Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Richard Kraus - pověst o kouzelné květině - Wunderblume. Výňatek z knihy Ein Stück Erzgebirge, ein Stück Weltgeschehen

Restaurace Wunderblume, která schraňovala pověsto o kouzelné květině. Bohužel již nestojí.(Tajemná vyprávění z dávných dob si zaslouží přinejmenším pozornost a také, aby byla předávána z generace na generaci. Výjimkou by neměla být ani tato pověst z míst u českého Špičáku v Krušných horách.)

Stovky a stovky let uplynuly do věčnosti od doby, kdy se hrad na hoře Špičáku propadl do hlubin. Jednou tam pásl malý chlapec krávy. Vylezl po kamení na vysokou horu, a když se na vrcholku procházel, nalezl květinu, kouzelně krásnou květinu, jakou ještě nikdy předtím nespatřil. Utrhl ji a zastrčil si ji za klobouk. V tu ránu hora ožila, rozevřela se a uvnitř ní se najednou objevil hrad. Uvnitř hradu ale nebylo nic vidět ani slyšet. Chlapec přemohl strach a sestoupil dovnitř hory. Nalezl komnaty plné zlata a drahých kamenů. Rychle si naplnil vrchovatě kapsy cennostmi, smekl klobouk a také jej si vrchovatě naplnil. Pak na něj ještě nakupil hromádku drahokamenů. Přitom mu, aniž by si toho všiml, spadla na zem krásná květina - klíč ke všem těmto pokladům. Když chlapec odcházel, ozval se za ním hlas: Nezapomeň na to nejdůležitější! Chlapec se sice ohlédl, ale neporozuměl, na co ho hlas upozorňoval, a odešel. Jakmile vystoupil nahoru, hora se za mohutného dunění zavřela. Žádná puklina, žádná trhlina neprozradila cestu ke zmizelému hradu. Teprve doma si chlapec povšiml, že ztratil krásnou květinu. Hledal ji pak dlouho a marně. Podle pověsti prý kvete jen jednou za tisíc let!

(Hostinec na obrázku stál zhruba až do roku 1948. Ačkoli ležel poněkud stranou, poutníci a pocestní jej rádi navštěvovali. Až do jara 1945 jsem kolem tohoto hostince chodil pěšky do Jáchymova na reálku, cesta trvala dvě hodiny.)

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA