Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Klaus Hoyer: Hraničná byla největším zábavním centrem Krušných hor.

Pan Hoyer se narodil v městečku přímo na hranici mezi velikými městy Kraslice a Klingenthal - v Hraničné /Markhausen. Brzy po odsunu již neměl žádnou příležitost tuto obec znovu navštívit. Jeho rodina se usadila hned v Klingenthalu. Chodili se dívat s ostatními rodáky, jak Hraničná postupně zarůstá, pustne a konecem padesátých let jak je srovnána se zemí. I na linie s bratrským východním Německem se likvidovali obce na hranici. Ztratili jsme tím speicifický hraniční genius loci. Jsme nyní ukrytí za džunglí. Až do devadesátých let nebylo mezi Klingenthalem a Kraslicemi žádné spojení. V roce 1968 byla v Klingenthalu připravena německá armáda,která měla společně s dalšími varšavskými armádami vrhnout do jarem omámeného Československa. Armáda ale zůstala za hranicí, aby se příliš nenavazovalo na vzpomínky na hitlerovská vojska projíždějící Kraslicemi.

Pan Hoyer začal shromažďovat informace o Hraničné od ostatních vyhnanců a v polovině devadesátých let o ní vydal krásnou knihu plnou zajímavých fotografií a textů. Svoje kontakty s vyhnanci v Aschaffenburgu zužitkoval při vyjednání přesunu krajanské krasliceké Heimatstube z Aschaffenburgu do Klingenthalu. Bohužtel zatím archiv zůstane na německé straně, ale snad v budoucnu jednou roztají ledy natolik, že se historie města Kraslice bude moci vrátit zpět domů.

Poslechněte si velmi erudované vyprávění o osudu příhraničních měst, česko-sudetoněmeckých měst a o dnešní politice.

Představení. Rodák z Hraničné. Rodinné poměry. Regionální identita. Proč je důležité se zabývat německou minulostí a kulturuou v Čechách?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jak vypadala Hraničná před válkou? Krásné plastické vzpomínky.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jak byli sudetští Němci v Klingenthalu přijati po vyhnání? Jaké s tím byly spojeny nálady? Jaké další skupiny vyhanců jsou v Klingenthalu?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Byly po vyhnání nějaké kontakty s českou stranou? Do kdy byly hranice zavřené? Prošla německá armáda přes Kraslice nebo ne?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Proč se průchod německé armády skrze Hraničnou v roce 1968 neuskutečnil?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jaké máte kontakty na vyhnance z Kraslic a Hraničné. Jak to vzniklo s přesunem archivu z Aschaffenburgu do Klingenthalu. Nepřesune se krajanský archiv i do Kraslic?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Úvahy nad česko-sudetoněmeckým usmířením. Kdy by se mohl vrátit kraslický archiv domů a další témata.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Diskuse

[1]  Jirkovský jaroslav , mail

Po skončení války se mí rodičé usadily v Hraničné.Otec provozoval pekařství. Když se Hraničná začala likvidovat, přestěhovali jsme se do Kraslic, kde otec opět provozoval pekařství. Já jsem se narodil v roce 1944, takže se na pohnuté období Hraničné moc napamatuji, ale přesto si určité zážitky pamatuji.Pamatuji si ještě kdy byl Kligentál oddělen od Hraničné pouze hraniční závorou, zahradou protékal potok, přes který se do německa pašoval chleba,kde v té době byla bída. Rád bych se o Hraničné dozvěděl více, je li to možné.

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA