Česky Deutch

23.8.2009 Zpráva / Nachricht - Krušné hory / Erzgebirge - Fichtelgerg

MF DNES - Karlovarský (Kraj Karlovarský) 24.8.2009
MICHAL HOUDEK : V horách nechtějí asfalt
Obyvatelé Saska i Česka protestují proti stavbě silnic pro nákladní dopravu

Krušné hory, Fichtelberg - „Nechceme asfalt místo přírody,“ shodli se na včerejší Zelené letní slavnosti v příhraničním saském Fichtelbergu obyvatelé Krušných hor z obou stran hranice.
Zatímco lidé v Sasku už několik let protestují proti chystané stavbě velkokapacitní silnice B 93, na české straně aktivistům vadí plány na rozšíření komunikace vedoucí z Ostrova do Německa přes hraniční přechod Potůčky i plánovaný obchvat Horní Blatné.
Proti rozšíření bojuje občanské sdružení Občané za kvalitu v Krušných horách. „Karlovarský kraj si nechal zastupitelstvem schválit v červnu územně analytické podklady. Součástí materiálu, který má popisovat možnosti rozvoje Karlovarského kraje, jsou změny silnice z Ostrova do Potůčků,“ řekl mluvčí sdružení Petr Maglia. „Při dostatečném zvětšení je zřejmé, že je možnost přesunu hraničního přechodu tak, aby nemusel procházet obcí. A mohl být posílen pro veškerou dopravu, zatím je průjezd povolený jen vozidlům do 3,5 tuny,“ poznamenal Petr Maglia. Změna by mohla znamenat v budoucnu napojení na plánovanou silnici B 93 v saské části Krušných hor a výrazně vyšší dopravní zatížení. „Je to průšvih, domnívám se, že krajští zastupitelé schválili dokument, o němž nevědí, co vlastně znamená,“ naznačil Maglia. Náměstek hejtmana Petr Navrátil pevně věří, že se mezinárodní komunikace nezačne stavět dříve než za deset let. „Za prvé by stavbu musel investovat stát. A jak víme, peníze na dostavbu dálnic jsou nyní omezené. A když budu mluvit za obyvatele kraje, tak naší prioritou je dostavba rychlostní silnice do Prahy,“ konstatoval náměstek Navrátil. Dodal, že neoficiálně ví, že by silnice do Německa neprošla procesem EIA, což je posuzování vlivu na životní prostředí. Náměstek navíc upozornil, že trvá usnesení radních, kteří nechtějí pustit přes hraniční přechod v Potůčkách auta nad 3,5 tuny.
Sdružení Občané za kvalitu v Krušných horách se nelíbí ani připravovaný záměr stavby obchvatu obce Horní Blatná. Aktivisté nedávno předali Karlovarskému kraji petici proti stavbě přeložky. „Chceme kvalitní údržbu silnic, ale ne nové stavby přes Krušné hory v zájmu autodopravců a betonové lobby,“ připomněl nedávno Petr Maglia.
Více než 11 tisíc podpisů proti stavbě nové silnice nasbírali i ochranáři v saské části Krušných hor. Jürgen Schreckenbach, iniciátor německé aktivity, oceňuje společný postup s českým občanským sdružením. „Nyní můžeme v obou zemích kontrolovat úřady a plánovače a vzájemně se informovat. Protože přesných informací se angažovaným občanům nedostává od ministerstev v Německu ani v Čechách. Skutečností zůstává, že prodloužení státní silnice B 93 získalo výjimku ve spolkovém plánu dopravních cest,“ uvedl Schreckenbach. „Do roku 2015 se mají dělat zkoušky a studie, bomba tedy stále tiká. K ovlivnění těchto studií je třeba pilně a smysluplně demonstrovat,“ zdůraznil Schreckenbach.

MICHAL HOUDEK : Sie wollen keinen Asphalt im Gebirge - Die Eiwohner von Sachsen und der CR protestieren gegen Strassenbauten fuer Lastverkehr

Erzgebirge/ Fichtelberg – „Wir wollen keinen Asphalt anstelle von Natur,“ haben sich die Erzgebirgsbewohner beidseits der Grenze verständigt.
Während die Leute in Sachsen schon einige Jahre gegen den Neubau der Großtrasse B93 protestieren, sind die Aktivisten auf tschechischer Seite gegen die Pläne zum Ausbau und der Erweiterung der Strasse von Ostrov nach Potucky (Breitenbach) sowie gegen den Bau der Umgehungsstraße bei Horni Blatna (Platten).
Gegen das Projekt kämpft der Bürgerverein „Bürger für Lebensqualität im Erzgebirge“. „Der Kreis Karlsbad ließ sich im Juni durch das Kreisparlament die Unterlagen zur Kreisentwicklung genehmigen. In diesen Unterlagen, die die Entwicklungsmöglichkeiten des Kreises Karsbad beschreiben sollen, sind die Änderungen der Strasse von Ostrov nach Potucky enthalten,“ so der Srecher der Bürgervereinigung, Petr Maglia. „Bei ausreichernder Vergrösserung ist die Möglichkeit der Verlegung des Grenzüberganges (in Potucky/Johanngeorgenstadt) gegeben, so dass der Grenzübergang nicht mehr durch die Gemeinde führt. Dann könnte der Grenzübergang für Verkehr ohne Begrenzung erweitert werden. Im Moment ist die Durchfahrt nur für Fahrzeuge bis zu 3,5 t erlaubt. Diese Änderung könnte in Zukunft die Ankopplung zur Bundesstraße B93n in Sachsen-Erzgebirge mit markant höherer Verkehrsintensität zur folge haben. „Das ist ein Debakel. Ich vermute, die Kreisverordneten haben diese Unterlagen abgestimmt, ohne zu wissen, was drin ist,“ legt Maglia nahe. Herr Vizehauptmann Petr Navratil glaubt fest, dass man die Zwischenstaatsstrasse nicht vor zehn Jahren bauen wird. „Erstens müsste der Staat in diesen Bau investieren. Und wir wissen, dass die Fertigstellung der Schnellstrasse nach Prag Priorität hat,“ stellt Vizehauptmann Navratil fest. Er ergänzte, dass er aus nichtoffiziellen Stellen weiß, dass die Strasse nach Deutschland nicht durch den EIA-Prozess kommen wird, in dem es um die Umwelt-Einfluss-Beurteilung geht. Der Vizehauptmann hat darüber hinaus hingewiesen, dass eine Verordneten-Beschlussfasungs gilt, wonach die Abgeordneten keine Fahrzeuge über 3,5 t über den Grenzübergang Potucky fahren lassen wollen.
Der Bürgervereinigung „Bürger für Lebensqualität im Erzgebirge“ mißfällt auch der geplante Umgehungsstrassenbau der Stadt Horni Blatna. Die Aktivisten haben kürzlich eine Petition gegen den Umgehungsstrassenbau dem Kreisamt übergeben. „Wir wollen eine qualitätsvolle Instandhaltung der bestehende Strassen - wir lehnen Strassen-Neubauten über den Erzgebirgskamm ab, diese fordern nur die Güterspediteure und Beton-Lobbyisten,“ hat Petr Maglia vor kurzem erklärt.
Mehr als 11 Tausend Unterschriften gegen diese Straßenneubauten haben auch die Naturschützer im sächsischen Teil des Erzgebires gesammelt. Jürgen Schreckenbach, der Initiator dieser deutschen Aktivität, bewertet das gemeinsame Vorgehen mit der tschechischen B.V.: „Jetzt können wir in beiden Ländern die Beamtern und Verkehrsplaner kontrollieren und uns gegenseitig informieren. Die engagierten Bürger hatten bisher wenig exakte Informationen von Seiten der deutschen und tschechischen Ministerien. Es bleibt die Tatsache, dass die Bundesstraße B 93n weiterhin im Bundesverkehrswegeplan steht. Bis zum Jahr 2015 wird man weitere Untersuchungen machen, die Bombe tickt dauernd. Es ist daher geboten, in diesem Sinne weiterhin vehement zu demonstrieren, um diese Untersuchungen zu beeinflussen,“ betonte Schreckenbach.

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Dieses Projekt wurde aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen der Initiative INTEREG IIIA teilfinanziert.