Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Z OBCÍ V ÚDOLÍ OHŘE Srní s obcemi Hrachová, Himmlštejn a Peklem sestavené Marií Wartusch a dalšími spolupracovníky

Z OBCÍ V ÚDOLÍ OHŘE Srní s obcemi Hrachová, Himmlštejn a Peklem sestavené Marií Wartusch a dalšími spolupracovníky doplněné podle vzpomínek Klementine Herrmann, roz. Seidl

Obec, 600 - 760 m nad mořem (kromě toho ještě Hrachová [Erbelstein], Peklo [Höll] a Himlštejn [Himmelstein]), náleží do kraje Cheb [Eger], okresu a obvodního soudu v Kadani [Kaaden], zemského soudu Most [Brüx], má 370 obyvatel, vlakové nádraží (5 km), poštovní úřad Perštejn [Pürstein], telegrafní úřad Stráž n. Ohří [Warta], katolický kostel. (Z Německého říšského adresáře pro průmysl a živnostenské obchody, vydání 1940, oddělení Sudety.)

Hostince: Fischer Julius (čp. 7), Frisch Reimund (čp. 11), Glaser Edwin (čp. 12),
Glaser Josef (v Pekle)
Smíšené zboží: Weber Josef (čp. 43)
Kovárna: Weber Reinhold (čp. 46)
Obuvník: Röschberger Josef (čp. 22)
Výroba prýmků a velkoobchod: Kilian Johann (čp. 36)
Výroba kol: Glaser Edwin (čp. 12)

Srní se objevilo v místních dějinách r. 1357 jako država proboštství Boč [Propstei Wotsch] a byl v každém případě založen Benediktýny z Postoloprt [Postelberg, Apostolum Porta]. V prodejní smlouvě Sauthauera Šlika [Sauthauer Schlick] bylo zmíněno Srní se svobodným rychtářem (soudem) a r. 1547 patřilo s tímto svobodným rychtářem ke královskému lénu Hornímu Hradu [Hauenstein]. Tento rychtář, jménem Gosl (dům čp. 30, nyní s názvem domu „Gosl“), byl díky svým proroctvím všeobecně známý. Protestantský farář M. Johannes Matheus z Jáchymova [Joachimsthal] sepsal: Když jednoho dne přísný rychtář s jedním spolucestujícím ze Smilova [Mühlendorfu] u Kadaně jeli domů, měl říci - dnes mně hrom zabije. Spolucestující si pomyslel, to by však celé peklo muselo na nebe, chraň Bůh. Když rychtář pokračoval, zvedla se bouřka a blesk skutečně rychtáře zabil.

Podle urbáře (soupis vesnic, polí a zvířat pro placení daní vrchnosti) z r. 1644 mělo Srní 12 rolníků, 7 zahradníků, 6 domkářů.
Protestantismus zde brzo nacházel dobré přívržence. V protestantské matrice v Krásném lese [Schönwäld] byly nalezeny k roku 1664 čtvery křtiny ze Srní. V těchto časech také byla obsazena fara v Boči [Wotsch] protestantským farářem.

K obci Srní (Boxgrün) 47 domů
patřily ještě Peklo (Höll) 11 domů
Himmelstein 7 domů [zaniklá ves]
Hrachová (Erbelstein) 9 domů

Srní mělo obecnou školu a poměrně velkou kapli, kterou v r. 1866 vikář Tschochner z Klášterce [Klösterle] vysvětil. Školní vyučování bylo přikázáno už v r. 1700, každých 14 dnů v jednom domě. Roku 1823 byl postaven horní obecní dům a v něm byla zřízena jedna školní třída. (Existuje ručně psaný dokument „Inventur“ z roku 1859, podepsaný učitelem Karlem Löflerem, kde je popis školní budovy a soupis majetku a příjmů a výdajů učitele.) Od roku 1866 byla povolena škola, jejímž prvním učitelem byl jmenován Anton Gruß. Potom následovali učitelé Barth, Klingöhrl (později bytem v Klášterci), Ebert - během 30tých let ředitel školy, dále Bäckert, Gubin, Baier a během válek ještě pomocní učitelé, poslední byl Woitschl z Berlína. Učitelé bydleli ve škole.

Srní mělo dobrovolný hasičský spolek, jehož poslední velitel byl hostinský Julius Fischer z čp. 7. Také byla v 30tých letech pořízena motorová stříkačka.
Srní bylo také vlastníkem velkých lesů, bylo nejbohatší vesnicí Kadaňského kraje, nemělo nikdy zpoždění v platbách, protože všechno se platilo z obecní pokladny.
Církví patří Srní pod Boč, kde její farář děkan Franz Kunz s hospodyní ještě bydlí a s jednou samostatnou paní s láskou se stará o kostelíček. Ta paní byla Anna Glaser z čp. 12.

