Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Kostel sv. Petra a Pavla ve Volyni

Okno ve východní zdi presbytáře

Farnost ve Volyni uvádějí písemné prameny už v polovině 14. století a nepřímo tak potvrzují i existenci kostela v tomto období. Jak dalece do minulosti lze jeho vznik posunout, však může rozhodnout jenom archeologický nebo detailní stavebně-historický průzkum.

Farnost byla od poloviny 14. až do začátku 15. století opakovaně uváděna jako chudá (a bylo zde proto upuštěno od vybírání papežských desátků), později byla zrušena úplně a zdejší kostel byl připojen k farnímu kostelu ve Výsluní. Jako filiální kostel k výsluňské farnosti je poprvé uveden v roce 1572, kdy zde měl patronátní právo Bohuslav Felix Hasišejnský z Lobkovic. Tehdy bylo také poprvé zmíněno patrocinium kostela (sv. Petra a Pavla). V letech 1636 (1637) - 1725 příslušel volyňský kostel k farnosti Křimov, k Výsluní opět připadl koncem roku 1725, když byla znovu ustanovena farnost Výsluní u tamějšího nově postaveného kostela.

Současný stav kostela

Příslušnost volyňského kostela k farnostem:
Volyně cca 14. - 16. stol.
Výsluní před 1572 - 1636
Křimov 1636 - 1725
Výsluní 1725 - současnost

Pod kostelem stála dříve budova fary. Původní(?) farní budova měla být stržena v roce 1672 a na jejím místě pak vystavěna nová.

Alej k "novému" hřbitovu

Ke kostelu původně přiléhal hřbitov, který přestal být užíván v roce 1893. Tehdy byl o několik desítek metrů dál severním směrem zřízen hřbitov nový. V roce 1908 došlo ke stržení zdi kolem starého hřbitova a už rozpadlé kostnice, půda starého hřbitova byla srovnána do roviny a osázena stromy. Zároveň byla od kostela k novému hřbitovu vysázena kaštanová alej, stojící na místě dodnes.

Diskuse

[1]  Petr, mail

Žel, dnes jsem byl ve Volyni a ona kaštanová alej již neexistuje...je kompletně vykácená.

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA