Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch
Pro fungování interaktivní mapy je třeba mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Kalek

Kallich


Články:

Pavel Káš: Ein neuer territorialer Plan wird gemacht von Kalek touristisches und Urlauberzentrum des Mittelerzgebirges. Und vor allem keine Windkraftwerke

Wenn Sie in Kalek (Kallich) ins Gasthaus kommen und möchten im Lokal wirken, dann kommen Sie zuerst an alle Tische, klopfen auf Sie mit den Fingern und grüßen. Dann kann es sein die örtlichen nehmen Sie schnell zwischen sich. Das ist ein örtlicher alter Brauch.
Der Herr Bürgermeister bereits seit dem Jahr 1993 sitzt am Tisch im Bürgeramt. Schon deshalb hat er genau im Visier, wen es durch Gemeinde Kalek (Kallich), Jindřichova Ves (Heinrichsdorf) Dorf und Nacetin (Natzschung) führt.
Seit den 70er Jahren war er hier Urlauber und seit Ende der 80er Jahre lebt er auch hier, weil er sein Haus in Jirkov dem Bergbau räumen musste.
Herr Kas setzte sich ein um die Erneuerung der Kaleker Kirche, welche eine schöne Dominante des ganzen Umkreises ist und ungefähr die schönstgelegene Kirche im Erzgebirge. Bei dem Anblick von ihr und der Gemeinde können die Menschen nicht unterstützen die Bilder von Josef Lady. Ja, wirklich so malerisch wirkt Kalek. Und in Zukunft wird ihre Schönheit noch erhöht. Er werden neue Häuser gebaut auf der Grundlage alter und eingerissener. Baulücken heilen so zu. Und es wird keine hässlichen Bebauungen, aber streng regulierte Gebäude nach örtlicher Tradition geben.
Die Zusammenarbeit mit örtlichen und auch sächsischen Deutsche ist sehr harmonisch. Das Leben hier an der Grenze im Gebirge verläuft gesellschaftlich schon lange Zeit. Im hiesigen Wirtshaus, wenn Sie ins Lokal kommen, so gehen Sie zuerst an alle Tische, klopfen auf diese mit den Fingern, grüßen alle an ihm und erst dann setzen Sie sich. Offensichtlich eine alte Tradition.
Im Kreis Kalek befinden sich viele interessante und touristische Ziele. Gabrielina Hut – ehemalige Gemeinde- ist aufgrund des Vorstehers ein Stück eidgenössische Alp im Erzgebirge. Unweit der Gemeinde befindet sich der Bach, der fließt bis zum Berg. Hier wachsen viele Pilze.
Kalek ist einfach eine sehr interessante Gemeinde, die ausnutzt ihre herrliche Lage, Nachbarn aus Deutschland und schöne Natur. Bestimmt kommen Sie hierher. Sie werden es nicht bereuen.
celý článek


Pavel Káš: Nový územní plán učiní z Kalku turistickou a rekreantskou mekku středního Krušnohoří. A hlavně žádné větrné elektrárny.

Když příjdete v Kalku do hospody a chcete na místní zapůsobit, tak nejprve obejděte všechny stoly, poklepejte na něj prsty a pozdravte. Pak vás možná místní velmi rychle vezmou mezi sebe. Je to místní starý zvyk.

Pan starosta již od roku 1993 sedí za stolem na obecním úřadě. Už proto má přesnou vizi, kam obec Kalek, Jindřichovu ves a Načetín vést. Od šedesátých let zde byl rekreantem a od konce osmdesátých letech i zde žil, protože jeho dům v Jirkově musel ustoupit těžbě.

Pan Káš se zasadil o obnovu káleckého kostela, který je krásnou dominantou celého okolí a je asi nejkrásněji položeným kostelem v Krušných horách. Při pohledu na něj a obec se člověku nemohou nevybavit obrázky Josefa Lady. Ano, opravdu takto malebně působí Kalek. A v budoucnu by se jeho krása měla ještě zvýšit. Budou se stavět nové domy na základech starých a sbouraných. Proluky se tak zacelí. A to ne ohavnou zástavbou, ale přísně regulovanými stavbami dle místní tradice.

Spolupráce s místními i saskými Němci je velmi harmonická. Život zde na hranici v horách probíhá společně již dlouhou dobu. Ve zdejší hospodě, když příjde místní, tak nejprve obejde všechny stole, poklepe na ně prsty, pozdraví všechny u něj a teprve pak se usadí. Zřejmě stará místní tradice.

V okolí Kalku se nachází mnoho zajímavostí a turistických cílů. Gabrielina Huť - bývalá obec - je podle starosty kouskem švýcarských Alp v Krušnohoří. Nedaleko obce se nachází potok, který teče do kopce. Roste zde moře hub.

Kalek je prostě velmi zajímavou obcí, která těží ze své nádherné polohy, sousedství s Německem a krásné přírody. Určitě se zde stavte. Nebudete litovat. celý článek