Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch
Pro fungování interaktivní mapy je třeba mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Kamenné

Steingrün


Články:

Werner Stütz – Der letzte Erzgebirgler, der sich nur von Boden, Wasser und Luft des Erzgebirges ernährt.

Herr Stütz ist heute ein Begriff. Kein Besuch des deutschen Fernsehens kommt an ihm vorbei. Er wohnt in seinem Geburtshaus in der Gemeinde Kamenné. Am steilen Hang unter dem Kupferberg lebt und kümmert er sich, trotz seiner 74 Jahre, um eine bewundernswerte Wirtschaft. Stellen Sie sich bloß vor: Kühe, Hühner, Singvögelzucht, Bienen, Fische, Felder, Obstbäume. Das alles bewirtschaftet Herr Stütz nur mit Hilfe seiner Sohn und Tochter.

Herr Stütz stammt aus einer traditionellen Erzgebirgsfamilie und lebt immer noch am Ort seiner Vorfahren. Sein Leben hat der Kontinuität und dem traditionellen Leben und der Unabhängigkeit gewidmet. Wenn Sie wissen möchten, wie man früher im Erzgebirge lebte, dann kommen Sie nach Kamenné und beobachten das fleißige Schaffen dieser Familie. Hut ab…

celý článek


Werner Stütz – Poslední Krušnohorec, který žije pouze z půdy, vody a vzduchu Krušnohoří.

Pan Stütz je dnes pojem. Žádná návštěva německé televize jej nemine. Bydlí v rodném stavení v obci Kamenné. V příkrém svahu pod Mědníkem přes své stáří – je mu 74 let – žije a stará se o úctihodné hospodářství. No jen si to představte: krávy, slepice, chovní zpěvní ptáci, včely, ryby, polnosti, ovocné stromy. Toto vše je schopen pan Stütz zvládnout s pomocí svého syna a dcery.

Pan Stütz pochází z tradiční rodiny a žije stále na místě svých předků. Svůj život zasvětil kontinuitě a tradičnímu způsobu života a soběstačnosti. Pokud chcete vidět, jak se dříve v Krušnohoří žilo, neopomeňte se na Kamenné vydat a pozorovat činnorodost pana Stütze. Klobouk dolů….
celý článek