Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Oldřich Ježek - v uranových dolech se lidé honili za smrtí: nositelé řádů práce dle statistik umírali nejdříve.

Pan Oldřich Ježek byl dlouholetým učitelem v Jáchymově a také kronikářem. Dnes již tyto posty nezastává a tak má čas pro více než čtyřhodinový rozhovor. Žádný strach :-) Povídání to bylo příjemné, zasvěcené a plné překvapení.

Pan Ježek se narodil rodičům na Zakarpatské Ukrajině. Odsud museli na začátku války utéci před Němci a Maďary do Protektorátu. Po válce se rodina přestěhovala do Jáchymova. Tatínek již na Ukrajině provozoval restauraci. Stejně tak činil i v Jáchymově. Pan Ježek vystoval Učitelský ústav a začal učit. Zažil zde divoká padesátá i šedesátá léta.

Dnes dokáže s chladnou hlavou a i trochu nestraněji zhodnotit vývoj kolem odsunu Němců. Stejně tak dokáže precizně rozvinout úvahy nad náladami ve městě, prací v uranových provozech. Zná velmi dobře i okolí Jáchymova a jeho proměny.

Vyprávění pana Ježka je slovní exkurzí do tajuplnného údolí ve stráních Krušných hor.

Představení. Rodina pochází z Zakarpatské Ukrajiny. Odchod do Žatce. Po válce.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Tatínek legionář z první války. Pracovně na Ukrajině. Po válce přišel za prací do Příbrami. Potom teprve do Jáchymova.Jak vypadal Jáchymov těsně po válce.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jak probíhal odsun v Jáchymově. Souvislosti odsunu. Kulturní odkaz Jáchymova v nové době.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Neštěstí a sebevraždy německých obyvatel Jáchymova v době kolem odsunu.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jak probíhal váš příchod do Jáchymova. Jak jste si hledali bydliště. Jak se to dělalo.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jak se proměnila tvář města Jáchymov kvůli těžbě.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jak se proměnila tvář města Jáchymov kvůli těžbě2

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jaký byl smysl zakázané zony kolem Jáchymova. Z dnešní pohledu to byla blbost. Podle hald se dalo hned pozant ja moc se tu těží.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Čím výše v Jáchymově tím klesá životní úroveň obyvatel. Sociální schody v Jáchymově. Proč je nejcennější část města v tak děsivém stavu.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Nástup státní těžby uranu. Jak to působilo na místní lidi. Utíkali nebo byli rádi. A jak reagovali na ruskou správu.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Vývoj výnosnosti těžby uranu. Smrtelné případy. Neefektivní těžba která by se normálně vůbec neděla. Vězni.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Drsné pracovní podmínky v uranových dolech. Proč pracovníci co dostávali řády práce nejdříve umírali. Protože při honbě za smolkou dostali největší dávku záření.. Další statistiky.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Kolik obcí a osad zaniklo kvůli odvalům a těžbě uranu v okolí Jáchymova.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Povídání o Popově. O skládce. Skalách. Bývalé obci. Kapličce a památných stromech.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Proč se složité si získat k Jáchymovu silný vzah. K domovu. Je v tom ještě něco více než obecný problém dosídleneckého pohraničí...

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Život pana Ježka v Jáchymově po válce až do dneška. Problémy Krušnohoří. Obchvaty. Větrníky.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA