Česky Deutch

Střípky z činnosti OS Abertamy v roce 2009

Střípky z činnosti sdružení v roce 2009
Nový rok jsme zahájili pravidelnou Valnou hromadou.

Abertamské kulturní Velikonoce
Na Bílou sobotu se na Abertamském Městském úřadě v zasedací místnosti uskutečnila výstava obrazů a autorské čtení Dr. Kláry Hůrkové, která zde předčítala básně ze své nové česko - německé sbírky „Obtisky ve vzduchu“ - „Abeziehbilder in der Luft“, představila přítomným i ukázky své malířské tvorby.
Na Boží Hod velikonoční se pak konal v abertamském kostele 14. božích pomocníků varhanní koncert pí. Jany Havlíčkové ze Dvora Králové, která představila hudbu starých barokních mistrů - Bacha, Brixiho, Vivaldiho, Haendela, Boelmanna aj. Ukázalo se, že máme v Abertamech výborné varhany, které ustály vysoký rozsah tónů a výborně v kostele zněly i přesto, že již dávno „volají“ po celkové opravě.

Tématický naučný zájezd „Chebsko“
V sobotu 6.6.2009 Občanské sdružení Abertamy zorganizovalo tématický naučný zájezd na téma „Chebsko“.
Jako první jsme navštívili Egerlandmuseum v německém Marktredwitzu. Prohlídka muzea byla s průvodcem. Pro ty kteří nerozuměli výkladu v německém jazyce, ochotně překládala p. Cejpková. V muzeu jsme si prohlédli stálou výstavu, kde byla k vidění tradiční „Heimatstube“ (Domovská jizba), dále pak historie lázeňství, tradiční lidové kroje z oblasti Chebska. Asi nejzajímavější však pro nás byla expozice výroby abertamských rukavic. Je zde umístěn pohyblivý model výroby rukavic od počátku až do konce výroby, ukázky kožených rukavic, šicích strojů apod.
Z Marktredwitzu jsme se přes Cheb přesunuli do nově zrekonstruovaného zámku (hotelu) „Kamenný dvůr“, kde se o naše hladové žaludky výborně postaral personál zámku. Po obědě nás ochotně provedli celým objektem.
Po prohlídce zámku pokračovala naše cesta na nedaleký statek „Bernard“, kde se konaly „Slavnosti tradičních řemesel“, kde v řemeslných dílnách řemeslníci předváděli jak vznikají výrobky tradičními postupy. Je možno si zde i rukodělné techniky vyzkoušet a odnést si domů vlastnoručně vyrobený suvenýr.

Dále jsme pomáhali Městskému úřadu v Abertamech, v březnu při pořádání 101 let spolků Krušnohorských sportů, a v červnu při pořádání Abertamské pouti, která se nesla v duchu oslav 480 let založení města Abertamy.

17.5.2009 jsme s partnerským spolkem EZV Breitenbrunn oslavili „Den otců“ turistickým výšlapem z Ryžovny na Barboru.

V současné době realizujeme za podpory Ministerstva kultury a města Abertamy náš největší projekt roku „Zachování Abertamského nářečí“.
Jedná se o audio nahrávku četby z knihy „25 veselých historek z Abertam“ („25 heitere Geschichten aus Abertham“) od Alexandra Wüsta. 5 abertamských rodáků předčítalo v nahrávacím studiu originál této knihy v abertamském nářečí. Byl proveden záznam. V současné době se upravuje jeho první verze.

V září nás čekají pravidelné volby předsednictva a příprava 3. ročníku Svatováclavského setkání, které se uskuteční 26.9.09 v místě bývalého kostela Sv. Václava v Ryžovně.

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Dieses Projekt wurde aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen der Initiative INTEREG IIIA teilfinanziert.