Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

Poslání Krušnohorského spolku Grün

Působnost sdružení

Sdružení působí v regionu obce Stráž nad Ohří, v částech obce Malý Hrzín a Srní u Boče (dále jen „Region“).

Status sdružení

Spolek je nezávislé a nepolitické občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se dobrovolně sdružují obyvatelé, chalupáři a vlastníci nemovitostí v Stráži nad Ohří, v částech obce Malý Hrzín a Srní u Boče, občané členských států Evropské unie, za účelem ochrany životního prostředí, ochrany památek a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.

Cíle sdružení

1) ochrana přírody a krajiny;
2) ochrana životního prostředí;
3) ochrana veřejného zdraví, zejména v urbanizovaných oblastech;
4) ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;
5) podpora a realizace kulturních a sportovních aktivit;
6) morální, hmotná a odborná podpora rozvoje Regionu za předpokladu respektování výše jmenovaných cílů;
7) pomoc se zabezpečením chodu a zvelebování Regionu v souladu s výše vyjmenovanými cíli.
8) vyhledávání a shromažďování historických dat týkajících se Regionu;
9) zaznamenávání událostí významných pro Region.

Náplň a formy činnosti

1) účastí při jednáních a v řízeních s orgány veřejné moci;
2) praktickou činností členů ve spolupráci s orgány veřejné moci;
3) organizace a realizace aktivit vedoucích k zabezpečení chodu a zvelebování Regionu;
4) organizace a realizace pravidelných a příležitostných kulturních a sportovních akcí;
5) kooperace s jinými sdruženími a organizacemi jejichž cíle nejsou v rozporu s cíli sdružení;
6) soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
7) organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;
8) osvětová činnost;
9) vyhledávání, získávání, a prezentace historických dat o Regionu a jejich zpřístupňování veřejnosti.
10) podpora vedení kroniky Regionu.

Diskuse

[1]  Marek Zenker Polák, mail

Dobrý den, viděl jsem tu hulvátsky zkosenou březovou alej na cestě mezi pastvinami od Srní na Pekelskou skálu. Mluví o tom i P.Mikšíček v Great Walks Střední Poohří. Chci se zeptat, zdali Vaše sdružení nějak řešilo tento exces. Podle mého názoru došlo k porušení zákona o ochraně krajiny a viník by měl být potrestán. Koukal jsem i na katastru na majitele pozemků. Zajímá mne, jestli to někdo řešil...S pozdravem Marek Polák, Agaravalley.cz

Vložit nový příspěvek

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTEREG IIIA