Hymna Krušnohoří
Výběr jazyka
Česky Deutch
Pro fungování interaktivní mapy je třeba mít zapnutý JavaScript ve Vašem prohlížeči.

Mohelnice

Müglitz

Mohelnice (Müglitz) - 1477 Moglicz. Na osadu bylo přeneseno jméno potoka Mohelnice (z Mogylnica).
Toto jméno je odvozeno příponou -ica od tvaru pro rod ženský přídavného jména MOGYLNÁ (rozuměj voda)
- k MOGYLA (pahorek) = tekoucí mezi pahorky.
Historie: Srbský kmen Mogelinů, který jako jiné slovanské kmeny polabské dávno v moři zapomnění utonul, nechal po sobě památku ve jméně vsi Mohelnice a říčce Muglici pramenící na severní straně vrchu Muckenberku. Tam, kde se dnes do oblasti hnědouhelné dívá kostelík sv. Wolfganga, měl kmen Mogelinů božiště pohanské. Knězi, bůžky obsluhujícímu, říkali Srbové "mike". Z toho povstalo i jméno vrchu Mickenberg.
Současnost: Stále pramení mezi Komáří hůrkou (807 m n. m.) a Lysou horou (836 m n. m.) v Krušných horách říčka Mohelnice. Několik kilometrů tvoří naši státní hranici, na druhé straně je značena jako Weisse Müglitz. Do vsi Mohelnice se jezdilo z Habartic a Fojtovic. Na dnešních mapách je bohužel nápis "bývalá Mohelnice". Nad ní je vrch Mohelnice (746 m n. m.) Německé obyvatelstvo bylo po válce vysídleno a Mohelnici stihl osud Habartic a Nakléřova. Nyní patří území do Přírodního parku Východní Krušné hory. Na druhé straně hranic dál žije vesnička Müglitz. Kdysi bývala spojená
s českou Mohelnici několika mostky, z nichž některé se zachovaly.
Spojitost mezi minulostí a současností: I na současných mapách je vrchol Komáří hůrky značen jako Kněžiště - místo, kde pohanští kněží obětovali bohům. A protože naši historičtí Mogelini říkali svým kněžím "mykové", byla to hora myků, v němčině Mykenberg. Špatným překladem a ústním podáním se z myků stali komáři - Mückenberg, přeložením Komáří hůrka.

Články: