lidi. Má délku 5 km, převýšení 150 m. První zastávka se nachází poblíž domova důchodců Matyáš, poslední zastávka je před městským hřbitovem.
Pro celý okruh lze použít i úkolovou hrací kartu, která je k dispozici v hotelu Anna na náměstí v Nejdku. Z hotelu Anna k prvnímu zastavení je cesta značena zelenou turistickou značkou směr Suchá a je dlouhá 1 km. Od posledního zastavení zpět na náměstí je cesta dlouhá 0,5 km.

Co je pro návštěvu stezky potřeba?
Stezka není svým terénem náročná. Prochází sice kopcovitou krajinou, ale po vyšlapaných polních a lesních cestách, částečně i po cestě asfaltové. Doporučujeme vyjít na stezku ve sportovním oblečení, v pohodlných botách. Při některých úkolech se můžete i trochu umazat, a proto nechte drahé oblečení raději doma a ustrojte se pro pobyt v přírodě, posezení v trávě.
S sebou doporučujeme vzít svačinu a pití. Trasa se dá bez zastávek projít za hodinu a půl, ale vy budete potřebovat času více. Budete číst, plnit úkoly a objevovat. Počítejte, že na stezce strávíte přibližně tři hodiny. Délka trasy od prvního zastavení poblíž domova důchodců Matyáš (Nejdek, Šibeník) k poslednímu zastavení (Nejdek, u městského hřbitova) je cca 5 km, z centra města a zpět do města cca 1,5 km. Celková délka trasy (z města do města) je tedy 6,5 km, převýšení 150 m.
Pro plnění úkolů si nezapomeňte vzít obyčejnou měkkou tužku. Také doporučujeme malé kladívko a sekáček (majzlík). Součástí věcí potřebných pro plnění úkolů na naučné stezce je hrací karta. Tu si vyzvednete na recepci v hotelu Anna (na náměstí v Nejdku). Na hrací kartě je uveden přesný návod, co na kterém stanovišti plnit a vyplnit. V hotelu Anna je také možné zapůjčit doporučené pomůcky, ale jsou k dispozici v omezeném množství. Lépe je opatřit si svoje. Jakmile se při putování stezkou dostanete k poslednímu, osmému zastavení, jděte s vyplněnou hrací kartou do hotelu Anna na náměstí v Nejdku. Na recepci vám dají na hrací kartu razítko a zároveň obdržíte na památku malou odměnu.

Čím je stezka Děti dětem jiná?
Je jiná tím, že ji tvořily děti a že je interaktivní a má rychlou zpětnou vazbu. Děti při ní budou zkoušet materiál, hledat, nacházet souvislosti, objevovat. Stezka je vhodná pro školní výukový program předmětů přírodovědy, dějepisu (občanské výchovy) a ekologie, i pro rodinné procházky a výlety.

Nezabloudíme?
Stezka je značena zeleným šikmým pruhem, značkou, kterou se značí všechny naučné stezky. A to od prvního k poslednímu zastavení. Z centra města Nejdku se k prvnímu zastavení naučné stezky dostanete po zelené turistické značce směr Suchá. Od posledního zastavení stezky sejdete z kopce dolů a dojdete na hlavní cestu, po které opět po zelené turistické značce dojdete zpět do města.

Název stezky napovídá, kdo se na její tvorbě podílel. Za podpory učitelů to byly děti, které kreslily, fotografovaly, sháněly odborné informace a psaly.

Proč právě děti?
V mnohých městech i vesnicích, v okolí blízkém i vzdáleném naučné stezky už vybudované jsou. Nejdek tu svou neměl, i když by si ji jeho občané zasloužili. V okolí města je spousta zajímavých míst a krásná příroda. Jednou z oblastí, která je asi navštěvována méně, je oblast Šibeník, ta navazuje na velmi blízkou Suchou. Tato část města není příliš vzdálena z centra (asi 15 minut pěší chůze od základní školy na náměstí) a navíc i zde jsou místa, která stojí za návštěvu. Ta místa jsou trochu skrytá, a proto je dobrodružné je objevovat. A kdo je nejvíce potěšen z objevování, nacházení a bádání? Na to je přece lehká odpověď. Ano, jsou to děti. A tak se zrodil nápad. Dáme dětem příležitost k objevování a požádáme je zároveň o pomoc. Aby mohli objevovat všichni, bylo potřeba zajistit tým, který by pomohl s přípravou. Nakonec to nebyl jeden tým, ale skupiny žáků, které dostaly úkol vskutku náročný. Nastudovat informace o kamenech, rostlinách, zvířatech, architektuře i lidech. Zaznamenat to nejpodstatnější co nejstručněji a výstižně doplnit fotografiemi a kresbami.
Úkol žáci zvládli na jedničku. To potvrdili učitelé i odborníci (např. geolog Petr Rojík, zoolog Jan Matějů i chovatelka koní a trenérka Lucie Fošenbauerová), kteří texty překontrolovali a některé i trochu doplnili. Týmy žáků dokonce připravily i celá jednotlivá zastavení. Obsah kreseb, fotografií i textů zůstal většinou zachován, ale rozložení se muselo pozměnit, a to jen proto, že naučná stezka je určena nejen česky mluvícím návštěvníkům, ale také pro turisty z blízkého Německa a možná i vzdálenějších zemí. Proto jsou texty v češtině, němčině i angličtině a obrázky a fotografie jsme museli zmenšit a přeskládat.

Kdo pomáhal stezku vytvořit?
Jména dětí a učitelů i loga zúčastněných firem vás budou vítat na každé naučné tabuli.

Jmenovitě pomohli i další. Dřevěné stojany pro infotabule a větší doplňky vyrobil a zabudoval pan Stanislav Buchar, další doplňky pan Lubomír Vítek a Strana zelených. Grafické zpracování infotabulí, hracích karet, loga připravili Jarmila a Petr Janků. Tisk infotabulí, razítka a dárečky zajistila firma Kavalír CZ Praha, tisk hracích karet firma KVTISK Ostrov. O korekturu textů se staral pan Milan Michálek, na překladech se podíleli pan Lewis Paines, Věra Hejlová, Jana Pilzová a firma ORBIS překlady Karlovy Vary. S dopravou pomohl pan Jaroslav Pohan, další pomoc a úpravu terénu zajistil pan Jan Černý. Stezku vyznačil Klub českých turistů. S organizací pomohl pan Pavel Andrš a paní Bedřiška Treglerová. Tisk a propagaci finančně podpořila firma Witte-Automotive Nejdek, město Nejdek a Karlovarský kraj přispěly finančně.

Přání
Co nejsrdečněji zveme všechny návštěvníky, přejeme jim na cestě nové, pěkné zážitky a hezké počasí.

OS JoN

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA