Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Občané za kvalitu života v krušných horách - PETICE On line

V Horní Blatné dne 7.6.2008

Věc:
PETICE

Na veřejné schůzi našeho občanského sdružení v Horní Blatné dne 7.6.2008 jsme vyhlásili PETICI, adresovanou hejtmanovi Karlovarského kraje, proti novým stavbám ve volné přírodě na silnici II/221 Ostrov - Potůčky, s cílem získat podporu všech přátel Krušných hor proti stavbám, které umožní využít této silnice pro dopravu mezi ČR/SRN bez omezení na přejezdu Potůčky/Johanngeorgenstadt (nyní je tam průjezd omezen pro vozidla do 3,5 tun) - tranzitní doprava přes hřeben Krušných hor by znamenala konec nadějného rozvoje turistiky, rekreace a souvisejících služeb v postižených krušnohorských obcích na obou stranách hranice, s katastrofálním dopadem na kvalitu života místních obyvatel a na přírodu a krajinu této ještě zachovalé západní části Krušných hor. Karlovarský kraj prosazuje jednotlivé stavby na silnici metodou "salámování", jednotlivé stavby jsou posuzovány bez hodnocení celkového dopadu všech projektovaných staveb na celou na česko-německou oblast. Zatím víme o záměrech napřimování silnice v Pstruží a o silničním obchvatu Horní Blatné. Výstavbou obchvatu by Horní Blatná zmizela z mapy, tranzitní dopravou kolem by ztratila atraktivnost, stejně jako okolní obce.

Text naší petice a podpisové listy najdete na naší w-stránce, na internetu můžete také přímo petici podepsat:
http://www.blatna-cz.com/sdruzeni/podpisy-online/

Děkujeme všem příznivcům za podporu
Petr Maglia, mluvčí občanského sdružení
OBČANÉ ZA KVALITU ŽIVOTA V KRUŠNÝCH HORÁCH

----------------------------------------------------------------------------------

Věc:
KONTAKTY

Občanské sdružení
podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů
OBČANÉ ZA KVALITU ŽIVOTA V KRUŠNÝCH HORÁCH
se sídlem v Horní Blatné, Vančurova 55, PSČ 362 37

Registrace
Sdružení obdrželo od MV ČR registraci dne 5.5.2008 pod č.j. VS/1-1/71 484/08-R
Sdružení je právnickou osobou - identifikační číslo IČ 227 37 430
Součástí registrace jsou Stanovy sdružení, opatřené doložkou MV ČR o provedené registraci a o přiděleném identifikačním čísle

Stanovy
Stanovy sdružení schválil přípravný výbor občanského sdružení:
Eva Chlumská
Jan Peťák
Markéta Tomková
Petr Maglia - mluvčí, pověřen zastupovat sdružení při jednání s úřady, institucemi a občany

Doručovací adresa sdružení
Ing.Petr Maglia,CSc.
Víta Nejedlého 1838
272 01 Kladno – CR
[email protected]
www.blatna-cz.com

Veřejná členská schůze 7.června 2008
Na veřejné členské schůzi dne 7.6.2008 v Horní Blatné byl v souladu se stanovami sdružení zvolen výbor sdružení na jednoleté funkční období:
Eva chlumská – předseda
Jan Peťák – místopředseda
Markéta Tomková - člen výboru.
Předseda udělil plnou moc:
Petr Maglia, zmocněnec a mluvčí o.s.,
pověřený zastupovat sdružení při jednání s úřady, institucemi a občany.

Petr Maglia, mluvčí občanského sdružení
OBČANÉ ZA KVALITU ŽIVOTA V KRUŠNÝCH HORÁCH
[email protected]
www.blatna-cz.com

Samostatná příloha:
Zápis z veřejné členské schůze OS-HB, konané 7.6.2008 v Horní Blatné

Samostatná příloha:
Stanovy sdružení, registrace 5.5.2008

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA