Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Milan Michálek z Nejdku: Autor názvu Porolaví a mnoha dalších mladých tradic.

Pan Milan Michálek přišel do Nejdku po válce z středočeských Úval. Jako učitel se brzy zapojil do vzdělávání místních mladých lidí. Přes tuto pedagogickou činnost dnes nešetří kritikou k politice státu po válce směřující k vytvoření etnicky čistého státu plného železných opon, izolací a nepřátel za nimi. Stejně tak pracuje s teorií vykořeněných generací, které v pohraničí nevytvořili nic hodnotného a spíše se podíleli na likvidaci Sudet.

Kromě kritiky ale pan Michálek tvořil. Je autorem krásného názvu Porolaví. Vybudoval pěvecký a sportovní spolky v Nejdku. Je autorem koncepce tzv. "mladých tradic". Tady vyplňování vákua po odsunu Němců novými činnostmi, které souvisí s místní krajinou, historií a předválečnou kulturou.

Spoluzaložil tak JoN - Jde o Nejdek - občanské sdružení, které si vytklo obnovu křížové cesty nad Nejdkem. Dále pravidelné jarní čistění černé skály v nejužším místě Nejdku. Také nikdy neuskutečněný běh z Nejdek - zastávka na nádraží v Tisové. Dále dělá městu Nejdek videokronikáře a plní cennou službu diplomata se sudetskými Němci. Jako bývalý starosta se podílel také na slavné první Nejdeckou pouti v roce 1990, která byla precedentní akci podání ruky sudetským Němecům.

Pan Michálek toho má opravdu mnoho co vyprávět.

Představení. Osobní zážitek z příjezdu do Nejdku.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Čím jsou Krušné hory zvláštní? Originální oproti jiným pohořím.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Spiecifické klima v Nejdku.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Proč Krušné hory... Umístěnka. Jak poznal ženu. Rodina. Veřejné angažování.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jak pan Michálek jel za potomky šlechtického rodu Waldtestlů do Drážďan.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jaký byl nejdek kdysi... Před válkou.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jaký byl nejdek kdysi... Před válkou2

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Kam šli Němci z Nejdku a jací osídlenci přišli do Nejdku.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Odsun. Bylo to nutné nebo ne. Bylo to lidské... nebo ne.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Odkud přišli čestí osídlenci.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Odkud přišli čestí osídlenci2. Jak se osídlenci chovali. Jezdili na vikend domu....

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Radioaktivní povodeň na Nejdecku v šedesátých letech.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Pouť dobré vůle v Nejdku v roce 1990. Významná precedentní celostátní akce.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Činnost po roce 1990. Jak se stal starostou. Spolky založené panem Michálkem.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Mladé tradice, místní názvy a nápady které vymyslel pan Michálek

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Diskuse

[1]  alena syslová - konopásková, mail

Pan Michálek byl vždy úžasný pedagog. Myslím, že většina jeho bývalých žáků na něj nikdy nezapomene. Je mi již 56 let, ale stále mohu týt z toho, co jsem od něho vstřebala na ZŠ v Nejdku. Doufám, že se jen tak nezapomene, co pro Nejdek a jeho obyvatele udělal. Přeji mu mnoho zdraví a optimizmu do dalších let. Alena Syslová

[2]  T. Matys Grygar, mail

Zajímá mě nejdecká radioaktivní povodeň. Pracuji na AV ČR na analýze sedimentárního záznamu řeky Ohře. Povedlo se nám najít místo se silně zvýšeným obsahem uranu na středním toku Ohře, nejpravděpodobnějším zdrojem je právě ta událost, o které mluví pan Michálek v jednom záznamu na téhle stránce. Vím, že mnoho oficiálních zpráv o této události není, o to důležitější jsou vzpomínky pamětníků. Děkuji za případnou reakci, odkazy na nějaké archívní zdroje informací, kontakt na pamětníky.

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA