Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Společně proti novému tranzitu přes Krušné hory

Společně proti novému tranzitu přes Krušné hory

Vážení přátelé Krušných hor,
obracím se na vás jako mluvčí občanského sdružení z Horní Blatné s prosbou o podporu naší PETICE na internetu:
http://www.blatna-cz.com/sdruzeni/podpisy-online/

Naše obavy se potvrdily – to, co se dařilo zakrývat minimálně od roku 2006 v rámci záměru „rekonstrukce a modernizace“ silnice II/221 Ostrov – Potůčky, pod tlakem stále konkrétnějších důkazů přiznal náměstek hejtmana Karlovarského kraje Ing. Jan Zborník do kamery české televize:
Dne 1.10.2008 od 18 hodin v pořadu „Události v regionech“ Ing.Zborník sdělil:
Rozšíření a zprůjezdnění jednotlivých úseků silnice II/221 Ostrov - Potůčky znamená odstranění důvodů stávajícího omezení průjezdu vozidel do 3,5 tun na hranici ČR-Potůčky / Johanngeorgenstadt-SRN, hraniční přejezd bude muset být zprůjezdněn pro veškerou dopravu, ponechání omezení dopravy by dle Ing.Zborníka bylo v rozporu s (nespecifikovanými) směrnicemi EU pro provoz na veřejných komunikacích.

Dosud se vedení Karlovarského kraje dařilo prosazovat rekonstrukce úseků silnice II/221 jako jednotlivé stavby a krajské orgány ochrany přírody připomínky obcí i veřejnosti odmítaly s tím, že konkrétní stavbou se počet vozidel na silnici nezmění. Požadavky na hodnocení celkového vlivu všech projektovaných staveb na intenzitu dopravy na silnici II/221 se krajským orgánům dařilo odmítat, celkový záměr „rekonstrukce a modernizace“ silnice II/221 dosud nebyl zveřejněn, a tedy ani nemohl být předmětem hodnocení vlivu na přírodu, na krajinu a na život lidí v obcích, pro které je silnice II/221 páteřní komunikací, někdy jediným spojením pro zásobování, při cestě do práce, do školy či k lékaři. Tato silnice je rozhodujícím spojením, umožňujícím rozvoj horských obcí, který je dominantně závislý na příjezdu rekreantů, turistů, lyžařů a cyklistů. Vstup ČR do Schengenského prostoru a zprovoznění hraničního přejezdu pro vozidla do 3,5 tun na hranici Potůčky/Johanngeorgenstadt znamená naději pro rozvoj služeb cestovního ruchu a souvisejícího podnikání v horských obcích na obou stranách hranice společných Krušných hor – Erzgebirge, dosud chronicky trpících nedostatkem pracovních příležitostí. Zprůjezdnění hraničního přejezdu bez omezení by však ze silnice II/221 vytvořilo tranzitní koridor, zkracující dopravní vzdálenosti pro napojení systému rychlostních a dálničních silnic mezi ČR a SRN, případné vybudování silničních obchvatů obcí by nezabránilo devastaci přírody, krajiny a kvality života místních obyvatel, konkrétně vybudováním obchvatu Horní Blatné toto historické horské středisko „zmizí z mapy“ – ztratí svoji atraktivnost pro současné i budoucí návštěvníky, podobně jako ostatní krušnohorské obce na trase – Pernink, Pstruží, Merklín a Hroznětín.

Mementem rozhodování vedení Karlovarského kraje, údajně dle směrnic EU, proti zájmům místních obcí a měst, nám může být zrušení omezení tonáže od vstupu do Schengenského prostoru 1.1.2008 při průjezdu vozidel na hraničním přejezdu Boží Dar. Výsledkem vzniklých nehod kamionů v úseku Boží Dar – Jáchymov bylo nejen odříznutí tohoto střediska zimních sportů od rychlé lékařské pomoci, ale po půl roce dodatečné krajské schválení omezení průjezdu lázeňským městem Jáchymov bez stanovení objízdné trasy.

Naše občanské sdružení hledá východisko ze vzniklé situace na silnici II/221 a na navazujících silničních spojích v německém Svobodném státu Sasko důsledným naplněním zásad ochrany přírody, krajiny a místních obyvatel podle platné legislativy pro schvalování záměrů staveb a umisťování staveb ve volné přírodě. Zjistili jsme, že v sousedním Německu proti záměru prodloužení silnice B 93 od dálnice A 72 do hraničního města Johanngeorgenstadt vznikla německá občanská iniciativa BI-B93, která od roku 2006 již nashromáždila přes 10.000 podpisů občanů pod petici proti projektu tranzitní dopravy přes hřeben Krušných hor. Společně s touto občanskou iniciativou se snažíme informovat Ministerstvo životního prostředí ČR a příslušné orgány SRN o tom, že záměry těchto dopravních staveb na obou stranách hranice ohrožují společný region západních Krušných hor s jedinečnou přírodou a krajinou a způsobily by v regionu celkový útlum a další úbytky obyvatel.

Konkrétně v případě staveb na silnici II/221 Ostrov – Potůčky poukazujeme na to, že dosavadní metoda „salámování“, tedy schvalování staveb jednotlivých úseků silnice krajskými orgány odděleně, bez zveřejnění a posouzení celkového záměru „rekonstrukce a modernizace“ silnice II/221, vedlo k nyní přiznané situaci, totiž k předpokládanému odstranění omezení průjezdu nad 3,5 tun na hraničním přejezdu Potůčky/Johanngeorgenstadt. Domníváme se, že dosavadní rozhodnutí orgánů Karlovarského kraje je nutno zrevidovat, protože záměry staveb s nyní prokázaným přeshraničním vlivem je oprávněno posuzovat pouze Ministerstvo životního prostředí ČR. Předpokládáme, že toto ministerstvo v součinnosti s příslušnými orgány SRN je schopno předejít nekvalifikovaným rozhodnutím Karlovarského kraje, jehož jsme svědky v případě hraničního přejezdu na nedalekém Božím Daru.

Vážení,
obracíme se na Vás s žádostí o podporu našeho výše popsaného úsilí o zachování Horní Blatné a ostatních ohrožených obcí Pernink, Pstruží, Merklín a Hroznětín na mapě turisticky a rekreačně atraktivní západní části Krušných hor. Při společném postupu budeme mít větší šanci v tomto úsilí uspět – obracíme se na všechny přátele Krušných hor o podporu naší petice proti novým stavbám ve volné přírodě v souvislosti s „rekonstrukcí a modernizací“ silnice II/221.

Přeji všem, hezký den

Petr Maglia, mluvčí občanského sdružení
OBČANÉ ZA KVALITU ŽIVOTA V KRUŠNÝCH HORÁCH
http://www.blatna-cz.com/sdruzeni/podpisy-online/
!!! Prosím podpořte Krušné hory a naši PETICI ON LINE !!!

Využití silnice II/221 Ostrov – Potůčky pro tranzit mezi ČR a SRN potvrzeno
ČT 1 – 1.10.2008 od 18 hodin – Události v regionech – ŽIVĚ
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/01.10.2008/208411000141001-18:00-1-udalosti-v-regionech.html

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA