Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch
Pro fungování interaktivní mapy je třeba mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Nové Hamry

Neuhammer

Řeka Rolava protéká dolní částí Nových Hamrů ve výšce 700„m n. m. a nejvýše položené domy v horních Hamrech u kapličky stojí v 920 metrech nad mořem. V dolní části obce žijí stálí obyvatelé po stráních jsou rozeseté domy rekreantů a návštěvníků z celé Evropy.

Osídlené svahy, pastviny a zemědělsky využívaná půda se rozkládají ve všech směrech od řeky Rolavy. Nové Hamry jsou tak tvořeny hvězdicovitě se vinoucími kouty (winkely), které se proplétají smrkovým lesem, březovými háji a mokřady. Na konci takových koutů na vás vždy čekají krásné průhledy do údolí a na okolní lesnaté stráně. Do všech koutů vedou cesty lemované krušnohorskými chalupami. Možná díky těmto přírodním krásám a zabydlenosti se z místního rodáka Ruperta Fuchse stal fotograf, který zvěčňoval lidské a krajinné sepětí do skleněných fotografických desek. Ještě dnes nenecháte fotoaparát chvíli v klidu, když pěšky na podzim obcházíte celé hamerské údolí a jeho winkely.

Obec byla pojmenována dle hamru pod Dvorským vrchem, který vznikl v 15. století. V 16. století byl otevřen důl Řehoř na úpatí Tisovského vrchu, který obsahoval vysoké procento stříbra. Ve 2. polovině 19. století, po zastavení důlní činnosti, se v Nových Hamrech rozšířila domácí výroba jemných krajek, plechových pocínovaných lžící a perleťových knoflíků. Byla také zřízena velkopila a šindelárna. V roce 1881 byla postavena železnice z Karlových Varů do Johanngeorgenstadtu. Nové Hamry byly na tuto důležitou trať napojeny, což pomohlo i místnímu obchodu. Ve dvacátých letech 20. století se Nové Hamry staly vyhledávaným letoviskem a místem čilého cestovního ruchu. Rozšiřovaly se stávající průmyslové provozy a začala řada dalších. Před druhou světovou válkou zde pracovala továrna na prádlo, výroba dřevoviny a řada řemeslnických živností. V roce 1930 měly Nové Hamry 328 domů a 1950 obyvatel.

Vyhnání většiny německy mluvících obyvatel z Krušnohoří zcela pohřbilo tradice a kontinuitu této oblasti. I Nové Hamry a jejich noví obyvatelé začínali na zeleném drnu. Mezinárodní izolace a komunistická ideologie znemožňovala bývalým obyvatelům spolupracovat na záchraně kulturního dědictví a předávat zkušenosti s životem v horách. I proto zmizelo na katastru Nových Hamrů tolik domů, cest a polí. Teprve od roku 1990 bylo možno zahájit plodnou spolupráci s německými rodáky.

Dnes má obec 275 obyvatel v přibližně 100 domech. V obci fungují moderně vybavené hotely, dvě lyžařská střediska, prodejna potravin, praktický lékař a také továrna Unionpack. Nové Hamry tak patří mezi větší rekreační centrum Krušných hor s krásnou přírodou ve všech ročních obdobích.


Články:

František Kubiš – Wegen einer Cholera-Epidemie fand die Vertreibung in Neuhammer fast nicht statt

František Kubiš wurde 1946 in der Gemeinde Hirschenstand geboren. Er erlebte noch den Zustand des Ortes bevor er im Zuge der Errichtung des Grenzstreifens abgerissen wurde. Die meisten Leute gingen in die umliegenden Orte.

Die darauf folgenden Jahre verbrachte er in Neuhammer, wo er seit 2002 Bürgermeister ist.

An seine Jugend in Hirschenstand erinnert er sich gern. Ein interessanter Grund für die Nichtabschiebung vieler Familien aus Neuhammer war eine Cholera-Epidemie, aufgrund dessen der Ort unter Quarantäne stand. Als diese endlich aufgehoben wurde, gab es keine Transporte mehr nach Deutschland.

In den 60er Jahren brachte der Uranbergbau bei Hochofen der Mikroregion einen vorübergehenden Wohlstand.

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde Neuhammer beliebt bei Touristen und Ausflüglern. Die Natur war und ist hier wunderschön.

Heute hat der Bürgermeister Pläne, wie man sowohl Neuhammer als auch Hirschenstand wieder beleben könnte. Der Geburtsort des berühmten Sohnes und Fotografen des Erzgebirges, Rupert Fuchs, verdient dies sicherlich. In Hirschenstand sollen ein Golfplatz und etwa zehn Pensionen entstehen. Und wie steht es um den Windkraftpark bei Neuhammer? Glücklicherweise stammt der Bürgermeister von hier und wehrt sich gegen den Bau. In Hirschenstand ist noch dazu ein Vogelschutzgebiet, das den Bau von Windkraftwerken ausschließt.

Hören Sie die Geschichten aus diesem Winkel des Erzgebirges, der sich mit der am besten erhaltenen Natur rühmen kann.
celý článek


Neudeker Heimatbrief - rešerše textů o obci Nové Hamry / Neuhammer

Vážení čtenáři.

Přikládáme k vašemu použití index textů, které vyšly v časopise Neudeker Heimatbrief o obci Nové Hamry.

Vlevo naleznete název přispěvku, dále autora.
Čísla v pravé části značí toto: Svazek, číslo časopisu a stránku s textem.
Např.: Voigtsgrün mit Bild 1 26 1

Pro vaši orientaci v naskenovaných Heimat Briefech hledejte podle čísla časopisu. Klikněte si v sekci Fotogalerie / Písemnosti / Neudker Heimatbrief na vybrané album, a zkuste najít přesné číslo časopisu.

Doufáme, že se Vám hledání v NHB ulehčí.
PM celý článek


Marianna Nováková: Erinnerungen nicht nur an den berühmten Fotografen Rupert Fuchs aus Neuhammer:

Frau Novakova ist wiederum aus einer gemischten Ehe. Von klein an wuchs sie auf in der Gemeinde Neuhammer (Novy Hamry) und weiß so eine Anzahl von Geschichten und Schicksalen, welche sich mit diesem malerischen Winkel des Erzgebirges verbinden.
Ihre Familie war eine von denen, die nicht weggingen, bei der Vertreibung, weil eine Epidemie sie lähmte. Trotzdem war dies nicht der einzige Grund, weshalb ihre Familie hier bleiben wollte. Hauptsächlich wegen der behaglichen Kindheit, die Frau Novakova hier erlebte. Auch über deutsche erzählt sie schön.
Neuhammer erlebte die Konjunktur durch den Krieg, das Werk richtete das Uranerz her.
Heute ist Neuhammer wieder eine aufgeblühte Gemeinde von Touristen, Erholungssuchenden und Sportlern.
Frau Novakova erinnert sich auch an Familie Fuchs, die im Haus gegenüber wohnten. Rupert Fuchs war ein unermüdlicher Fotograf des Erzgebirges.
celý článek


Marianna Nováková: Vzpomínky nejen na slavného fotografa Ruperta Fuchse z Nových Hamrů.

Paní Nováková je opět ze smíšeného manželství. Od malička ale vyrůstala v obci Nové Hamry a zná tak spoustu příhod a osudů, které se k tomuto malebnému koutu Krušnohoří váží.

Jejich rodina byla jednou z těch, které neodešli do odsunu kvůli epidemii obrny. Přesto to nebyl jediný důvod, proč její rodiče zde chtěli zůstat. Hlavně kvůli poklidnému dětství, které zde paní Nováková zažila. Také o něm krásně vypravuje.

Nové Hamry potkala konjunktura po válce v době práce úpravny uranových rud. Dnes jsou Nové Hamry zase vzkvétající obci turistů, rekreantů a sportovců.

Paní Nováková také vzpomíná na rodinu Fuchsů, kteří bydleli naproti jejich domů. Rupert Fuchs byl neúnavným fotografem Krušných hor. celý článek


František Kubiš - Kvůli epidemii obrny v Nových Hamrech málem neproběhl odsun

František Kubiš se narodil po v roce 1946 v obci Jelení. Zažil ještě krásný stav obce dokud nebyla bourána kvůli pohraničnímu pásmu. Obec se vylidnila a lidé odešli do okolních obcí.

Zbytek života prožil v Nových Hamrech. Od roku 2002 je starostou obce.

Z mládí na Jelení má krásné vzpomínky a jeho vyprávění stojí za to.
Zajímavým příkladem důvodu neodsunutí mnoha rodin z Nových Hamrů byla epidemie cholery, kvůli které byla obec v karanténě. Když karanténa skončila, transporty Němců už neprobíhaly.

V 60. letech život obce poznamenala úpravan uranových rud u Vysoké Pece, která přinesla do mikroregionu dočasný blahobyt a rozkvět.

Koncem 20. století se Nové Hamry a okolí staly oblíbenou lokalitou pro rekreanty a turisty. Příroda zde byla a je krásná.

V dnešní době starosta obce má plány jak oživit Nové Hamry, tak i Jelení. Rodiště slavného krušnohorského rodáka a fotografa Ruperta Fuchse si to jistě zaslouží. V Jelení by mělo vzniknout golfové hřiště a asi deset penzionů.
A jak to vypadá s možností větrného parku v okolí Nových Hamrů? Naštěstí je starosta rozumný, a s kořeny v místě, takže nedovolí jejich výstavbu. Na Jelení je zase ptačí rezervace, takže tam je stavět jistě nelze.

Poslechněte si komplexní povídání o malebném koutu Porolaví, které se může pochlubit nejzachovalejší přírodou v Krušnohoří. celý článek