Česky Deutch

Rosa Severová - příběh sudetské Němky, které byla domovina bližší než cokoliv / Rosa Severová – die Geschichte einer Sudetendeutschen, der die Heimat näher war als alles andere

Paní Růžena Severová se narodila v Jelení. Dětství a zbytek života prožila v Rudném. Kromě jednoleté anabáze po vyhnání v Augsburku. Ona ale tak tíhla k domovu, že se ilegálně vrátila zpět. Zde se jí narodil syn a ilegálně se musela i vdát. Celá čtyřicátá a padesátá léta byl její život ztrpčován problémy se státními úřady. Přesto zde zůstala a může tak vyprávět velmi zajímavý, i když pohnutý život. Příběh jako z červené knihovny

Představení Růženy Severové

Medailonek Růženy Severové

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

 

Zazpívala byste nám českou hymnu v Němčině?

Československá hymna v Němčině - to jste ještě neslyšeli

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

 

Jak se žilo v Rudném před válkou?

Povídání o vyrůstání v Rudné, na Jelení. O místním životě, spolcích atd..

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

 

Jak probíhal odsun?

Proč jste se vrátila do Čech?

Jak to probíhalo?

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Dieses Projekt wurde aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen der Initiative INTEREG IIIA teilfinanziert.