Majitelé a čísla domů v Srní

Čp. Majitel Jméno domu
3 neexistuje více
1 Kilian, Josef Matl
2 Zörkel, Wenzl Christl
4 Lux, Johann Hargl
6 Glaser, Johann Hargl = Bittner
5 Fischer, Josef Eibisch
7 Fischer, Julius, Veit , Gasthaus
8 Ehmig, Ernst Voitl
9 Wartusch, Alois Onders
10 Kilian, Franz Peter, Res
11 Zeibisch (Zebisch), Franz Wert
12 Glaser, Edwin Konnes
13 Glaser, Josef Konnes, Seff
14 Höll, Paul Weck
15 Fischer, Julius, Gasthaus Luxen dříve Lux (Luchs)
16 stojí prázdný
17 Fischer, Julius Peter
18 Lux, Josef Ferscht
19 obecní dům, prázdný Schneider
20 Glaser, Rudolf Konners, Dolf
21 Voh, Wenzl Placht
22 Beck, Theresia Ennersch
23 Weber, Josef Zierdl
24 Glaser, Johann Bartel
25 Siegl, Anton Toffel
26 Gahler, Franz
27 Škola
28 Röschberger, Josef Peinelt
29 Fischer, Johann Tonl
30 Weber, Johann Gosl
31 Weber, Ernst Neubauer
32 Seidl, Oswald Roller
33 Ziener, Josef Schmie, Franzen
34 Glaser, Josef Feigl, Seff
35 Kunz, Wenzl Wagner, Wenz
36 Kilian, Hans Gloser (před rokem 1938 starosta obce)
37 Glaser, Franz Feigl, Franz
38 Fux, Anton Fuxbauer
39 Zeibisch, Franz Kunzmüller
40 Schneider, Wilhelm Bittner
41 zbořeno, nad školičkou
42 Schneider, Anton Schusterwenz
43 Weber, Josef Neubauer, Seff
44 Roller, Josef Maxn
45 Weber, Anton Schneider, Tona
47 Kilian, Josef Schmietonl
46 obecní dům s kovárnou
naposledy obecní kancelář

Padlí v první světové válce [nejsou identifikováni ve Farní matrice]

Beck, Johann Nr. 19 Glaser, Josef Nr. 6
Beck, Josef Nr. 19 Schneider, Franz Nr. 40
Beck, Julius Nr. 19 Zeibisch, Josef Nr. 11
Fux, Johann Nr. 26 Ziener, Wilhelm Nr. ??

Padlí v druhé světové válce

Beck, Hans Nr. 32 [asi má být z čp. 11]
Glaser, Ernst Nr. 6 *1926 padl 1943 na Slovensku
Glaser, Ernst Nr. 18 [není veden v matrice]
Glaser, Heinrich Nr. 20 *1926 padl 4.8.1944 ve Francii
Glaser, Josef Nr. 24 *1924 padl
Glaser, (Walter) Edwin Nr. 12 *1908 padl 1942 u Stalingradu
Kilian, Alois Nr. (38)39 *1902 padl 9.3.1945 pohřešovaný
Budapešť
Kilian, Franz Nr. 47 není veden v matrice
Röschberger, Josef Nr. 28 *1920 pohřešovaný
Seidl, Hans Nr. 32 *1920 padl u Tarnopol, na hřbitově Karsny
Siegl, Josef Nr. 25 není veden v matrice
Schneider, Willi Nr. 40 *1927 padl u Nordheimu
Weber, Franz Nr. 30 *1911 padl 2.9.42 u Rschenu
Weber, Hans Nr. 30 *1914 padl ?

Osady Himlštejn [Himmelstein] a Peklo [Höll]
sestavil Josef Dengler

Osada Himlštejn [Himmelstein] s osadou Peklo [Höll] patří k Srní, také Hrachová [Erbelstein] patří k politické obci Srní.
Poslední starosta obce Srní byl Josef Weber, před ním Johann Kilian.
V obci Srní patřila jedna část majetku hraběti Thunovi [Grafen Thun] z Klášterce [Klösterle] a sice revír Himmelstein „Steinwald“ s dvorem Meierhof (Meierhof), krátce „Dvůr“ („Hof“) zvaný. Tento dvůr patřil jednou částí Johannu a Marii Denglerovi (Johann und Marie Dengler) a druhou částí Ernstovi a Walli Glaserovi (Ernst und Walli Glaser), předtím spravovaný Sieglem (Siegl). U Himmlšteinu jsou zmiňovány důležité staré ruiny hradu.

Majitelé domů a jména domů v osadách Himlštejn [Himmelstein] a Peklo (Höll)

č. domu majitel obec
1 Kilian Höll
2 Nickel Höll
3 Baier Höll
4 Peperle Höll
5 Weber Höll
6 Starý Kattnerův dům Höll
7 Glaser, hostinec Höll
8 Grund Höll
9 ? Höll
10 Kattner Höll
11 Fischer Höll
12 Glaser, Siegl Himmelstein
13 Kattner, Johann Höll
14 Dengler, Johann Himmelstein
15 Grund, Aanton Himmelstein (Sorwiese)
16 Siegel Himmelstein (Steinhäuseln)
17 Dengler, Wenzl Himmelstein (Steinhäuseln)
18 Röckert Himmelstein (Steinhäuseln)
19 Weber, Wenzel Höll

V Hrachové (Erbelstein):

Fiedler hájenka
čp. 1 Peter
čp. 2 Grund, Johann
Fiedler, Walter
Weisbach
Fiedler, Wilhelm
Grund
Fiedler
tedy dohromady celkem 8 usedlostí

Naše jména pozemků
zní krásně a nechte před našimi zraky stát květnaté louky, vlnící se pole a zelený les:

Die Glashütten (Sklárna) Chrichtsloh
im Listen der Kramgus (čert)
am Spitzberg am Heidacker (ve vřesu)
in der Leiten (na vedení) die Räuzen (loupežník)
in der Grüben (v jámě) am Engerle (v úžině)
am Flug (v letu) am Kreuzsein (v kříži)
am Mückenhübl (v komáří) auf der Lohding (na výdělku)
die Pfandweisen (záruka) Berge (skrýš)
die Grumäcker am Bühl
auf der Hut (na klobouku) die Lohwiesen (odměna)
auf der Fichzig (na smrčině) die Langwiesen (dlouhá louka)
Kohlau die Grünwiesen (zelená louka)
Mülloh auf der Eben (na rovině)

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA