Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Josef Václav Nečas: Cesta ze Zlína do Ostrova nad Ohří a do úřadu starosty.

Pan Josef Nečas je velikým znalcem odkazu Anthona Günthera. Hraje jeho písně, umí je zpívat v českém jazyce. Vydal i zpěvník s jeho písněmi. Přesto ale nepochází z Krušnohoří či jeho předci nepřišli po válce do pohraničí. Sám přišel až v šedesátých letech ze Zlína. Stále je v jeho mluvě tento východomoravský dialekt slyšet.

Pan Nečas se za dob komunismu stal nepohodlným režimu a několikrát zakázali jeho hudební školu v Ostrově nad Ohří. Po roce 1990 se ihned dostal do zastupitelstva města a začátkem 90. let byl čyři roky starostou města. Na toto období má mnoho vzpomínek na boj s místními komunisty, na prosazování obchvatu města a na další události.

V rozhovoru vypráví také o regionální identitě Karlovarského kraje, o Varocentrismu.
Na konec rozhovoru zahraje krásnou písničku Tak už si odpočiň, od Anthona Günthera.


Představení. Vyrůstání ve Zlíně.Úžasná příhoda o přechodu hranic. Hudební vzdělání.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Kdy jste přišel do Ostrova? Co jste zde vše dělal?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Disidentský život v Ostrově. Jak jsem se stal prvním porevolučním starostou? Potírání komunistů.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jak dlouho jste byl starostou? Co se vše povedlo za vaší vlády? Co jste dělal po koncii starostování?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Příběh starého města a parku zvaného osmý div světa. První koncentrační tábor v ČSR.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jak vzniklo vedle starého krásného Ostrova obrovské nové sídliště?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Vývoj a vize Ostrova do budoucna. Existuje nějaký zápas Ostrova s Karlovymi Vary? Známí rodáci z Ostrova.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Anthon Günther - Teď už si odpočiň.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Diskuse

[1]  Stanislav Mišák, mail

já bych se chtěl dozvědět info, hlavně adresu kanceláře, e-mail a jméno starosty města Zlína, a potom to bude adresa obecního úřadu ve Zlíně a jeho úřední hodiny!!!

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA