Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch
Pro fungování interaktivní mapy je třeba mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Cínovec

Zinnwald

Historie

První dochovaná zpráva v listinné podobě o obci Zinnwald, dnešní Cínovec je datována na 22.listopadu 1378. Kněz Jan z Cinvaldu je ustanoven farářem v Bernově. Cínovec již od první zmínky závisel na královském hornickém městě Krupce. Odtud přicházeli z české strany havíři, rýžovníci a podnikatelé, aby se usazovali na místech později zvaných jako Přední Cínovec. Teprve postupem prospektorských prací se dostali na území dnešní obce zvané Zadní Cínovec (přední a zadní je bráno směrem postupu od města Krupky).

Současnost Cínovce

Zásadní změnu pro Cínovec znamenalo ukončení těžby cínowolframových rud ve zdejších dolech v roce 1990. Vlivem zaniklých pracovních míst se změnila i struktura obyvatel. Dnes tu žije 65 obyvatel. Po této události se Cínovec vylidnil a je více rekreační oblastí a oblastí pro obchod a restaurační činnost, kterou oživují převážně návštěvníci ze sousední SRN.

Je zde přes dvě stovky objektů, převážná část domů slouží k rekreaci.

Jsou zde dva hraniční přechody a příhraniční stezka pro pěší a cyklisty. Stezka se nachází u silnice směrem k hraničnímu přechodu pro osobní dopravu na Moldavě.

Původní celnice je v současné době volně průjezdná pro osobní automobily, pěší a cyklisty.

Nový hraniční přechod je na německém území před městem Altenberg asi 600 m od státní hranice. Původně byl uzpůsoben kapacitně na provoz mezinárodní kamionové dopravy zboží. Slouží pro osobní dopravu a nákladní automobily do 7,5 tuny.

V místě jsou čtyři čerpací stanice pohonných hmot.První benzínová stanice vešla ve známost ve dvacátých letech minulého století.

Máme tu dva hotely a čtyři restaurace.

V místě jsou čtyři kadeřnictví a jeden masážní salon.

Na Cínovci je možnost koupání v letním období v přírodním rybníku, kerý je asi 30 m široký a cca. 300 m dlouhý. Nachází se ve spodní části obce vedle katolického kostela Nanebevzetí panny Marie, vystavěn byl v letech 1729-1732 a je viditelný z poměrně velké části obce.

V místě je kasino ke kterému se přijíždí po silnici č.8 do středu obce. Je tu také golfové hřiště, které provozuje Golf Club Teplice.

Obchodní činnost tu provozují vietnamští obchodníci se zbožím všeho druhu.

V letním období je ve zdejší lokalitě možnost pěší turistiky, nebo cyklistiky po dobře vyznačených trasách po celám hřebeni Krušných hor. V zimním období procházejí Cínovcem lyžařské trasy Krušnohorské magistrály. Novou dominantou obce je přemostění hlavní komunikace obloukovým mostem pro cyklisty a pěší, v zimě je využíván lyžaři.


Články:


Trio žáků z Krupky složilo krásnou krušnohorskou písničku. Poslechněte si ji.

Při slavnostním otevření Naučné stezky na Předním Cínovci v září 2009 mne zaujalo citlivé a přitom odvážné zhudebnění básničky o Krušných horách. Živé provedení přímo v podzimní krajině na Cínovci působilo jako živá voda v jinak opuštěném kraji. Protože mi přišlo důležité tuto vyvedenou písničku předat dál, poprosil jsem jejich učitele dějepisu Martina Raka, jestli by bylo možné ji nahrát. Společně si to vzali k srdci a krušnohorská písnička je na světě.
Můžete si ji pustit ZDE.

Díky moc všech třem za jejich zdařilo interpretaci Krušnohoří. Přejme si, aby Krušné hory inspirovaly mladé básníky, spisovatele a písničkáře i nadále. Krušné hory si zaslouží své pěvce či skupiny, jako je tomu např. s kapelou Priessnitz v Jeseníkách.

Trio tvoří:
Mikuláš Valdman - kytatra, zpěv
Michaela Vlachová - text, zpěv
Martina Watzková - klarinet, zpěv

Žáci Základní školy přo Biskupském Gymnáziu Bohosudov v Krupce si rádi ve volných chvílích skládají vlastní písničky. Je jim 14 let a již umí zhudebnit a otextovat vlastní básnickou tvorbu. Působí ve školním dramatickém kroužku, všichni hrají na hudební nástroj. První velký úspěch měli se svojí tvorbou již minulý rok, když sklidili největší aplaus za původní tvorbu na vánoční školní besídce. Pro projekt Přední Cínovec, ve které působili i jako řádní účastníci, rádi přispěli i touto písní, kterou skvěle vystihli ve zkratce ducha našich hor.
Mikuláš je skaut a jezdí na koni, Martina se bude chtít profesionálně věnovět hře na klarinet a klavír, Míša skladbě básní a jejich zhudebněním.
celý článekFeierliche Eröffnung des Lehrpfades Vorderzinnwald

Am 11.9.2009 fand die feierliche Eröffnung des Lehrpfades Vorderzinnwald, das Leben unserer Vorfahren im Osterzgebirge statt. An dieser bedeutsamen Aktion nahmen neben den Teilnehmern der ZŠ am bischöflichen Gymnasium Mariaschein (Bohosudov) und der Mittelschule Geising die Hauptsponsoren teil: der Wald der ČR, Vertreter der Städte Krupka, Dubí und Geising. und der deutsch – tschechische Zukunftsfond, wo kein Vertreter teilnehmen konnte. Des weiteren waren Augenzeugen und Gebürtige aus Vorderzinnwald zugegen, Vertreter des deutschen Erzgebirgsvereins und auch der Kirche von beiden Seiten der Grenze. Ein wichtiger Gast war Petr Mikšíček vom Verband Antikomplex, der das Sudetengebiet erkundet und uns die Veröffentlichung unseres Projektes auf der Website über das wiederentdeckte Erzgebirge ( www.znkr.cz ) ermöglichte.
Nach einer Ansprache der Koordinatoren des Projektes, Martin Rak und Ute Burock, trugen zwei deutsche Schülerinnen ein Gedicht in der typischen Zinnwalder Mundart vor und danach sangen die tschechischen Schüler ein originelles Lied über das verschwundene Dorf, das sie vor einem Jahr selbst getextet hatten für den Anlass des Pflanzens eines Baumes der Freundschaft zwischen den erwähnten Schulen.
Der Lehrpfad ist der erfolgreiche Abschluss eines einjährigen grenzüberschreitenden Projektes, das sich mit der Erforschung der regionalen Geschichte des Alltags im Osterzgebirge beschäftigte. Bei der Arbeit an diesem umweltorientierten Projekt erprobten die Schüler einige Arbeitsweisen der geschichtlichen Arbeit, und nutzten auch die Methode der mündlichen Geschichtsüberlieferung (Gespräche mit Augenzeugen und Einheimischen aus der Ortschaft).
Als Quellen dienten hauptsächlich Erinnerungsschriften, aber auch Fachliteratur (aus dem Regionalmuseum in Teplitz). Die Schüler erkundeten alte Landkarten und Pläne der Ortschaft. Zum besseren Verständnis der Zusammenhänge besuchten die Schüler das Freilichtmuseum im sächsischen Seiffen. Gleichzeitig arbeiteten sie in Gruppen im Terrain (im Winter und im Sommer), wo sie mit dem Fotoapparat die Ansicht der Landschaft aus alten Ansichtskarten mit der gegenwärtigen Realität verglichen.
Die Kommunikation zwischen den Schülern über die Grenze hinweg erfolgte über das Internet, und zwang die Schüler sich in einer Fremdsprache zu unterhalten. Ihre Teilergebnisse präsentierten sie dann bei den gegenseitigen Zusammenkünften.
Das Endresultat des Projektes Vorderzinnwald ist ein Lehrpfad in der Gegend des verschwundenen Ortes. Der Pfad ist überwiegend entlang des Kammweges über das Erzgebirge zwischen dem Mückentürmchen und der Straße nach Cínovec errichtet. Wegen der heute dort vorherrschenden Feuchtwiesen war es nicht möglich einen Rundweg zu schaffen. Der Pfad hat einen linearen Charakter, jede Tafel hat ein thematisch markantes Symbol. So beginnt und endet der Lehrpfad in einer Richtung und weckt das Interesse der Wanderer.
Im Vergleich mit anderen Lehrpfaden ist der Inhalt der Tafeln nicht so traditionell. Sie zeigen viele vergleichende Fotoaufnahmen, und jede Tafel hat einen eigenen Zauber dank der gemalten bildlichen Motive des Zeichners Herrn Klaus Meißner, der ohne Ansprüche zu erheben das Projekt künstlerisch unterstützte. Ein in der hier üblichen Zinnwalder Mundart geschriebenes Motto, ausgewählt aus den verschiedenen Werken des Max Tandler, begleitet jede Tafel.
Wir laden Sie alle recht herzlich ein auf den Weg in die andere, die verschwundene Welt unserer Berge.
celý článek


Slavnostní otevření naučné stezky na Předním Cínovci

11.9.2009 se konalo slavnostní otevření naučné stezky Přední Cínovec, život našich předků ve východních Krušných horách. Této významné akce se účastnili vedle žáků ZŠ při Biskupském gymnáziu Bohosudov a Mittelschule Geising hlavní donátoři: Lesy ČR, zástupci měst Krupka, Dubí a Geising, Českoněmecký fond budoucnosti zde neměl zastoupení. Dále zde byli přítomni pamětníci a rodáci z Předního Cínovce, představitelé německého Krušnohorského spolku a také církve z obou stran hranice. Významným hostem byl Petr Mikšíček ze Sdružení Antikomplex, který mapuje proměny Sudet a který nám umožnil zveřejňovat postup našeho projektu na webových stránkách Znovuobjevené Krušnohoří – www.znkr.cz .
Po projevu koordinátorů projektu, Ute Burock a Martina Raka zazněl přednes básní v místním německém cínoveckém nářečí v podání německých žákyň a poté originální píseň českých žáků o zaniklé vsi, složená před rokem k příležitosti zasazení stromu přátelství mezi zmíněnými školami.
Naučná stezka je velmi úspěšným zakončením ročního přeshraničního projektu, který se zaměřil na výzkum regionální historie všedního dne ve východních Krušných horách.
Při práci v tomto environmentálním projektu si žáci vyzkoušeli některé postupy historické práce, využívali také metod orální historie (rozhovory s pamětníky a rodáky z obce). Pramenem jim byla hlavně vzpomínková literatura, ale i literatura odborná (z regionálního muzea v Teplicích). Žáci zkoumali staré mapy a plány z oblasti. Pro pochopení širších souvislostí žáci také navštívili skanzen v saském Seiffenu. Zároveň pracovali ve skupinách v terénu (v zimě i v létě), kde s fotoaparátem srovnávali podle starých pohlednic současnou skutečnost vzhledu krajiny.
Komunikace mezi žáky napříč hranicí probíhala po internetu, žáci byli nuceni se domluvit cizím jazykem. Své dílčí výstupy pak žáci prezentovali na vzájemných setkáních.
Konečným výstupem projektu Přední Cínovec je naučná stezka v oblasti zaniklé obce.
Stezka je umístěna hlavně při hřebenové trase přes Krušné hory mezi Komáří vížkou a silnicí na Cínovec. Pro současné zamokření místních luk nebylo možné vytvořit okružní trasu, stezka má liniový charakter, jednotlivé tabule jsou tematicky označeny symboly, stezka tak začíná a končí podle směru a zájmu jednotlivých návštěvníků hor.
Obsahy tabulí jsou netradiční v porovnání s jinými stezkami. Využívají hodně srovnávacích fotografií, vedle toho má každá tabule vlastní kouzlo díky obrazovým motivům pana malíře Meissnera, který bez nároků na odměnu projekt zaštítil umělecky. Každou tabuli doprovází motto, vybrané z širokého díla Maxe Tandlera, cínoveckého rodáka, píšícího v místním německém nářečí.
Všechny Vás srdečně zveme na cestu do jiného, zaniklého světa našich hor.

celý článek


Letzter Offroad-workshop

Die Schüler der Základní škola pří Biskupském gymnáziu und der Mittelschule Geising haben sich zum letzten Mal zu einem Workshop getroffen, um mit ihrem Projekt einen Lehrpfad über das verschwundene Leben im Gebirge zu gestalten. Sie haben die Standorte der Tafeln bestimmt und die Inhalte festgelegt. Die feierliche Eröffnung findet im September 2009 statt.
Juni 2009. Die Nebel, der Regen und ein starker Wind. Und doch ist es unser Erzgebirge.
celý článek


Poslední,terénní workshop projektu Přední Cínovec

Žáci ZŠ při Biskupském gymnáziu Bohosudov a Mittelschule Geising se naposledy sešli k pracovní schůzce projektu naučné stezky v Předním Cínovci, projektu o zaniklém životě v horách. Rozhodli o umístění a obsahu tabulí jejich naučné stezky. Slavnostní otevření proběhne v září 2009.
Červen 2009. Mlha, déšť, studený vítr. A stejně jsou to naše Krušné hory. celý článek


27.4.2009 se konal druhý workshop projektu Přední Cínovec, život našich předků....

Žáci ZŠ při Biskupském gymnáziu Bohosudov v Krupce a Mittelschule Geising prezentovali navzájem výsledky své dosavadní práce.Ale nejen oni, ale také pan Meissner, který pro stezku projektu namaloval sérii originálních obrazů na motivy života Předního Cínovce.
Po dlouhé zimě jsme se opět suchou nohou vrátili zpátky na území Předního Cínovce. Náš buk, strom přátelství přežil. Odtud nás dál provázeli po zaniké vsi místní rodačky. Byl krásný, slunečný a teplý den.


celý článek


27.4.2009 hat der zweite Workshop des Projekts Vorderzinnwald, das Leben unserer Vorfahren stattgefunden

Die Schüler der ZŠ am Bischöflichen Gymnasium Mariaschein und der Mittelschule Geising präsentierten gegenseitig die Ergebnisse der bisherigen Arbeiten. Aber nicht nur sie, sondern auch Herr Meißner, der originelles Bildmaterial für den Lehrpfad anfertigt.
Nach dem langen Winter kehrten wir erstmals wieder trockenen Fußes zurück in das Gebiet von Vorderzinnwald. Unsere Buche – der Baum der Freundschaft hat überlebt. Von dort aus begleiteten uns die Erinnerungen der Einheimischen an den verschwundenen Ort . Es war ein wunderbarer, sonniger und warmer Tag.
celý článek


Noch mal Winterlandschaft in Vorderzinnwald

In der ersten Märzhälfte erkundeten drei tschechische Schüler (Brenner, Koch und Valdman) mit ihrem Lehrer Herrn Rak die Verwandlung der Winterlandschaft in Vorderzinnwald. Der diesjährige Winter war außerordentlich schneereich, um so schwieriger war es an den richtigen Platz für die Aufnahme zu gelangen. Mehr in unserer Fotogalerie. celý článek


Seiffen, zum Projekt Vorderzinnwald, das Leben unserer Vorfahren

Schüler der Mittelschule Geising und der ZŠ am Bischöflichen Gymnasium Bohosudov in Krupka, die zusammen am Projekt Vorderzinnwald – das Leben unserer Vorfahren im Osterzgebirge arbeiten, waren auf einer Exkursion in Seiffen im Freilichtmuseum.... celý článek


Interview mit Frau Hantschel aus Vorderzinnwald

Interview mit Schülern und Frau Hantschel (ehemalige Einwohnerin)
Schülerinnen: Damaris Fischer, Elisa Petzold ,(Ute Burock)
am: 11. März 2009
celý článek


Seiffen

Žáci Mittelschule Geising a ZŠ při Biskupském gymnáziu Bohosudov v Krupce, kteří pracují společně na projektu Přední Cínovec- život našich předků ve východních Krušných horách se vydali na exkurzi do Seiffenu, do skanzenu lidové architektury.... celý článek


Der erste Workshop des Projekts Vorderzinnwald, das Leben unserer Vorfahren in Osterzgebirge hat am 29.1.2009 auf der ZŠ při BGB stattgefunden

Am 29. 1. endete der erste Workshop unseres Projektes Vorderzinnwald... Herr Peter Mikcisek eröffnete ihn mit einem sehr fesselnden Vortrag über die verschwundenen Sudetendeutschen. Wie war es, was hat sich verändert, wie wird die Zukunft. Ohne diesen einführenden Vortrag des größten Experten dieser tschechisch-deutschen Problematik könnten wir weder die Arbeit beginnen noch darüber berichten. Interessiert verfolgten nicht nur die tschechischen, sondern auch die deutschen Kinder verblüffenden Informationen über unsere Vorfahren, die mit der „sudetendeutschen“ Problematik in Zusammenhang stehen. Das ist ein Zeichen dafür, dass es wirklich an der Zeit ist, die Erinnerung an diese Gebiete aufzufrischen, die in den vergangenen 60 Jahren vernachlässigt wurde. celý článek


První workshop projektu Přední Cínovec se konal 29.1.2009 na ZŠ při BGB v Krupce

29.1.2009 se konal první workshop našeho projektu Přední Cínovec.... Otevřel nám ho pan Petr Mikšíček velmi poutavým vyprávěním o zmizelých Sudetech. Jaké byly, jak se změnily a jaká je čeká budoucnost. Bez této úvodní přednášky současného největšího znalce této environmentální českoněmecké problematiky jsme si neuměli jiné zahájení ani představit.
Zajímavé bylo sledovat překvapení z informací o našich dějinách, týkající se „sudetské“ problematiky nejen u českých, ale i německých dětí. Znak toho, že je pravý čas vrátit krajině svou paměť, která za posledních 60 let již vyčpěla.
celý článek


Die Schüllern aus Krupka und Geising:Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Kinder beim Wiederentdecken des erloschenen Lebens und der Dörfer im Osterzgebirge.

Das Projekt "Vorderzinnwald- das Leben unserer Vorfahren im Osterzgebirge" ist ausgerichtet auf die Zusammenarbeit tschechischer und deutscher Kinder beim Wiederentdecken des erloschenen Lebens und der Dörfer im Osterzgebirge.
Bei der Arbeit in unterschiedlichen gemischten Gruppen werden die Kinder (max.24) unter Anleitung der Pädagogen Literatur und Quellen (alte Landkarten und Fotos) durcharbeiten, die zum Thema der erloschenen Ortschaft Vorderzinnwald passen. Die deutschen Kinder verwenden Informationen aus Erzählungen der Einheimischen und Augenzeugen, welche sich nach der Zwangsausweisung in Geising ansiedelten. Thematisch bezieht sich das Vorhaben vor allem auf den Alltag der Leute dort, d.h. Männer, Frauen und Kinder im Zeitraum vom Ende Österreich-Ungarns bis zur 1. Tschechoslowakischen Republik, ihre Arbeit (Landwirtschaft, Bergbau), örtlich spezifische Kunsthandwerke, Bräuche, Traditionen, Feiertage, volkstümliche Poesie, Kleidung, Werkzeuge, die ortsübliche Architektur und Bebauung in diesem Grenzgebiet. Bestandteil der theoretischen Arbeit wird auch eine Geländeexkursion im Gebiet der ehemaligen Ortschaft in Begleitung Einheimischer und Augenzeugen sein. celý článek


Žáci z Krupky a z Geisingu společně obnovují zaniklý Přední Cínovec

Martin Rak, učitel ze základní školy při Biskupském gymnáziu v Krupce a paní učitelka Ute Burock ze ZŠ Geising společně vytvořili projekt obnovy Předního Cínovce. Hlavními aktéry v něm budou žáci obou škol. Jestli vás zajímá, co vše v rámci projektu vznikne, sledujte pečlivě novinky na našem webu. Projekt financuje Česko-německý fond budoucnosti a města Krupka, Dubí a Geising.

Více se dozvíte při rozkliknutí článku. :-)

celý článek


Petr Jaksch: Příběh přesunutého domu z Cínovce na saskou stranu hor a další zajímavosti z Cínovce

Obec Cínovec zná většina z nás pouze jako transitní obec na hranici a hřebenu Krušných hor. Přesto zde žije okolo 60 stálých obyvatel. Pan Petr Jaksch je jedním z nich. Snaží se obnovit či křísit místní tradice, spolupráci s německou stranou. Výsledkem jeho aktivity jsou internetové stránky o obci - www.cinovec.estranky.cz či znovuvysazení hraničního buku.

Obec Cínovec je dnes jen torzem bývalé obce slavné svoji těžbou cínu. Dříve prý každý rok bylo odbouráno minimálně dva domy. Zanikla zde těžba. Půdorys obce je opravdu torzem. Mezi stánky, halami a benzínovými pumpami se skrývá pár stavení, která připomínají bývalou velikost obce.

Pan Jaksch vzpomíná na zajímavé historky z dějin obce. Např. na jednoho evangelíka, který nechtěl sám a bez ničeho odejít na saskou stranu kvůli víře a tak si s sebou přestěhoval i svůj dům.
Další příběh se týká hraničního buku, pod kterým odpočíval prý i sám Napoleon.

Poslechněte si zajímavé vyprávění pana Jaksche. celý článek