Česky Deutch

Oldřich Ježek - in den Uranbergwerken schuffteten sich die Menschen zu Tode: die Träger des Ordens der Arbeit starben nach den Statistiken am frühesten.

Oldřich Ježek war lange Jahre Lehrer und Chronist in Joachimsthal. Doch diese Aufgaben hat er weitergegeben und so Zeit für ein mehr als vierstündiges Interview. Aber keine Angst - es war ein angenehmes Gespräch, tiefgründig und voller Überraschungen.

Herr Ježek wurde in den ukrainischen Karpaten geboren. Von hier mussten seine Eltern mit ihm allerdings vor den Deutschen und den Ungarn ins Protektorat flüchten. Nach dem Krieg zogen sie nach Joachimsthal. Sein Vater betrieb bereits in der Ukraine ein Restaurant, und später ebenso in der neuen Heimat. Herr Ježek studierte am Lehrerseminar und begann dann zu unterrichten. Er erlebte hier die wilden fünfziger und sechziger Jahre.

Heute kann er ruhig und weniger einseitig die Entwicklung um die Vertreibung der Deutschen beurteilen. Ebenso präzise betrachtet er die Stimmungen in der Stadt, die Arbeit in den Uran-Betrieben. Er kennt auch die Umgebung von Joachimsthal und deren Veränderungen sehr gut.

Das Gespräch mit Herrn Ježek ist eine gedankliche Reise in die geheimnisvollen Täler an den Erzgebirgshängen.

Představení. Rodina pochází z Zakarpatské Ukrajiny. Odchod do Žatce. Po válce.

Tatínek legionář z první války. Pracovně na Ukrajině. Po válce přišel za prací do Příbrami. Potom teprve do Jáchymova.Jak vypadal Jáchymov těsně po válce.

Jak probíhal odsun v Jáchymově. Souvislosti odsunu. Kulturní odkaz Jáchymova v nové době.

Neštěstí a sebevraždy německých obyvatel Jáchymova v době kolem odsunu.

Jak probíhal váš příchod do Jáchymova. Jak jste si hledali bydliště. Jak se to dělalo.

Jak se proměnila tvář města Jáchymov kvůli těžbě.

Jak se proměnila tvář města Jáchymov kvůli těžbě2

Jaký byl smysl zakázané zony kolem Jáchymova. Z dnešní pohledu to byla blbost. Podle hald se dalo hned pozant ja moc se tu těží.

Čím výše v Jáchymově tím klesá životní úroveň obyvatel. Sociální schody v Jáchymově. Proč je nejcennější část města v tak děsivém stavu.

Nástup státní těžby uranu. Jak to působilo na místní lidi. Utíkali nebo byli rádi. A jak reagovali na ruskou správu.

Vývoj výnosnosti těžby uranu. Smrtelné případy. Neefektivní těžba která by se normálně vůbec neděla. Vězni.

Drsné pracovní podmínky v uranových dolech. Proč pracovníci co dostávali řády práce nejdříve umírali. Protože při honbě za smolkou dostali největší dávku záření.. Další statistiky.

Kolik obcí a osad zaniklo kvůli odvalům a těžbě uranu v okolí Jáchymova.

Povídání o Popově. O skládce. Skalách. Bývalé obci. Kapličce a památných stromech.

Proč se složité si získat k Jáchymovu silný vzah. K domovu. Je v tom ještě něco více než obecný problém dosídleneckého pohraničí...

Život pana Ježka v Jáchymově po válce až do dneška. Problémy Krušnohoří. Obchvaty. Větrníky.

Diskuse

[1]  , mail

[2]  Monika Hanika, mail

In dem Bericht meiner Enkeltochter Natascha Hergert, die mit Tereza Vavrová / Antikomplex ein Schulprojekt begleitet hat und vor Kurzem bei Ihnen in Jachymov-Joachimstal war, habe ich Ihren Namen entdeckt, sehr geehrter Herr Ježek. Schließlich bin auf diese Seite gestoßen. Vor einigen Jahren ist mein Mann und ich von Cheb-Eger aus nach Joachimstal gefahren. Es hat uns sehr depremiert, wie zu dieser Zeit gerade der obere Bereich dieser Bergbaustadt ausgesehen hat. Gerne würde ich mit Ihnen in Kontakt treten und Sie über den deutsch-tschechischen Arbeitskreis für Geschichte und Gegenwart in Familienperspektive "Kraft aus den Wurzeln - Síla z kořenů" informieren. Ich würde mich freun, wenn Sie mir Ihre E-mail Adresse mitteilen. Freundliche Grüße von Monika Hanika

Vložit nový příspěvek

Dieses Projekt wurde aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen der Initiative INTEREG IIIA teilfinanziert.