Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch

23.8.2009 Zpráva / Nachricht - Krušné hory / Erzgebirge - Fichtelgerg

( 1.9.2009 / Petr Maglia ) V neděli 23.8.2009 jsme presentovali úsilí nnašeho sdružení z Horní Blatné "Občané za kvalitu života v Krušných horách" – chcemem kvalitní údržbu stávajících silnic v Krušných horách – odmítáme silniční novostavby, které prosazují lobbyisté proti zájmům místních obyvatel a které zbytečně poškozují přírodu a krajinu. / Am Sonntag 23.8.2009 haben wir die Aktivitaeten unsere B.V. von Horni Blatna (Platten) praesentiert – wir wollen eine qualitaetsvolle Instandhaltung der bestehende Erzgebirgsstrassen – wir lehnen Strassen-Neubauten, die Lobbyisten fordern, ab !!!

Informovali jsme o záměru nové silnice / Wir haben ueber Strasse-Projekt informiert - BRD B93n - II-221 CR ( http://www.blatna-cz.com/sdruzeni/2009/09/01/23082009-zprava-nachricht-fichtelberg/ ).

MF DNES v příloze kraj Karlovarský 24.8.2009 o našem úsilí informovaly článkem "V horách nechtějí asfalt - Obyvatelé Saska i Česka protestují proti stavbě silnic pro nákladní dopravu" / Tschechische Zeitung MF DNES fuer Kreis Karlsbad 24.8.23009 hat ueber unsere Aktivitaeten informiret mit dem Titel: "Sie wollen keinen Asphalt im Gebirge - Die Eiwohner von Sachsen und der CR protestieren gegen Strassenbauten fuer Lastverkehr"
celý článek


23.08.2009 Zelená letní slavnost / Das Grüne Sommerfest - Fichtelbergu - 13 hod / Uhr

( 14.7.2009 / Petr Maglia ) Vazeni pratele a priznivci Krusnych hor / Geehrtwe Freunde und Erzgebirgsfans

V ramci bohateho programu ZELENE LETNI SLAVNOSTI budeme mit prilezitost prezentovat ak­tivity naseho obcanskeho sdruzeni z Horni Blatne. / Im Programm des gruene Sommerfestes wereden wir Gelegenheit haben die Bemuehungen unsere buergerinitiative von Horni Blatna zu praesentieren.

Pripojujeme - dvoujazycna pozvanka do Krusnych hor na nemecky Fichtelberg na nedeli 23.srpna 2009 od 13 hodin / Wir legen bei - eine zweischaechige Einladung nach Erzgebirge auf Fichtelberg am Sonntag 23.August 2009 ab 13 Uhr : http://www.blatna-cz.com/sdruzeni/ celý článek


Za kvalitu života v Krušných horách

( 29.5.2009 / Petr Maglia ) Dne 17.5.2009 v Horní Blatné se při příležitosti 110.výročí tratě K.Vary - Johanngeorgenstadt konalo: Evropském fóru PRO BUDOUCNOST KRUŠNÝCH HOR = Europa-Forum Zu(g)kunft Erzgebirge (v Němčině je název vtipnější). Na tomto fóru zaznělo jasně:
Není důvod na silničním hraničním přejezdu ČR - Potůčky - Johanngeorgenstadt - SRN rušit omezení "Pouze pro vozidla do 3,5 tun", když souběžně vede už 110 let železniční trať K.Vary - Johanngeorgenstadt. Tato trať označovaná za "Krušnohorský Semmering" byla uvedena do provozu 15.5.1899 hlavně pro nákladní dopravu !!!
celý článek


17.5.2009 přijeďte do Horní Blatné - TISKOVÁ ZPRÁVA německé iniciativy BI-B93

( 12.5.2009 / Petr Maglia ) OBČANSKÁ INICIATIVA PROTI SILNICI B93 - PROTI stavbě nové silnice B93n pře hřeben Krušných hor - PRO zachování hodnotného života v Krušných horách, Mluvčí: Dr. Jürgen Schreckenbach, Fällbach 2, 08359 Breitenbrunn
------------------------------------------------------------------
TISKOVÁ ZPRÁVA německé iniciativy BI-B93
11.05.2009 - Fällbach

Dnešní rok je 110.výročím otevření železniční tratě Johanngeorgenstadt – Karlovy Vary. Při této příležitosti na společnou akci „Nákladní doprava patří na koleje“ zvou německá občanská iniciativa BI-B93 a české sdružení Občané za kvalitu života v Krušných horách. celý článek


17.5.2009 - Pro budoucnost Krušných hor bez náklaďáků / Aktion Zu(g)kunft Erzgebirge

( 27.4.2009 / Petr Maglia ) POZVÁNKA do Horní Blatné na neděli 17.5.2009 na akci:
Pro budoucnost Krušných hor bez náklaďáků
EINLADUNG zum Bahnfahft Johanngeorgenstadt - Horni Blatna / Platten am Sonntag 17.5.2009
Aktion Zu(g)kunft Erzgebirge celý článek


Občané za kvalitu života v Krušných horách, o.s. - POSLÁNÍ

( 21.11.2008 / Petr Maglia ) Občané za kvalitu života v Krušných horách, o.s.
Naším cílem je získat co nejširší podporu, takže nadstranickou, aby členové či sympatizanti různých politických stran a proudů a všichni přátelé Krušných hor neměli zábrany se s námi seznámit a připojit se k Petici proti záměrům silniční tranzitní dopravy přes hřebeny Krušných hor na úkor kvality života místních občanů, proti zájmům rozvoje místních obcí a v rozporu s ochranou přírody a krajiny.

celý článek


Akce: Výzva 18.11.2008 novému hejtmanovi KV-kraje - Braňte Krušné hory před tranzitní silniční dopravou

( 21.11.2008 / Petr Maglia ) Vážený pane hejtmane,
blahopřejeme ke zvolení do funkce a očekáváme změny v přístupu Krajského úřadu Karlovarského kraje k rozhodování o některých projektech dle Vašeho rozhovoru s MF DNES pro KV-kraj 14.11.2008.
Konkrétně bychom Vás chtěli upozornit na stavby v rámci rekonstrukce a modernizace silnice II/221 Ostrov – Potůčky:
a) V probíhajících jednáních na úrovni Ministerstva dopravy ČR a Svobodného státu Sasko je třeba dosáhnout oboustranně odsouhlasené dohody o ochraně západních Krušných hor před tranzitní silniční dopravou, tedy dohody o trvalém omezení dopravy na silničním hraničním přechodu ČR-Potůčky / Johanngeorgenstadt-SRN - pouze pro vozidla do 3,5 tun.
b) V návaznosti na vyloučení zneužití silnice II/221 pro tranzitní dopravu přes hřeben Krušných hor je třeba prověřit záměry staveb, na které mají být žádány prostředky z EU-fondů v lednu 2009 - omezit rozsah staveb v úseku Merklín-Pstruží v souladu s peticí občanů Pstruží, zrušit záměr silničního obchvatu Horní Blatné v souladu s usnesením městského zastupitelstva Horní Blatné. celý článek


Společně proti novému tranzitu přes Krušné hory

( 8.10.2008 / Mikšíček ) Vážení přátelé Krušných hor,
obracím se na vás jako mluvčí občanského sdružení z Horní Blatné s prosbou o podporu naší PETICE na internetu:
http://www.blatna-cz.com/sdruzeni/podpisy-online/


Naše obavy se potvrdily – to, co se dařilo zakrývat minimálně od roku 2006 v rámci záměru „rekonstrukce a modernizace“ silnice II/221 Ostrov – Potůčky, pod tlakem stále konkrétnějších důkazů přiznal náměstek hejtmana Karlovarského kraje Ing. Jan Zborník do kamery české televize:
Dne 1.10.2008 od 18 hodin v pořadu „Události v regionech“ Ing.Zborník sdělil:
Rozšíření a zprůjezdnění jednotlivých úseků silnice II/221 Ostrov - Potůčky znamená odstranění důvodů stávajícího omezení průjezdu vozidel do 3,5 tun na hranici ČR-Potůčky / Johanngeorgenstadt-SRN, hraniční přejezd bude muset být zprůjezdněn pro veškerou dopravu, ponechání omezení dopravy by dle Ing.Zborníka bylo v rozporu s (nespecifikovanými) směrnicemi EU pro provoz na veřejných komunikacích. celý článek


Občané za kvalitu života v krušných horách - PETICE On line

( 7.10.2008 / Petr Maglia ) Občané za kvalitu života v Krušných horách, o.s.
Prosíme podpořte Krušné hory a naši PETICI ON LINE
http://www.blatna-cz.com/sdruzeni/podpisy-online/

Naším cílem je získat co nejširší podporu, takže nadstranickou, aby členové či sympatizanti různých politických stran a proudů a všichni přátelé Krušných hor neměli zábrany se s námi seznámit a připojit se k Petici proti záměrům silniční tranzitní dopravy přes hřebeny Krušných hor na úkor kvality života místních občanů, proti zájmům rozvoje místních obcí a v rozporu s ochranou přírody a krajiny. celý článek


Kontaktní informace

( 17.10.2008 / Petr Maglia ) IČ 227 37 430 občanské sdružení
Občané za kvalitu života v Krušných horách
se sídlem v Horní Blatné, Vančurova 55
mluvčí - zmocněnec
Ing. Petr Maglia, CSc.,
Horní Blatná
Majakovského 50

doručovací adresa:
Víta Nejedlého 1838,
272 01 Kladno,
mobil: 602 381 286
[email protected] celý článek