Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch
Pro fungování interaktivní mapy je třeba mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Stříbrná

Silberbach


Články:

Jaroslav Zapletal aus Silberbach: kultivierte Tschechen konnten die Sudetendeutschen erst kennen lernen, als in den 60er Jahren Leute aus dem Landesinneren im Grenzgebiet Wochenendhäuser kauften.

Die Gemeinde Silberbach ist in vielerlei Hinsicht einmalig. Vor dem Zweiten Weltkrieg war es die größte Gemeinde des Karlsbader Kreises, und dank ihrer Lage hat sie sehr gute klimatische Bedingungen. Gleichzeitig ist hier der höchste Anteil der ursprünglichen deutschen Bevölkerung – zusammen mit den gemischten Ehen ungefähr 50%.

Jaroslav Zapletal wurde in einer solchen Mischehe geboren. Von seinen Eltern und Großeltern lernte er Sprichwörter, Traditionen, Legenden und auch den hiesigen Dialekt. Er versteht so die innersten Gefühle der hier lebenden Deutschen und ihre Meinungen zur Tschechoslowakei, zu Hitlerdeutschland, den Verhältnissen nach dem Krieg und zu den Tschechen selbst.

Herr Zapletal hat ein unwahrscheinliches Erzähltalent, vertraut uns sehr wertvolle Zeugnisse dieser Zeit an. Man kann so vieles von ihm über fast verloren gegangenes Wissen der sudetendeutschen Gemeinschaft erfahren. Ich denke, aus ethnografischer Sicht ist dieses Interview das wertvollste überhaupt.
celý článek


Jaroslav Zapletal ze Stříbrné: kulturní Čechy poznali sudetští Němci, až když přišli do pohraničí v 60. letech reakrenté z vnitrozemí.

Obec Stříbrná je v mnoha směrech unikátní. Před 2. světovou válkou to byla nejvěší obec Karlovarského kraje, díky své poloze má unikátní klimatické podmínky. Zároveň se zde udrželo největší množství původního německého obyvatelstva - spolu se smíšenými manželstvími až 50 %.

Pan Jaroslav Zapletal se zde narodil ve smíšeném manželství. Od svých rodičů a prarodičů se naučil různé říkačky, tradice, legendy a místní dialekt. Pronikl také do interních pocitů místní neměcké koununity a k jejich názorům na Československo, Hitlerovské německo, poválečné poměry a také na Čechy.

Pan Zapletal má úžasný dar vyprávění, svěří se i s velmi cennými svědectvími doby. Člověk se tak může dozvědět mnohé ze zasunuté paměti sudetoněmcké národní skupiny. Považuji tento rozhovor po etnografické stránce za vůbec nejcenější. celý článek