Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch
Pro fungování interaktivní mapy je třeba mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Louchov

Laucha


Články:

Otto Kreissl: Ich war der Letzte, den die Kommunisten aus der zerstörten Gemeinde Wernsdorf verjagten.

Otto Kreissl erlebte eine solche schlimme Verfolgung seitens des nordböhmischen Kohlereviers, dass seine Seele bis heute keine Ruhe gefunden hat. Man merkt seiner Stimme die unendliche Müdigkeit aus diesem verlorenen Kampf an, den er von 1982 bis 1989 führte. Die Mühen galten der Rettung seines Heimatortes Wernsdorf, den die Kommunisten wegen eines Aschelagers für die unweiten Elektrizitätswerke Prunéřov 1 und 2 abreisen wollten. Auch weil am Ende gar kein Aschelager gebaut wurde, war sein Kampf umso trauriger, denn bis zur samtenen Revolution fehlten nur ein paar Monate.

Trotz aller Widrigkeiten zog die Familie Kreissl in das nahe Laucha. Wernsdorf verschwand von der Landkarte. Völlig umsonst. Heute stehen an dessen Stelle Industriebetriebe und verschandeln die hiesige Vorgebirgslandschaft.

Während seines Kampfes erlebte er die Praktiken, die im kommunistischen Regime für die erzwungene Aussiedlung angewandt wurden. Unbekannte Täter griffen seine Kinder und seine Tiere an, beseitigten Bäume und schalteten im ärgsten Frost Heizung und elektrischen Strom aus.

Diese mühselige Geschichte aus dem Erzgebirgsvorland können Sie hier hören.
celý článek


Otto Kreissl: Byl jsem poslední, koho komunisti vyštípali z likvidované obce Vernéřov.

Pan Otto Kreissl zažil takovou prezekuci ze strany severočeských dolů, že dodnes nemá jeho duše klid. Na jeho vyprávění a dikci, je znát obrovská únava z toho marného boje, který od roku 1982 do roku 1989 vedl. Snažil se zachránit svoji rodnou obec Vernéřov, kterou se komunističtí plánovači rozhodli zlikvidovat kvůli složišti popílku z nedalekých elektráren Prunéřov 1 a 2. Protože se zde nakonec žádné popílkoviště nerealizovalo, byl celý jeho zápas o to smutnější, protože do sametové revoluce scházelo pouhých pár měsíců.

Přesto se nakonec rodina Kreisslů odstěhovala do nedalekého Louchova. Vernéřov zmizel z mapy světa. Zcela zbytečně. Dnes na jejím místě stojí průmyslové závody a hyzdí zdejší podhorskou krajinu.

Během jeho boje poznal praktiky, které se za komunismu používali pro donucení k vysídlení. Neznámí pachatelé napadali jeho děti, zvířectvo, likvidovali stromy a v nejtužších mrazech vypínali topení a elektřinu.

Drsný příběh z Podkrušnohoří si můžete poslechnout zde. celý článek