Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch
Pro fungování interaktivní mapy je třeba mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Šindelová

Schindelwald


Články:

Neudeker Heimatbrief - rešerše textů o obci Šindelová / Schindelwald

Vážení čtenáři.

Přikládáme k vašemu použití index textů, které vyšly v časopise Neudeker Heimatbrief o obci Šindelová.

Vlevo naleznete název přispěvku, dále autora.
Čísla v pravé části značí toto: Svazek, číslo časopisu a stránku s textem.
Např.: Voigtsgrün mit Bild 1 26 1

Pro vaši orientaci v naskenovaných Heimat Briefech hledejte podle čísla časopisu. Klikněte si v sekci Fotogalerie / Písemnosti / Neudker Heimatbrief na vybrané album, a zkuste najít přesné číslo časopisu.

Doufáme, že se Vám hledání v NHB ulehčí.
PM celý článek


Rudolf Kovarik: Ausgewählte Erlebnisse aus der Geschichte und Meteorologie im Kreis Šindelová

Herr Rudolf Kovarik wurde geboren in Kraslice vor mehr als vierzig Jahren. Heute lebt er in Sindelov und betreibt hier Holzproduktion und trägt ein Werte von Messgeräten, die hier installierte die Böhmische hydrometerologische Institution. Seine Abmessungen betreibt er bereits seit dem Jahr 1976. Während dieser Zeit vermerkte er viele einmalige Schwankungen des Wetters.
Herr Kovarik ist aber ein Mensch mehrerer Seiten. Noch interessanter ist seine Erzählung über die Geschichte Sindelovs und Umgebung. Er ist nämlich der örtliche Chronikschreiber und versteht es schön zu schildern über das Schloss Favorit, über ehemalige berühmte Eisenhütten in Sindelov, welche wurden im Krieg ausgelagert in die Slowakei. Auch über die Vorrangstellung Prebuz´ als erster Ort in Österreich-Ungarn, wo Kartoffeln angebaut wurden. Eines der Themen des Gesprächs war auch das Massaker der Angestellten aus Krasna Lipa, Sindelov und Obory im Mai 1945.
celý článek


Rudolf Kovařík: Vybrané příběhy z historie a meteorologie v okolí Šindelové

Pan Rudolf Kovařík se narodil v Kraslicích před více jak čtyřiceti lety. Dnes žije v Šindelové a provozuje zde dřevovýrobu a zapisuje údaje z měřidel, která sem instaloval Český hydrometeorologický ústav. Svá měření již provádí od roku 1976. Během této doby zaznamenal mnoho unikátních výkyvů počasí.
Pan Kovařík je ale člověk více stran. Ještě zajímavější je jeho vyprávění o historii Šindelové a okolí. Je totiž místním kronikářem a dokáže krásně vyprávět o zámečku Favorit, o bývalé slavné železárně v Šindelové, která byla po válce odsunuta na Slovensko. Také o primátu Přebuze jako prvního místa v Rakousku Uhersku, kde se pěstovaly brambory. Jedním z témat rozhovoru byl také masakr úředníků z Krásné Lípy, Šíndelové a Obory v květnu 1945. celý článek