Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Stanislav Děd: ředitelem muzea v okrese s největším množstvím zaniklých obcí v republice.

Stanislav Děd se narodil v ryze českém poklidném prostředí městečka Sedlčany. Proto pro něj příchod do rozháraného pohraničí byl šok. S tím se ale vyrovnal a brzy se zde etabloval. Nejprve v ekonomické sféře a později i Okresním muzeu Chomutov. V dnešní době představuje toto muzeum asi nejprogresivnějšího ředitele instituce, která má za úkol seznamovat veřejnost s historií okresu. A to ne vždy lichotivé minulosti. A ne vždy naší. V muzeu v Chomutově proběhlo již mnoho výstav, které odkazují na německou minulost kraje. Přes připomínku města Přísečnice se muzeum odhodlalo k výstavě Jak to tenkrát bylo… která se zabývá násilnostem na německých obyvatelích v době odsunu v roce 1945. Že tato aktivita nevzbudila pouze zájem je nabíledni. Právě proto je nutné z historie vytahovat i věci, které nás nové osídlence pohraničí bodnou u srdce. Nikdo si stejně nemyslí, že jsme byli po válce úplní beránci. A silou národa je si přiznat i naše chyby a krutosti.

Pan Děd má opět krásný dar řeči a výmluvnosti. Krásně proto vypráví o dějinách Chomutovska, známých místních osobnostech a také o oněch událostech v roce 1945.

Představení. Vzpomínky na vyrůstání v Sedlčanech. Cesta do Podkrušnohoří. Perštejn. Chomutov.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jak na Vás po příchodu zapůsobila vykořeněná a nejasná atmosféra pohraničí. Uťápnutí Němci. Lidé bez vztahu a kořenů. Sonda do duše Chomutovska.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Příklady chování novoosídlenců podle místních kronik. Velmi zajímavé. Bezelstnost a zároveň zpupnost se kterou přistupovali k majetku po Němcích.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Krušné hory po válce měly být plenérem pro malíře. Krásami tedy Krušnohoří zjevně oplývalo. Co se s nimi stalo že dnes si takovou roli hor nedovedeme představit.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jaké jsou menšiny v Chomutově. Děláte i pro ně výstavy. Jaký poprask způsobila výstava Jak to tehdy bylo o krvavých excesech ve sběrném táboře odsunovanch Němců.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Rozprostření vyhnanců po celém Německu. Zakázání příhlášení se k etnicitě z Čech pro ty kteří žili ve východním Německu. Vztahy Němců z Čech se Sasíky.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jak je těžké jednat o společné historii s sudetskými Němci a zároveň z Čechy. Dvojí metr.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA