Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Třikrát Krušné hory a jejich proměna MF DNES, 21.6. 2006

Praha - Minulost a přítomnost Krušných hor se nyní představuje v několika podobách. Upozornit Čechy, ale i Němce na kouzlo tohoto západočeského pohoří se snaží projekt Znovuobjevené Krušnohoří. Název zaštiťuje jak výstavu a výpravnou knihu, tak nové webové stránky, které obsahují největší sbírku historických fotografií regionu.
„Snažíme se poopravit povědomí o Krušných horách - že již nejsou měsíční krajinou zničenou emisemi, ale naopak se svou krásou blíží spíše Šumavě," podotýká iniciátor a hlavní organizátor Petr Mikšíček, jehož úsilí podpořila obec Boží Dar.
V neděli otevře zmíněnou výstavu na Klínovci v areálu horského hotelu, který je smutným symbolem hor. Chátrající stavba, pro niž se připravuje rekonstrukce, není běžně přístupná. Expozice se nastěhovala do nejzachovalejší části - bývalého výstavního pavilonu z roku 1908, který zdobí kožený kazetový strop a erby krušnohorských obcí. Putovní výstava, která se na Klínovci zdrží do poloviny srpna, seznamuje s různými krušnohorskými místy i příběhy. Návštěvníci mohou na fotografiích porovnávat dnešní podobu některých obcí se stavem z počátku 20. století, ostatně některá místa tvoří už jen louky, lesy či pastviny. Třeba Přísečnice - bývalé královské horní a později okresní město počátkem 70. let ustoupilo stavbě vodní nádrže, roku 1973 zde byl odstřelen zámek a řada domů na náměstí.
Současně se již třetího vydání dočkala Mikšíčkova více než čtyřsetstránková dvojjazyčná publikace, koncipovaná podobně jako výstava. Nejobsažnější zásobárnou informací o Krušnohoří jsou pak webové stránkywww.znovuobjevenekrusnohori. cz, na nichž lze najít více než 5000 historických fotografií z více než 30 lokalit - z české i německé strany. Zpřístupňují i písemné prameny k dějinám regionu včetně kronik. Mikšíček doufá, že se sbírka bude stále rozrůstat a své dokumenty pro ni poskytnou i soukromí sběratelé.

Alice Horáčková

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA