Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch
Pro fungování interaktivní mapy je třeba mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Oloví

Bleistadt


Články:

Miroslav Filander: Gegen die Ansiedlung in Südmähren ist auch die Übersiedlung im Erzgebirge auf zwischenmenschliches bezogen sehr kühl

Miroslav Filander, Bürgermeister der Stadt Olovo kam ins Erzgebirge aus Znojemska (Znaim). Der Weg aus dem warmen Südosten in den kühlen Nordwesten ist wahrhaft ungewöhnlich. Der Grund dafür war genug Wohnraum und Arbeit. Die Familie Herrn Filanders kam zuerst aus Sindelov und später nach Olovi. Darum versteht es der Bürgermeister schön zu vergleichen die Art, wie man lebt in mährischen und erzgebirgischen Gemeinden. Es klingt für das Erzgebirge nicht sehr gut. Es fehlen hier Wärme, lustiger Umgang, Herzlichkeit in der Sprache. Naja, wir haben das verbessert.
Interessante Episode ist die Lage der Einwohner aus der Region Tschernobyl , der betroffenen ökologischen Katastrophe.
celý článek


Miroslav Filander: Oproti dosídlené jižní Moravě je taktéž dosídlené Krušnohoří v mezilidských vztazích velmi chladné.

Miroslav Filander, starosta města Oloví se dostal do Krušných hor ze Znojemska. Cesta z teplého jihovýchodu na chladný severozápad je to vskutku nezvyklá. Důvodem byl dostatek bytů a práce. Rodina pana Filandera přišla nejprve do Šindelové a později do Oloví. Proto dokáže starosta krásně srovnat způsob, jak žije moravská a krušnohorská obec. Nevyznívá pro Krušnohoří moc dobře. Chybí zde vřelost, chuť se stýkat, srdce na jazyce. No, máme co zlepšovat.
Zajímavou epizodou je umístění obyvatel z oblasti Černobylu postižené ekologickou katastrofou. celý článek