Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Větrno-energetická základna Krušné hory. Chceme to tak?

Větrno-energetická základna Krušné hory

Již v květnu 2009 je Ústecký kraj suverénní větrno-energetickou základnou republiky. Má instalovaný výkon 70, 7 MW a je krajem s největším množstvím větrných elektráren v republice. Na druhém místě je Olomoucký kraj pouze s 16, 2 MW instalovaného výkonu. Karlovarský kraj má oproti tomu instalovaný výkon 3,4 MW a je až na šestém místě v republice.

Na pomezí Vysočiny a Pardubického kraje v Jedlové u Poličky mají stát dvě obří (stejně vysoké jako v okolí Přísečnice) větrné elektrárny. Nejvyšší správní soud však rozhodl, že ani dostatečný ekonomický přínos neospravedlňuje výstavbu větrných elektráren v případě, že by došlo k vážnému poškození krajiny, ve které mají elektrárny stát. Je zjevné, že krajina je pro soudce i pro místní patrioty nad peníze a krajinný ráz představuje vyšší hodnotu než ekonomické zájmy. Na území Pardubického kraje je instalovaný výkon 11,5 MW (3.místo v ČR) a Vysočiny 7,7 MW (4. místo v ČR).

Je instalovaný výkon 70,7 MW důkazem, že v ústeckém kraji, resp. v Krušných horách, není krajina nad peníze? Je důkazem neexistence občanského sektoru, který reguluje podnikatelské projekty měnící krajinu? Je důkazem neschopnosti krajské samosprávy proti této podnikatelské aktivitě bojovat? Nebo je opravdu větrná energetika jedinou cestou pro rozvoj obcí a částí obcí na hřebeni východních a středních Krušných hor? Myslím, že krajina v Krušnohoří je natolik cenná, že větrné elektrárny nepotřebuje. Potřebuje pouze promyšlený marketingový plán, který tento horský region představí více návštěvníkům, kteří budou představovat konzumenty pro poskytovatele služeb. Důkazem jsou postupně se rozvíjející lokality založené na turistice a obnově přírody a tradic jako je Lesná, Klíny, Dlouhá Louka či Nové Město. které by byly hejny větrných elektráren jako v okolí vodní nádrže Přísečnice negativně ovlivněny. I přesto se v okolí těchto lokalit soliterní větrné elektrárny nacházejí. Další "hejno" elektráren "hrozí" v okolí Moldavy, kde může stát okolo 20 větrníků.

Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=635903

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA