Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Fotografická výstava

Dvacet let přátelské spolupráce mezi Nejdkem a Augsburgem

V roce 2011 tomu bylo dvacet let, kdy začaly přátelské styky mezi Nejdkem a našimi někdejšími spoluobčany, nyní žijícími v Augsburgu. K tomuto výročí uspořádalo občanské sdružení JoN – Jde o Nejdek společně s iniciativou „Tehdejší děti“ (Kinder von damals) z Augsburgu výstavku fotografií a dokumentů, ilustrující uplynulých dvacet let přátelské spolupráce.
Slavnostního otevření výstavy dne 8. října 2011 se společně s nejdeckými občany účastnilo i třicet pět hostů z Augsburgu, účastníků autobusového zájezdu k této příležitosti. Zájezd zorganizovala paní Anita Dondererová, iniciátorka přátelských styků mezi Nejdkem a Augsburgem od samého počátku v roce 1991.
Pozvání od starosty města Nejdku Ing. Vladimíra Bendy a od předsedy občanského sdružení JoN Mgr. Pavla Andrše přijali, účastnili se vernisáže výstavy a promluvili na setkání v městském kině: PhDr. Joachim Bruss, ředitel Česko-německého fondu budoucnosti, Soňa Dederová, referentka Česko-německého fondu budoucnosti, Herbert Gőtz, bernovský rodák a bývalý augsburský radní, Theo Gandenheimer, někdejší 3. starosta Augsburgu.
Slavnost začala vlajkoslávou na radnici. Na jejím balkóně vyvěsili městské vlajky pan Jiří Bydžovský, bývalý nejdecký starosta, na jehož pozvání hosté z Augsburgu před dvaceti lety poprvé své rodné město navštívili a pan Theo Gandenheimer. Vzápětí byly vypuštěny jako symbol smíření bílé holubice.
Program slavnosti pokračoval ve velkém sále kina, kde účastníci setkání uvítal svým projevem starosta města Ing. Vladimír Benda. Proslov za o. s. JoN přečetl místo onemocnělého předsedy sdružení Mgr. Pavla Andrše člen výboru o. s. JoN Ing. Miroslav Holeček. Celou slavnost moderoval zastupitel města pan Miroslav Drobný, předseda výboru pro národnostní menšiny, tlumočení projevů se ujali Ing. Hanuš Hron a Miroslav Drobný. Na zahájení výstavy byl promítnut čtyřicetiminutový videozáznam akcí pořádaných od roku 1991 oběma stranami. Po prohlídce výstavy se ještě česko-německé skupiny návštěvníků setkaly k rozhovorům a k pohoštění, které připravil hotel Anna.
Výstavu připravili a instalovali, především z materiálů a fotografií poskytnutých paní Anitou Dondererovou a dále ze soukromých archivů, Pavel Andrš, Miroslav Holeček, Jiří Málek a Milan Michálek z o. s. JoN, paní Radka Jelínková a Miriam Kováčová z Odboru kultury Městského úřadu.Viz Fotogalerie – O.S. Jde o Nejdek – 20 let přátelské spolupráce

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA