Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Miroslav Filander: Oproti dosídlené jižní Moravě je taktéž dosídlené Krušnohoří v mezilidských vztazích velmi chladné.

Miroslav Filander, starosta města Oloví se dostal do Krušných hor ze Znojemska. Cesta z teplého jihovýchodu na chladný severozápad je to vskutku nezvyklá. Důvodem byl dostatek bytů a práce. Rodina pana Filandera přišla nejprve do Šindelové a později do Oloví. Proto dokáže starosta krásně srovnat způsob, jak žije moravská a krušnohorská obec. Nevyznívá pro Krušnohoří moc dobře. Chybí zde vřelost, chuť se stýkat, srdce na jazyce. No, máme co zlepšovat.
Zajímavou epizodou je umístění obyvatel z oblasti Černobylu postižené ekologickou katastrofou.

Představení. Příchod z jižní Moravy do Krušných hor. Nejprve do Šindelové pak do Oloví.Studené vztahy místních oproti vřelé Moravě.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jako že v dosídleneckém Znojemsku je přesto vřelejší atmosféra než na Severozápadě. Asi je to klimatem a podobností osídlenců.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Demografický vývoj. Počet obyvatel. Proč je tu tolik paneláků?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Současná hospodářská situace ve městě. Zaměstnavatelé.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Historie města Oloví.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Zpřístupnění hornických památek v okolí města.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jak se v Oloví nakládá s historickými památkami. Vily. Zámeček. Kronika.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Jaké jsou v Oloví vztahy s rodáky?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Vyrůstá dnes vřelejší generace patriotů? Spolky ve městě. Okrašlovací spolek. Velmi dobrý začátek.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Klimatická poloha. Krajina krásná v okolí.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Rekreační zázemí Oloví. Studenec. Opuštěné území na západ od Oloví.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Budou v okolí Oloví větrné elektrárny?

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Příchod obyvatel z radioaktivitou zpustošené oblasti v oblasti Černobylu.

K zobrazení této položky je potřeba mít nainstalovaný Flash Player.

Diskuse

[1]  lucie, mail

jseš nej člověk na světě

[2]  Moˇnule, mail

Morava je úžasná!!!!! Nikde vás tak nepohostí a nepřivítají vlídněji!!!! To máte naprostou pravdu.

[3]  geografa, mail

úžasný projekt, který se v Oloví chystá je i zrušení školky opravdu vynikající nápad pane starosto a paní ředitelko ZŠ a MŠ, děkujeme

[4]  Heinz Seidl, mail

pane starosto k otázkám-jaké jsou vztahy s rodáky ?-Historie města Oloví? Jste uvedl pomatené ,zavádějící a vyhýbající informace.

[5]  Heinz Seidl, mail

Herr Bürgermeister auf die Fragen, was sind die Beziehungen mit den Eingeborenen?-Geschichte der Stadt, haben Sie gesagt irreführende Informationen

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA