Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Závěrečná zpráva projektu Mozaika krušnohorské kultury

Projekt Mozaika krušnohorské kultury (dále jen MKK) měl ve vínku shromáždit další materiály etnografické povahy, které se váží k dějinám a kultuře české i saské strany Krušnohoří. Tyto materiály následně upravit pro internetové použití a uploadovat je na stránky www.znkr.cz.

Další částí projektu bylo vytvoření samotných stránek www.znkr.cz Jejich forma a zaměření měla vycházet z minulého webu www.znovuobjevenekrusnohori.cz

Stránky tak měly nabídnout zájemcům informace o Krušných horách, které běžně na jiných stránkách věnujících se Krušným horám nenajdete.

Tyto záměry se podařilo úspěšně zajistit.

Podrobněji k jednotlivým aktivitám projektu.

1) Sběr materiálů
V rámci sběru fotografií se podařilo získat fotografické sbírky od více sběratelů. Z okolí Bublavy jsme naskenovali sbírku pana Pavla Runda. Kraslicko poskytla na cd-romu Základní škola Havlíčkova 1717. Fotografie z Hraničné a publikaci o této zaniklé obci poskytl pan Klaus Hoyer z Klingenthalu. Další velkou sbírkou jsou historické snímky Chomutovska, které jsme získali od paní Johany Kovářové ze Stráže nad Ohří. Ulrich Möckel zajistil snímky z obcí Vysoká Pec, Potůčky, Ryžovna. Pan Hans Knabe zapůjčil sbírku snímků ze saské strany hor. Pan Ivan Cáder z Měděnce poskytl velikou sbírku okolí Měděnce. Paní starostka Jitka Tůmová z Perninka zapůjčila pro digitalizaci Kroniku obce Pernink a mnoho fotogarafií. Pan Bedřich Lühne přidal další a hlavně poskytl neznámé album fotografií Ruperta Fuchse – slavného krušnohorského fotografa dvacátých a třicátých let – z okolí Rotavy. Pan Jaroslav Štorkán z Hroznětína poskytl k dispozici album fotografií z Hroznětína a Merklína. Pan Josef Schlosser zapůjčil cenné originály skleněných desek od Ruperta Fuchse a fotografie z Nejdecka.

Velmi precizní sbírku se nám podařilo získat díky Oto Dětákovi ze Srní na Klášterecku. Pan Děták komplexně zpracoval všechny domy na Srní a pořídil k nim dokumentaci. Zároveň vypracoval česky psanou i německy psanou kroniku obce a vzpomínky bývalých obyvatel na zdejší život.
Sbírka je k vidění zde: http://www.znkr.cz/fotogalerie/album/263-srni/

Skenovali jsme také různé historické publikace a knihy. Jedná se např. o Kroniku obce Pernink, Knihu o obcích Stříbrná, Kraslice a Ryžovna. Velikým počinem je naskenování všech ročníků Neudeker Heimatbrief od roku 1948 do roku 1998. Tento materiál pomůže regionálním historikům a zájemcům při dohledávání příběhů, tradic a názorů sudetských Němců, kteří museli opustit kraj. Získali jsme také všechny ročníky Graslitzer Heimatbreif. Ten se ale zatím nepodařilo zdigitalizovat.

Je zřejmé, že historie Krušných hor se pomocí projektu MKK podařilo zachytit a zkoncentrovat pro budoucí generace.

Všem sběratelům mnohokrát děkujeme a vážíme si jejich důvěry.

2) Pořizování rozhovorů s pamětníky, starosty a dalšími zajímavými lidmi
Tato část projektu byla časově a logisticky nejnáročnější, ale zároveň představuje největší počin v zachycení mizející duše Krušných hor.
V rámci projektu MKK jsme pořídili 60 rozhovorů s respondenty od Lubů až po Horu Sv. Kateřiny.

Jmenovitě se jedná o tyto lidi:

Luby – Jindřich Desort
Hraničná, Kraslice – Klaus Hoyer
Bublava – Pavel Rund
Rotava – Petr Rojík
Kraslice – Václav Kotěšovec
Sokolov – Jaroslav Michálek, Romana Beranová
Stříbrná – Jaroslav Zapletal
Přebuz – Antonín Pčouka
Nové Hamry, Jelení – František Kubiš, Marianna Nováková
Nejdek – Antonín Klíma
Vysoká Pec, Rudné – Růžena Severová, Eva Šerá, Tomáš Hüttner
Karlovy Vary – Stanislav Burachovič
Karlovy Vary – Stanislav Wieser
Hroznětín – Marta Rödigová
Pernink – Bedřich Lühne
Horní Blatná – Robert Petro, Vilém Schneider
Hřebečná, Merklín – Josef Iser
Abertamy – Zdeněk Lakatoš, Gerhard Krakl, Pavel Schreiber, Johana Morávková, Josef Grimm,
Ostrov nad Ohří – Jitka Samáková, Josef Nečas
Hauenštejn – Pavel Palacký
Jáchymov – Jaroslav Vondráček, Oldřich Ježek
Boží Dar – Jan Horník, Rudolf Chlad, Dáša Chladová
Loučná pod Klínovcem - Petr Zelenka, Eva Kubešová
Vejprty – Jitka Gavdunová
Kovářská – Jiří Pop, Kurt Frank
Měděnec – Ivan Cáder, Manuela Prchalová
Kamenné – Werner Stütz
Stráž nad Ohří – Johana Kovářová
Srní – Ota Děták
Louchov – Otto Kreissl
Kotlina – Marie Říhová
Výsluní – Hana Klenotová, Jiří Crkal, Marie Tanajevská
Hora Sv. Šebestiána, Chomutov – Hedvika Hurníková
Chomutov, Vernéřov – Anna Marie Goschallová, Stanislav Děd
Hora Sv. Kateřiny – Petr Pakosta

Na saské straně jsem pořídili tyto rozhovory:

Klingenthal – Klaus Hoyer, Manfred Gäbler
Morgenräuthe Rautenkranz – Peter Haine
Carlsfeld – Andreas Fleig, Ulrich Möckel, Rainer Glass
Auerbach – Hans Lehrer
Johanngeorgenstadt – Holger Haschek, Krystof Meyer, Hans Wendler
Breitenbrunn – Ralf Fischer
Rittersgrün – Hans Knabe
Oberwiesenthal – Brigitte Roscher
Annaberg – Gabrielle Lorenz
Marienberg – Undine Theml, Hans Wittig, Kurt Ihle

Rozhovory byly velmi poučné a zachytily zásadní okamžiky dějin Krušnohoří. Soustředili jsme se nejprve na osobní příběhy respondentů a jejich rodin a později i na historie jejich rodišť a bydlišť.

Z rozhovorů vykrystalizovaly základní problémy regionu, historická traumata a dnešní otázky rozvoje. Posluchači se z rozhovorů dozvědí jak zajímavé historické souvislosti, zajímavosti z míst, tak i leckdy barvité životní osudy místních lidí. Hodnota rozhovorů spočívá v zachycení zkušenosti ze života v horách jednou a provždy.

Ne všechna místa se podařilo rozhovory pokrýt, proto bychom chtěli v práci pokračovat. Nových kontaktů a tipů na pamětníky přibývá. Navrhuji proto vytvořit navazující projekt přímo na zajištění další studnice příběhů z Krušných hor. Technologické zázemí je dostatečné.

3) Vytvoření internetových stránek www.znkr.cz
Společnost Flare Ware vytvořila zbrusu nové stránky, které funkčně vycházejí z původního webu www.znovuobjevenekrusnohori.cz

Ke všem funkčnostem starého internetového rozhraní přibylo spousta zásadních vylepšení. Hlavní devizou je skvělé grafické zpracování stránek.

Mezi hlavní vylepšení patří:
1) Možnost nahrávat hudební soubory (formát .mp3), které se v rámci příspěvku dají online spustit. K zvukovým souborům lze přidat fotografie, které dokreslují rozhovor.
2) Možnost nahrávat video soubory (formát. Avi, .mpeg) které se v rámci příspěvku dají online spustit.
Tyto dvě funkčnosti zásadně vylepšují možnost prezentace výsledků projektu. Nejsme již více odkázáni na pouze písemnou podobu, ale člověk si může pustit rozhovor a dále se věnovat své práci. Velmi praktické.

Dalším vylepšením jsou komunitní funkce webu. Jedná se hlavně o možnost vkládat aktuality od všech zaregistrovaných uživatelů, vkládat fotoalba, měnit názvy popisek, vkládat příspěvky do diskuze a do kalendáře akcí. Uživatelé také mohou využít chat.

Stránky disponují statistikami návštěvnosti webu, jednotlivých typů příspěvku a také statistiku nejaktivnějších uživatelů.

Celý web je koncipován důsledně dvojjazyčně.

V současné době (11. 10. 2007) je na stránkách registrováno 20 uživatelů.

Společnost Flare Ware, s.r.o zajištuje pro stránky profesionální servis a hosting. To je významným vylepšením projektu.

Překlady:
V rámci projektu byly přeloženy všechny medailonky k rozhovorům uveřejněným na www.znkr.cz, základní články o projektu, přeložen rozhovor s Hansem Wendlerem z Johanngeorgensadtu do písemné české podoby. Dále závěrečná zpráva a Legenda Krušných hor.

Shrnutí:

Projekt MKK ukázal, že v regionech postižených odsunem německého obyvatelstva, je zapotřebí sbírat poslední střípky bývalé mozaika místního života. Ještě dnes se naleznou pamětníci, kteří mohou svoji zkušenost sami předat. Spousta informací nejsou známé a teprve jejich zveřejněním a publikováním se může vyrýsovat duše Krušnohoří.

Moderní způsob prezentace získaných dat je velikým příslibem pro využití mladšími generacemi, které s internetem pracují zcela běžně.

Doufáme, že se nám podaří díky publicitě získat pro stránky uživatele, kteří se i aktivně zapojí do zveřejňování dalších materiálů. Internetové řešení to umožňuje. Považuji realizaci projektu MKK pouze za začátek systematického sběru materiálů. Již pár dní po skončení sběru se mi shromažďuje mnoho dalších respondentů, které by bylo možné navštívit. Asi by bylo dobré do sběru zahrnout místní školy, hlavně ty střední.

Projekt MKK považuji za úspěšný. Jeho metody práce ukázaly další cestu pro uchopení nevlastní i vlastní minulosti regionu.

V Praze dne 2. 10. 2007

Vypracoval: Mgr. Petr Mikšíček

Diskuse

[1]  Vítězslav Adamec, mail

[2]  Vítězslav Adamec, mail

Souhlasím s panem Mikšíčkem a myslím, že činnost, kterou vyvíjí on i sdružení Antikomplex je opravdu bohulibá. Mě je 16 let a v budoucnosti bych se tomutu tématu i rád věnoval. Velmi děkuji

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA