Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Nové krušnohorské tituly pro rok 2009

První knihou jsou Tváře Krušnohoří.
Tato kniha je zcela novým počinem, který pojednává o celých Krušných horách od Chebu až po Ústí nad Labem. Kniha je rozdělena do tří částí: Tvarosloví, Lidé a Obrazy. Kniha vyjde 25. 5. 2009 v nákladu 3000 ks. Kniha má 650 stran. V prodeji bude určitě na horském hotelu Lesná, na infocentru Boží Dar a i v dalších infocentrech a knihkupectvích v regionu. Knihu vydává společnost Fornica Graphics a finančně se na ní podílí kromě tohoto vydavatele ještě Služby Boží Dar, s.r.o a Nadační fond Obnova Krušnohoří.

Oddíl Tvarosloví přináší analytické texty, které porovnávají jednotlivé části Krušných hor a vysvětlují jejich shodné i odlišné prvky, vývoj a sociokulturní kontext. Texty se zabývají jak předválečnou, tak poválečnou historií. Také vývojem krajiny, architektury a česko-německých vztahů. Vyjadřují se také k současnému vývoji v Krušnohoří a nastiňují možné cesty do budoucna. Texty otevírají diskuzi na téma CHKO Krušné hory a využití větrné energetiky na hřebeni hor. Texty vycházejí z dlouholetého terénního výzkumu autora mezi obyvateli Krušných hor.

Hlavním poselstvím knihy je zvýšení regionální identity obyvatel Krušných hor a upozornění na hodnoty, které je nutné chránit, aby tento unikátní horský kout vzkvétal. Přírodní hodnota Krušných hor je pro každého návštěvníka zřejmá a i odborníci v rámci auditu Natura 2000 uvedli, že celé území Krušných hor se může stát ihned součástí sítě CHKO. Důležité je o tom ale přesvědčit zdejší obyvatele, aby se byli schopni s regionem ztotožnit a bojovat o zachování jejich krás. Týká se to hlavně enormního nárůstu větrných elektráren na hřebeni. Již v květnu 2009 je ústecký kraj absolutním vítězem počtu instalovaného výkonu 70 MW ve větrných elektrárnách v republice. Kromě dvou všechny stojí na hřebeni Krušných hor. Na druhém místě je Olomoucký kraj s "pouhými" 12 MW. V jiných krajích obyvatelé, a dokonce i soudy rozhodly, že krajinný ráz je nad ekonomické zájmy. Tuto tezi zjevně v ústeckém kraji nikdo nevyslovil a tak hrozí výstavba další desítky větrných elektráren v cenných lokalitách na hřebeni Krušných hor.

Druhou částí je oddíl Lidé. Zde naleznete 15 rozhovorů s pamětníky, odborníky a aktivisty ze všech částí Krušných hor. Namátkou vybíráme geologa Petra Rojíka z Rotavy, historika Stanislava Burachoviče z Karlových Varů, profesora Václava Poštolku z Prunéřova, aktivistu Antonína Herzána z Lesné, rodáka z Jindřichovy Vsi odsunutého do bývalého NDR Jürgena Schmidta či Petra Pakostu, místostarostu Hory svaté Kateřiny. Rozhovory se věnují osobním příběhům, odborným tématům (hornictví, ekologie, lesnictví, památková péče) a také současným problémům a výzvám Krušnohoří. Výběr respondentů byl vybrán s ohledem na pestrost, fundovanost a aktuálnost dění v Krušnohoří. Rozhodně se nejednou pouze o rozhovory s tématikou odsunu - vyhnání po 2. světové válce. Čtenář si tak díky rozhovorům může udělat plastický obrázek o hlavních fenoménech a tvářích Krušných hor.

Třetí části knihy jsou Obrazy. Jedná se o 200 fotodvojic z celých Krušných hor. Na nich můžete podniknout pouť po proměnách obcí a krajiny Krušnohoří od Vysokého kamene na západě až po Petrovice na východě. K vidění bude mnoho unikátních historických fotografií.

Kniha je striktně dvojjazyčná. Chceme, aby kniha propojila v regionální identitě jak obyvatele karlovarské a ústecké strany hor, tak také i saské strany a i bývalé rodáky. Proto je potřeba koncipovat knihu a témata v ní jako průsečík všech skupin obyvatel, které v Krušných horách žili a žijí. Je příliš jednoduché se vyjadřovat o druhé jazykové skupině v knize, která je psána pouze německy či česky. Nám jde o komunikaci a porozumění, nikoliv o stavění nových bariér a nepřátelství.

Rozhovory použité pro knihu Tváře Krušnohoří a 5. vydání Znovuobjeveného Krušnohoří vznikly v rámci projektu Mozaika krušnohorské kultury, kterou autor realizoval v roce 2007 pomocí financování ze strany Interreg IIIa a města Boží Dar. Tehdy se uskutečnilo více než 100 rozhovorů s pamětníky, odborníky a zastupiteli města a obcí v Krušných horách na české i německé straně.

Druhou knihou je 5. rozšířené vydání Znovuobjeveného Krušnohoří.

Knihu vydala poprvé v roce 2005 společnost Služby Boží Dar. Do konce roku 2008 byla zcela vyprodané. Celkový počet prodaných kusů byl 5000 ks. Proto jsme se rozhodli knihu znovu vydat a rozšířit ji o 16 rozhovorů s pamětníky a odborníky z centrálního Krušnohoří.

Kniha bude mít 700 stran a bude opět důsledně česko-německá.

Mezi novými rozhovory budou zařazeny takové, které jsou situovány tématicky a regionálně do prostoru mezi Šindelovou, Nejdkem, Perninkem, Horní Blatnou, Rittersgrünem, Vejprty, Kovářskou, Měděncem, Ostrovem, Jáchymovem a Sokolovem.

Namátkou můžeme vybrat rozhovor s místostarostou Jáchymova a odborníkem na zpřístupňování historických štol Petrem Bohdálkem, dcerou slavného německého fotografa Krušných hor Rupertem Fuchsem, paní Sussane Jungwirth. Dále se stavařem a ekologem Stanislavem Wieserem, botanikem Jaroslavem Michálkem, starostou Božího Daru Janem Horníkem, vedoucím muzea v Rittersgrünu Hansem Knabem, lesníkem z Kovářské Jiřím Popem, původním zemědělcem z Kamenného Wernerem Stützem či synem malíře Krušných hor Eckerhardtem Zindelem.

I tyto rozhovory přinesou pestrou paletu pohledů a témat typických pro Krušné hory. Kniha regionálně navazuje na první titul Tváře Krušnohoří, protože z oblasti centrálního Krušnohoří se v této knize nenacházejí rozhovory a fotodvojice.

5. vydání Znovuobjeveného Krušnohoří tedy není sbírkou rozhovorů nižší kvality, ale naopak soustřeďují informace z centrálního Krušnohoří, čímž doplňují komplexní knihu Tváře Krušnohoří, která se věnuje proporčně všem částem Krušnohoří. Knihy se nepřekrývají, ale doplňují.

Kniha vyjde v říjnu 2009. Náklad bude 5000 ks. Vydavatelem budou opět Služby Boží Dar, s.r.o.

Třetí knihou je výpravná fotografická publikace Krušné hory bez hranic

Oproti ostatním dvěma knihám bude mít větší formát a bude prezentovat současné krásy přírody, obcí, architektury a krajiny Krušných hor v celé své délce. Barevné fotografie pořizuje od roku 2004 autor Petr Mikšíček.

Kniha bude výsledkem této dlouholeté činnosti. Zahrnovat bude opět všechny části Krušných hor, jak na české, tak i na německé straně. Komplexní knihu tohoto typu Krušné hory za posledních dvacet let neměly. Důvodem byla zřejmě neutěšený stav lesů a přírody. Dnes ale příroda obdivuhodně ožila a Krušné hory jsou rájem pro fotografy, protože se zde nalézá obrovské množství neobjevených přírodních skvostů, zátiší a nálad.

Chceme, aby všichni návštěvníci viděli, jak krásné hory jsou a kolik nesčetných půvabných míst skrývají.

Knihu vydá na podzim 2009 nadační fond Obnova Krušnohoří a zisk z prodeje bude použit na financování vydání dalších knih či k financování drobných projektů v Krušnohoří či k spolufinancování větších aktivit místních sdružení.

Na financování knihy se od března 2008 podílí společnost Emeran 1860, Vodohospodářské stavby Chomutov, a.s a také skupina ČEZ.


Benefiční kalendáře Krásy Krušnohoří

Na podzim 2009 také vyjde nový benefiční kalendáře Krásy Krušnohoří, který naváže na nultý ročník této "kalendářové" sbírky. Minulý rok byl výtěžek z prodeje kalendářů 80 000 Kč.

Diskuse

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA