Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Poslání a zakladatelé nadačního fondu Obnova Krušnohoří

Krušné hory: Nejdelší české pohoří. Nejkompaktnější horský val. Do roku 1945 nejobydlenější hory Evropy. Malebnost zdejší krajiny a pestrost života byla tehdy známá jak malířům, tak turistům. Po druhé světové válce byly kompletně vysídlené a následně jen zčásti dosídlené. Přes veškerou snahu přišlo s novými lidmi vykořenění a hory ztratily paměť. Zmizely domy, památky, tradice, příběhy, typický krajinný ráz, péče o krajinu a architekturu. Pospolitost a malebnost nezachránili ani rekreanté, kteří všude jinde opravili, co se dalo. Do Krušných hor se jim tolik nechtělo. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byly Krušné hory symbolem zničenosti a likvidace úcty k přírodě. Krušné hory byly na dně...

Na sklonku minulého milénia se krušnohorská příroda začala přes pesimistické vyhlídky měnit k lepšímu. Na jeho začátku tu pak začal ožívat i spolkový život. Lidé z hor a podhůří opravují tvář Krušných hor a investují zde. Tito lidé začínají být znovu hrdí na Krušné hory. Rodí se mladá generace patriotů. Do Krušných hor se vrací život....

Je ale nutné tuto dobrou zprávu šířit dále. Pokračovat v obnově. Krušné hory potřebují soustředěnou péči i v dalších desetiletích. Cesta zpět k získání pozapomenuté slávy je otázkou vůle, elánu, nápadů, času a samozřejmě financování. Všem lidem, kteří se chtějí podílet na renesanci Krušných hor, pomůže v jejich snažení

Nadační fond Obnova Krušnohoří
Jde přece o naše Krušné hory
K organizaci a poslání
Nadačního fondu Obnova Krušnohoří
Do správní rady nadačního fondu (dále jen NF) budou nominováni zástupci jednotlivých okresů z Karlovarského a Ústeckého kraje, do kterých jsou Krušné hory členěny. Účelem je získat přehled o dění v celých Krušných horách a organizovat podpůrné akce plošně a spravedlivě na celém vymezeném území. Jedná se o okresy: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V budoucnu bychom rádi rozšířili působnost fondu i na saské straně Krušných hor. Vedení NF bude sídlit v budově Vzdělávacího střediska Lesná na rozhraní okresů Chomutov a Most – na tzv. Lesenské plání, která představuje pomyslný střed Krušných hor.

Zakladateli NF Obnova Krušných hor je hoteliér z Lesné na Chomutovsku Antonín Herzán, Petr Mikšíček, propagátor Krušných hor, spisovatel, fotograf a pedagog a v neposlední řadě Vladimír Bejček, vysokoškolský pedagog a vedoucí katedry ekologie na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze.

NF navazuje na aktivity všech zakladatelů. Tedy na publikační, překladatelskou a popularizační činnost Petra Mikšíčka ( www.znkr.cz ; knihy Znovuobjevené Krušnohoří, Sudetská pouť aneb Waldgang, spolupráce s Českou televizí na pořadech Kosmopolis, Fokus a Na cestě po Krušných horách.)

Antonín Herzán vybudoval ukázkové centrum excelence na hřebeni Krušných hor – horský hotel Lesná (www.horskyhotellesna.cz), vzdělávací středisko Lesná, Mikroregion Lesenská pláň, Horský klub Lesná. Plánuje se dále vybudování Krušnohorského muzea tradic, obnovení kapličky na Lesné, stavba rozhledny.

Vladimír Bejček se dlouhodobě věnuje výzkumu zaměřenému na stav přírody a životního prostředí v Krušných horách a podněcuje ozdravné intervence do přírody Krušných hor.

První společnou aktivitou zakladatelů a spolupracujících subjektů (Sdružení Klínovecko, město Boží Dar) je vydání nové knihy o Krušných horách – Paměti Krušnohoří a také benefičního kalendáře pro rok 2009, který právě držíte v ruce. Veškerý zisk z prodeje kalendáře a knihy půjde na účet NF Obnova Krušnohoří.
Krušné hory: Nejdelší české pohoří. Nejkompaktnější horský val. Do roku 1945 nejobydlenější hory Evropy. Malebnost zdejší krajiny a pestrost života byla tehdy známá jak malířům, tak turistům. Po druhé světové válce byly kompletně vysídlené a následně jen zčásti dosídlené. Přes veškerou snahu přišlo s novými lidmi vykořenění a hory ztratily paměť. Zmizely domy, památky, tradice, příběhy, typický krajinný ráz, péče o krajinu a architekturu. Pospolitost a malebnost nezachránili ani rekreanté, kteří všude jinde opravili, co se dalo. Do Krušných hor se jim tolik nechtělo. V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byly Krušné hory symbolem zničenosti a likvidace úcty k přírodě. Krušné hory byly na dně...

Na sklonku minulého milénia se krušnohorská příroda začala přes pesimistické vyhlídky měnit k lepšímu. Na jeho začátku tu pak začal ožívat i spolkový život. Lidé z hor a podhůří opravují tvář Krušných hor a investují zde. Tito lidé začínají být znovu hrdí na Krušné hory. Rodí se mladá generace patriotů. Do Krušných hor se vrací život....

Je ale nutné tuto dobrou zprávu šířit dále. Pokračovat v obnově. Krušné hory potřebují soustředěnou péči i v dalších desetiletích. Cesta zpět k získání pozapomenuté slávy je otázkou vůle, elánu, nápadů, času a samozřejmě financování. Všem lidem, kteří se chtějí podílet na renesanci Krušných hor, pomůže v jejich snažení

Nadační fond Obnova Krušnohoří
Jde přece o naše Krušné hory
K organizaci a poslání
Nadačního fondu Obnova Krušnohoří
Do správní rady nadačního fondu (dále jen NF) budou nominováni zástupci jednotlivých okresů z Karlovarského a Ústeckého kraje, do kterých jsou Krušné hory členěny. Účelem je získat přehled o dění v celých Krušných horách a organizovat podpůrné akce plošně a spravedlivě na celém vymezeném území. Jedná se o okresy: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V budoucnu bychom rádi rozšířili působnost fondu i na saské straně Krušných hor. Vedení NF bude sídlit v budově Vzdělávacího střediska Lesná na rozhraní okresů Chomutov a Most – na tzv. Lesenské plání, která představuje pomyslný střed Krušných hor.

Zakladateli NF Obnova Krušných hor je hoteliér z Lesné na Chomutovsku Antonín Herzán, Petr Mikšíček, propagátor Krušných hor, spisovatel, fotograf a pedagog a v neposlední řadě Vladimír Bejček, vysokoškolský pedagog a vedoucí katedry ekologie na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze.

NF navazuje na aktivity všech zakladatelů. Tedy na publikační, překladatelskou a popularizační činnost Petra Mikšíčka ( www.znkr.cz ; knihy Znovuobjevené Krušnohoří, Sudetská pouť aneb Waldgang, spolupráce s Českou televizí na pořadech Kosmopolis, Fokus a Na cestě po Krušných horách.)

Antonín Herzán vybudoval ukázkové centrum excelence na hřebeni Krušných hor – horský hotel Lesná (www.horskyhotellesna.cz), vzdělávací středisko Lesná, Mikroregion Lesenská pláň, Horský klub Lesná. Plánuje se dále vybudování Krušnohorského muzea tradic, obnovení kapličky na Lesné, stavba rozhledny.

Vladimír Bejček se dlouhodobě věnuje výzkumu zaměřenému na stav přírody a životního prostředí v Krušných horách a podněcuje ozdravné intervence do přírody Krušných hor.

Blanka Hvozdová, ať již jako komunální politička či projektová manažerka Střední školy energetické a stavební v Chomutově se podílí na tvorbě projektů k rozvoji Krušných hor, environmentálnímu vzdělávání, pomáhá při koordinaci spolupráce obcí.

Petra Zavázalová se již řadu let věnuje tvorbě projektů v oblasti regionálního rozvoje a podpory cestovního ruchu (např. Krušnohorská bílá stopa).

První společnou aktivitou zakladatelů a spolupracujících subjektů (Sdružení Klínovecko, město Boží Dar) je vydání nové knihy o Krušných horách – Paměti Krušnohoří a také benefičního kalendáře pro rok 2009, který právě držíte v ruce. Veškerý zisk z prodeje kalendáře a knihy půjde na účet NF Obnova Krušnohoří.

Diskuse

[1]  Vargová, mail

Prosím o kontakt na zástupce Nadačního fondu Obnova Krušnohoří Děkuji. Vargová

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA