SELECT gal_alba.parent_id,gal_alba.nazev AS album,gal_alba.nazev_de, parent.nazev AS parent, parent.parent_id AS grandparent_id FROM gal_alba left JOIN gal_alba AS parent ON gal_alba.parent_id = parent.id WHERE gal_alba.id = 583 LIMIT 1 :SELECT command denied to user '20712_22965'@'localhost' for table 'gal_alba'
SELECT gal_alba.*, gal_polozky.thumb FROM gal_alba left JOIN gal_polozky ON gal_alba.id = gal_polozky.alb_id WHERE parent_id = 583 GROUP BY (gal_alba.id) ORDER BY gal_alba.nazev ASC :SELECT command denied to user '20712_22965'@'localhost' for table 'gal_alba'
SELECT gal_polozky.* FROM gal_polozky WHERE alb_id = 583 ORDER BY nazev ASC :SELECT command denied to user '20712_22965'@'localhost' for table 'gal_polozky'
Historie dolování rud na Měděnci - Fotogalerie - Znovuobjevené Krušnohoří
Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA