Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch
Pro fungování interaktivní mapy je třeba mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Karlovy Vary

Karlsbad


Články:

Promítání dokumentu Babička je OMA a představení příběhů sesbíraných v rámci Pamětí Krušnohoří v Karlových Varech 3.3. 2008

Dovolujeme si vám nabídnout zajímavý projekt Martina Janouška a Petra Mikšíčka. Komponovaný pořad, který uvádíme 3. března 2008 v rámci tradiční akce Březen – měsíc knihy a internetu, má název Babička je Oma. Stěžejním tématem je život v Krušnohoří v předválečném a poválečném období a problematika odsunu sudetských Němců.

Autoři pořadu:
Martin Janoušek – autor dokumentárního snímku o životní etapě sudetské Němky
Petr Mikšíček, autor knihy a výstavy Znovuobjevené Krušnohoří a webu www.znkr.cz

Scénář pořadu:
Petr Mikšíček – Představení sběru příběhů z Krušných hor. Výběr z nejzajímavějších z nich a zasazení příběhu Rosy Severové do širšího kontextu.
Martin Janoušek - Úvod k filmu Babička je Oma
Projekce dokumentárního snímku Martina Janouška - Babička je Oma.
(Autentické vyprávění Rosy Severové o životě v Krušnohoří z pohledu sudetského Němce. Snímek mapuje její osud před i válečného života. Dále poválečný odsun a tajný návrat do Československa, i následnou pětiletou anabázi s dalším nuceným odsunem zakončenou legálním návratem zpět do rodné vesnice v Sudetech.)

Martin Janoušek, Petr Mikšíček – stručný závěr
Diskuse autorů se studenty

Babička je Oma
Termín: 3.3.2008
Čas: 10:00-11.30 - představení pro školy
Čas: 17:00 - 18:30 - představení pro dospělé :-)
Místo: Sál - Krajská knihovna Karlovy Vary-Dvory
Vstupné pro studenty – 20,- Kč celý článek


Vladimir Melichar: CHKO Erzgebirge ist die Frage paarer Jahre und der Teams entschlossener Leute

Herr Vladimir Melichar ist Leiter der Agentur für Schutz der Landschaft und Natur in Karlovy Vary (Karlsbad). er wurde hier geboren und jetzt lebt er in Pila. Er weiß, was den Namen Erzgebirge kennzeichnend begleitet und zugleich kennt er alle Urereignisse der Sudetenentwurzlung. Diese Kombination des sozialen Verhaltens und Vorurteile stoppten das föderative Leben im Untererzgebirge und im Erzgebirge im seiner gesamten Länge. Somit gibt es hier nicht so viele Vereine, welche die Aufgabe haben sich um die Natur und Landschaft des Erzgebirges zu kümmern wie es z.B. im vielen kleineren und ohnehin geschädigten Isergebirge ist.

Das, was beitragen würde ein engeres Band zu bilden der Einwohner zu diesem Gebirge, den Respekt vergrößern zu den Bergen und das ihm positive Reklame verabreicht werden muss, wurde gebildet CHKO Erzgebirge. Was die Anzahl betrifft der wertvollen Naturstandorte dazu die entsprechende Kartographie Natur 2000 hat das ganze Erzgebirge von Kraslice bis zur Deziner Schneekoppe. Dank CHKO und dessen Arbeit konnten mehr Arbeitsplätze entstehen, die arbeiten konnten mit der Öffentlichkeit und ihnen lernten das Verhältnis zu diesem Gebirge zu erforschen. Das wichtigste ist aber das gute Auskennen - Verzonen von CHKO, damit nicht gestört wird die Entfaltung der erzgebirgischen Gemeinden. Seine Überzeugung wird die wichtigste Auflage für das Team, das sich – hoffen wir – bildet innerhalb einiger weniger Monate.
Wenn es Sie also interessiert, wie ausfiel das naturwissenschaftliche Audit Natur 2000 im Erzgebirge, was sind die wertvollsten Biotope des Erzgebirges, wie es aussieht mit der Bekanntmachung CHKO Mittelgebirge und CHKO Erzgebirge und oder wie die Windkraftwerke beeinflussen das Leben des Birkhuhns, hören Sie sich an dieses sehr wichtige Gespräch. celý článek


Stanislav Wieser: Von Plattenbauten im Gebirge bis hin zum strengen Landschaftsschutz

Herr Wieser ist eine angesehene Persönlichkeit des Karlsbader Kreises. Er beteiligte sich an vielen Bauprojekten im Erzgebirge, in der letzten Zeit ist er allerdings eher als Angestellter der Verwaltung des Landschaftsschutzgebietes Slavkovský les (Kaiserwald) bekannt. Er kennt also aus seinem Baustellen- und Investorenalltag auf der einen Seite sowohl den Druck ein effektives Gebäude zu errichten, und versteht es auch auf der anderen Seite diesem Druck in der heutigen Zeit zu widerstehen. Aus der Sicht des Landschaftsökologen kann er die Entwicklung der Grenzlandschaft von der Zeit der Vertreibung bis zur Gegenwart ausgezeichnet beurteilen – und entscheiden, was der Landschaft gut tut und was ihr schadet, in welche Richtung ihre Entwicklung in der Zukunft gehen wird.

Herr Wieser ist darüber hinaus nicht nur der Mitverfasser eines Führers durch das Erzgebirge sondern auch ein erfolgreicher Fotograf, viele seine Bilder können Sie auf etlichen Karten finden.

celý článek


Stanislav Burachovič: Das Erzgebirge prägte mein Leben von klein an

Stanislav Burachovič ist ein großer Erzgebirgler, der sein Leben der Erforschung und Entdeckung dieser Berge gewidmet hat. Den Grundstein dafür legten seine Kindheitsbesuche bei den Großeltern in Frühbuss, seine Jungenabenteuer in verfallenden Orten. Die Schönheit der hiesigen Natur ist eine fortwährende Inspiration für Herrn Burachovič. Seine Geschichten sind ein Schatz für das Erzgebirge und wir sind sehr froh, dass wir sie in unsere Sammlung aufnehmen durften. Wenn es jemanden gibt, der in unserer Vorstellung ein plastisches und farbiges Bild dieser Berge entstehen lässt, dann ist es Stanislav Burachovič.

Er erzählt ganz spontan und malerisch von allem Wesentlichen, das die Beschäftigung mit diesem Gebirge für alle Diejenigen zu einer Sucht macht, die einmal den Genius loci des Erzgebirges entdeckt haben.

Stanislav erzählt von der Geschichte und der Landschaft, von den Traditionen und der Heimarbeit, er erzählt von den Legenden, er erzählt mit einer Begeisterung, die jeden Zuhörer erfasst. Auch in unserem Interview, für das er sich viel Zeit nahm. Dankeschön!
celý článek


Vladimír Melichar: CHKO Krušné hory jsou otázka pár let a týmu odhodlaných lidí.

Pan Vladimír Melichar je vedoucím Agentury na ochranu krajiny a přírody v Karlových Varech. Narodil se zde a nyní žije na Pile. Uvědomuje se jaká stigmata provázejí jméno Krušných hor a zároveň zná všechny prejevy sudetského vykořenění. Tato kombinace sociálního chování a předsudků zmrazila spolkový život v Podkrušnohoří a v Krušných horách v celé její délce. Proto zde není tolik spolků, které mají za úkol pečovat o přírodu a krajinu Krušnohoří jako je např. pod mnohem menšími a stejně poškozenými Jizerskými horami.

To, co by pomohlo vytvořit užší pouto obyvatel k tomuto pohoří, zvětšit úctu k horám a co by mu poskytlo pozitivní reklamu, je vytvoření CHKO Krušné hory. Co se týče počtu cenných přírodních lokalit na to dle mapování Natura 2000 má celé Krušnohoří od Kraslic až po Děčínský Sněžník. Díky CHKO a její správě by vzniklo více pracovišť, která by pracovala s veřejností a učila ji prohlubovat vztah k těmto horám. Nejdůležitější je ale dobře vyzónovat CHKO, aby nebyl narušen rozvoj krušnohorských obcí. Jejich přesvědčení bude nejdůležitějším úkolem pro tým, který se - doufáme - vytvoří během několika málo měsíců.

Pokud Vás tedy zajímá jak dopadl přirodovědný audit Natura 2000 v Krušných horách, co jsou nejcennější biotopy Krušnohoří, jak to vypadá se vyhlášením CHKO Střední Poohří a CHKO Krušné hory a nebo jak větrné elektrárny ovlivňují život Tetřívka, poslechněte si tento velmi důležitý rozhovor. celý článek


Stanislav Wieser: Obávám se současného důrazu na pouhé technologické využívání Krušných hor. Větrníky a vodní nádrže.

Pan Wieser je významnou osobou pro Karlovarský kraj. Podílel se na mnoha stavebních projektech v Krušnohoří a v poslední době je známý jako zaměstnanec CHKO Slavkovský les. V sedmdesátých letech konstruoval \"outdoorový\" panelák pro hřeben Krušných hor. Později ale stále více tíhl k přírodě a k její ochraně od podnikatelsko-barokních nájezdníků.

Zná tedy přesně ze stavební a investorské praxe jak tlak na co nejefektivnější stavění, tak z druhé strany i odolávání tomuto tlaku v dnešních dnech. Z pohledu ekologa a krajináře dokáže výborně zhodnotit vývoj pohraniční krajiny od doby odsunu až k dnešku. Co krajině prospělo a co ne. Kam se vývoj a způsob osídlení bude vyvíjet do budoucna.

Pan Wieser ale navíc je i úspěšný autor mnoho fotografií z pohoří v celé republice, které naleznete na mnoha mapách, spoluautorem průvodce po Krušných horách.
celý článek


Stanislav Burachovič: Krušné hory od mala formovaly můj život.

Stanislav Burachovič je velkým Krušnohorákem, který svůj život zasvětil jejich objevování a zkoumání. Základem toho všeho byly pobyty v dětství u prarodičů na Přebuzi, klukovské toulky v zanikajích obcích. Krásy krušnohorské přírody jsou stálou inspirací pana Burachoviče. Jeho vyprávění je pokladem pro Krušné hory a je moc dobře, že ho máme v naší sbírce krušnohorské Moziaky. Jestli někdo dokáže ji poskládat do plastického a barevného obrazu, tak je to právě on.

Díky jeho krásnému daru řeči, dokáže zcela spontálně a malebně vyprávět o všem podstatném co činí Krušné hory návykovou drogou pro kažého, kdo do nich přišel a přivoněl si k jejich Geniu loci.

Stanislav dokáže hovořit o histori, krajině, tradicích, domácích pracech i o pověstech zcela spontálně a s nadšením, které rozehřeje každého posluchače. To vše prokázal i v našem rozhovoru, pro který si našel hodně času. Díky za to, Stando. celý článek