Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Křest knihy Dvacet pět veselých historek z Abertam

Obèanské sdružení Abertamy a Krušnohorský pobočný spolek Breitenbrunn z. s.
zvou co nejsrdečněji všechny zájemce, příznivce a přátele na
křest knihy „Dvacet pět veselých historek z Abertam“ od Alexandra Wüsta
který se uskuteční dne 8.12.2007 od 14:00 hod. ve slavnostním vyřívaném
stanu na náměstí v Abertamech v rámci akce „Tradiční krušnohorské Vánoce“.
Po křtu bude pro děti a s dětmi kreslit ilustrátor knihy, pan Pavel Rak.
Kniha byla vydána v rámci projektu „ABERTAMY A OKOLÍ – Ohlédnutím do minulosti ke společné budoucnosti“.
Tato dvojjazyčná, česko-německá publikace, která obsahuje rovněž přetisk originálního vydání z roku 1937 psaného místním dialektem, popisuje formou humorných historek život obyvatel Abertam
od 2. poloviny 19. století do roku 1937. Vlastní příběhy jsou dokresleny spoustou
historických a geografických reálií. Celkový dojem je umocnìn veselými ilustracemi pana Pavla Raka. Přílohu knihy tvoří vybrané fotografie od Alexandra Wüsta, které zachycují Abertamy, jejich okolí, nejrùznější kulturní,společenské a sportovní akce či autorovu
portrétní tvorbu.

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA